Safra Taşı Neden Olur

Safra Taşı Neden Olur   Kolelit olarak adlandırılan ve oldukça yaygın görülen safra taşı hemen her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık türüdür. Gen..

Safra Taşı Neden Olur

Kolelit olarak adlandırılan ve oldukça yaygın görülen safra taşı hemen her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık türüdür. Genellikle safra içerisinde yer alan ve atılamayan bazı enzimler tarafından oluşturulur. Bu enzimlerin bir araya gelmesiyle oluşan kristal yapının her geçen gün büyümesi ise safra taşına neden olur. Büyümekte olan kristal yapıların aynı zamanda birbirleriyle de birleşme eğilimi gösterdiği kanıtlanmıştır. Yani ufak safra taşları müdahale edilmediği takdirde doğrudan büyüyüp daha büyük sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Bu sebepten ötürü yeşil, beyaz ve sarı renkte oluşan safra taşlarının erken müdahalesi önemlidir. Safrada bulunan enzimler arasında bilirubin ile kalsiyum tuzları birbirleriyle etkileşme geçerek bu taşları oluştururlar. Aslında bu iki enzimin bir arada oluşturdukları koyu renk safra taşlarının standart bir safra taşının yalnızca beşte biri kadar olduklarını da söylemek gerekiyor. Bazen alt kısımda yer alan hastalıkların habercisi olan safra taşları ilk belirtilerle beraber muhakkak muayene ve tedavi edilmesi gereken önemli rahatsızlıklar arasında bulunmaktadır.

Safra Taşı Nedenleri

Kolesterol hastalarında çok fazla görülen, daha da önemlisi siroz, safra yolu iltihabı gibi tehlike arz edebilecek hastalıkların habercisi olan safra taşı oluşumu kan hücrelerinin yapısını bozabilir. Bu durum ise hayati tehlikeye neden olabilen etkileri beraberinde getirir. Her safra taşı rahatsızlığı aynı oranda tehlike içerir demek yanlış bir tanım olur. Fakat bu durumdan her şüphelenenin mutlaka muayene olması gerektiği ortadadır. Orak hücre anemisi içinde risk faktörü oluşturan bu durumun Pankreas başta olmak üzere farklı organlara zarar vermesi kuvvetli muhtemeldir.

Bilirubin Fazlalığı

Her insanın kırmızı kan hücreleri olan alyuvarları aracılığıyla ürettiği bir yapı olan bilirubin hücrelerin bölünmesiyle ortaya çıkarılır. Bu noktada günlük 300 miligram üzeri üretimin insan sağlığını tehdit ettiği bilinir. Dolayısıyla safra taşı oluşumunda da etkin rol oynar.

Kolesterol

Koyulan safra taşı teşhislerine bakıldığında mevcut taşın yarısından çoğunun kolesterolden oluştuğunu söylemek mümkün. Bu yüzdendir ki kolesterol hastalarında safra taşı görülme eğilimi normal insanlara göre çok daha fazladır.

Safra Boşaltımı

Safra kesesi yapısı gereği belirli aralıklarla boşalır. Bu boşalma tamamıyla olduğundan sürekli bir ferahlama söz konusu olur. Ancak safra taşı nedenleri arasında safra taşının boşalmaması net olarak belirmektedir.

Hormon

Hormon dengesizlikleri son derece riskli bir durum yaratırken insanın geçirdiği evrelerinde buna sebep olabileceğini söylemeliyiz. Örneğin hamilelik başta olmak üzere menapoz gibi vücudun hormon dengesini bozan detaylar başı çekmektedir.

Düzensiz Beslenme

Nişasta, kolesterol oranı ve posasız yiyeceklerin yenmesi ya da düzensiz tüketilmesi safra taşı oluşumunu hızlandıran faktörler arasındadır.

Safra Taşı Tedavi Yöntemleri

Safra taşı tedavisi kesinlikle gerekli olup bunun için iki ana yoldan birini tercih etmeniz gerekir. Bunların ilki medikal seçenekler iken diğeri ise cerrahi metotlardan oluşur.

Medikal Safra Taşı Tedavisi

Genelde safra taşlarının eritilmesi üzerine kurulmuş bir tedavi tekniğidir. Ursodeoksikolik asit kullanımı en yoğun seçeneğidir. Ancak farklı asitlerin ya da ilaç takviyelerinin desteğine de başvurulması muhtemeldir.

Cerrahi Safta Taşı Tedavisi

Burada tercih edilebilecek cerrahi operasyonları da ayırmakta fayda var. Keza günümüzde tıbbi anlamda daha ileri teknolojiye sahibiz ve tanıya uygun müdahale konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Safra taşı ameliyatı içinse Laparoskopik ya da açık ameliyat tercih edilebilmektedir.

Laparoskopik Ameliyat

Kanal üzerinden yürütülen tedavide kamera ve safraya ulaşacak alet ile uzaktan müdahaleyi kapsar. Bu yöntemle bir gün hastanede kalınması yeterli olmaktadır.

Açık Ameliyat

Sağ kaburga kısmından açılacak bir kesi ile doğrudan müdahale edilir. Bu yöntemde hastane süreci bir haftayı bulurken bazı durumlarda 15 güne kadar uzayabiliyor. Belirli bir süre ise diyet yapılması zorunlu tutuluyor. 35148