Rüyada sadaka vermek ne anlama gelir

Sadaka Vermek


Bir bilgin ya da âlim bir insan rüyasında sadaka verdiğini görürse onun bilgisi artar. Rüyasında sadaka verdiğini gören insan eğer bir devlet adamı ise, bu kişinin ünü ve otoritesi artar. Eğer tüccar ise parası, malı mülkü artar. Eğer ki bu kişi bir sanatçı ise halk yararına bir şeyler yapacak anlamına gelir. Yoksul bir kimse rüyasında sadaka verdiğini görürse zengin olacağına işarettir. Rüyada sadaka vermek Kîr Mani ye göre tüm belaların bertaraf edileceği anlamına gelmektedir.

Cabir’ül-Magribi’ye göre ise rüyada sadaka verdiğini ve bir ihtiyaç sahibini sevindirdiğini görmek demek rüya sahibinin hasta ise şifa bulacağı, eğer hapiste ise özgürlüğüne kavuşması, eğer günahkâr bir insansa tövbe etmeye nail olunması anlamlarına gelir.

Rüyada sadaka vermek ne anlama gelir
Rüyada sadaka vermek ne anlama gelir

Rüyada sadaka verilmesi her zaman güzel şeylere işarettir. Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada sadaka verildiğinin görülmesi belaları bertaraf etmeye, bolluk ve berekete delalettir. Rüyasında sadaka olarak verilmesi uygun olmayan şeyleri sadaka olarak verdiğini gören kimse kendisine musibet getirecek bir şey yapmış olduğunun habercisidir.

Bir kimse rüyasında sadakaya ihtiyacı olmayan bir kimseye sadaka verdiğini görürse, sadaka verdiği kişinin zenginliğini kaybedeceğine ve ihtiyaç sahibi olacağına işaret eder. Kötü yola düşmüş bir kadına sadaka vermek, hırsızlığa başvurmuş bir insana sadaka vermek, onları doğru yola iletmeye işaret eder. İbn-i Kesir’e göre rüyada sadaka vermek o kişinin etrafındaki art niyetli fesat insanları çatlatmak manasına gelir. Rüyasında saklı gizli sadakasını verdiğini gören kimse, eğer dik başlı ise biraz daha bu huyunun kırılacağına işaret eder. Kişi eğer rüyasında kendisinden sadaka isteyen birine sadaka veriyorsa, bu kişinin halka faydalı olacak işler yapması anlamını taşır. Bazen sadaka ile ilgili rüyalar görmek Kuran okumaya, mezar ziyaretlerine de yorumlanabilir.

Rüyada Sadaka Vermenin Genel Anlamları

Rüyada sadaka vermek, son derece hayırlarla tabir olunan bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin rütbesine, ilmine göre değişiklik gösteren rüya yorumu genel anlamda hayırlara, bolluğa ve berekete işaret etmektedir.

Rüya sahibi eğer ki ilmi kuvvetli, dini bütün ve bilge bir kimse ise bu rüya onun ilminin artacağına ve daha fazla bilgiye sahip olacağına işarettir. Bir devlet başkanının bu rüyayı görmesi ise yapılacak güzel işlere, şana şöhrete işaret etmektedir.

Rüyasında sadaka verdiğini gören kişi eğer ki maddi durumu yetersiz, fakir bir kişiyse bu rüya sonrasında çok kısa bir vakitte mala mülke sahip olacağı ve zenginliğe kavuşacağı rüyaya getirilen bir yorumdur. Rüyada verdiği sadaka sayesinde bir fakiri, yardıma muhtaç birini sevindiren kişi ise her türlü sıkıntıdan ve musibetten kurtularak feraha erer.

Rüya sahibi eğer ki hasta bir kimseyse rüyasında sadaka verdiğini gördüğü zaman hastalığından kurtulacağı tabirciler tarafından rüyaya getirilen yorumlardan birisidir. Kişinin kendisi veya bir yakını hastalık ile boğuşuyorsa bu durumdan tez vakitte kurtulacağı söylenir.

Rüyada Çocuğa Sadaka Vermek Anlamı

Rüyada çocuğa sadaka vermek, son derece hayırlı anlamlara sahiptir. Rüya tabircileri bu rüyayı kişinin içinde ukde kalmış bir hayalini ya da duasını yakın zamanda gerçekleştireceği şeklinde yorumlamaktadır. Alınacak güzel haberlere de işaret edebilen bu rüya son derece hayırlıdır. Bazı yorumculara göre bu rüya, kişinin geçmişte çok istediği ama elde edemediği bir şeye kavuşacağına da delalet edebilmektedir.

Rüyada Bozuk Para Sadaka Vermek Anlamı

Rüyada bozuk para sadaka vermek, verilen mal helal ise son derece hayırlı anlamlara sahip olabilmektedir. Kişi, rüyasında bir fakiri sevindirip ona yardımcı oluyorsa bu onun mutlu haberler alıp sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Rüyasında bozuk para sadaka veren kişi bekar bir kimseyse, o halde bu rüya da kişinin yakın zamanda hayırlı bir kısmetle evlenmesine işaret edebilmektedir.

Rüyada bozuk paranın sadaka verilmesi ele geçecek rızkın çokluğuna ve helal mala delalet etmektedir. Bu rüyanın anlamı son derece hayırlı ve güzeldir. Görülen bu rüya helal rızka ve bolluk berekete işaret ederek hayırlı anlamlar taşımaktadır. 

Rüyada Zengin Birine Sadaka Verilmesi

Rüyada zengin birine sadaka verilmesi, genel olarak pek hayırlara işaret etmez. Rüya tabircilerine göre rüyasında zengin bir kimseye sadaka verilirse o kişi fakirleşir ve mal kaybeder. Eğer ki rüya sahibinin sadaka verdiği kişi zengin ve tanıdık bir kimseyse, sadaka verilen kişi için bu rüyanın anlamı olumsuz olmaktadır. Eğer ki sadaka veren zengin bir kişiyse, bu rüya onun malının bollaşacağına ve bereketleneceğine işaret etmektedir.

Dini bütün olmayan, yanlış işlere sapmış kişilere sadaka verilmesi ise son derece hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, o kişilerin doğru yolu bulup tövbe edeceğine işaret etmektedir. Rüyada kişi bir fakirin sevinmesine vesile olursa bu onun gerçek hayatta bolluğa ve mutluluğa erişeceğine işarettir.

98552