Rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir

Oruç


Rüyada Oruçlu olduğunu görmek iyi bir şey adamaya, sabırla elde edilecek başarıya, namaza devam ederek rahmetin sürekli olmasına, madden ve manen ilerlemeye, yemin kefareti vermeye, haccetmeye, çocuk arzu edenin erkek çocuğu olmasına işaret eder. Orucunu açtığını görmek sevinç ve feraha, Orucu gündüz vakti açmak yolculuğa çıkmaya, Oruç bozmak bir din kardeşinin gıybetini yapmaya, Unutarak oruç bozmak güzel bir rızka işaret eder. Ramazan ayında olduğunu ve oruç tuttuğunu görmek şüphe ettiği bir şeyin aydınlığa kavuşmasına, Kurban ezberlemeye, sevinç ve hayra, şeref ve itibara; hastalık, borç ve üzüntüden kurtulmaya işaret eder.

Ramazan orucunu kasten bozduğunu görmek bir adamı kasten öldürmeye işaret eder. Ramazan orucunu açarak iftar ettiğini görmek ibadet kastıyla yolculuğa ve güzel İslam fıtratına, Kaza orucu tutmak borcunu ödemeye, esaret ve sıkıntıdan kurtulmaya ve günahlardan tövbe etmeye işaret eder.

Bayram günlerinde oruç tuttuğunu görmek çirkin ve ayıplanan bir iş yapmaya, sevinilecek günde ve yerde üzülmek gibi bir ahmaklığa düşmeye, Yevmi-i şek denen şüpheli günde oruç tutmak günah işlemeye, Her çeşit sünnet ve nafile oruç tutmak ziyade hayır ve iyiliklere işaret eder.

Rüyada insanın kendisini oruçlu olarak görmesi, adağını yerine getirmeye, oruç tutmaya işaret eder. Oruçlu bir kimseyi iftar ederken görmek, o kişinin gayet iyi olmasına veya bir yere yolculuk yapmasına; kendisini unutup orucunu bozduğunu görmesi, onun güzel ve iyi bir rızka sahip olacağına; kendisini oruçlu görmesi, o kimsenin tövbeye erişeceğine işaret eder. Rüyada oruçlu olarak görmesi, adağını yerine getirmeye yorumlanır. Oruçlu bir kimseyi iftar açarken görmek, o kimsenin iyi bir insan olmasına veya bir yere seyahat etmesine yorulur. Kendisini oruçlu görmesi, o kimsenin tövbeye edeceğine yorumlanır. Kişinin bir özveride bulanacağına ve bunun sonucunu kat kat alacağına işaret eder. Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır veya yolculuğa çıkar. Bazı tabirciler rüyada orucunu bozduğunu gören kimse, Müslümanlardan birisini gıybet eder, dediler. Rüyada unutarak orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rızıkla riziklanir. Rüyada oruç tuttuğunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tövbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir yahut haccım yapar.

Bezilen da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler. Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, Kuranı öğrenir. Kadar ve sanı yüce olur, sevinç ve hayra erişir. Bir kimse rüyada Ramazan ayında yalnızca veya halkla beraber oruçlu i olduğunu görse, o kimsenin mümin, Salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna işarettir.

Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (C. C.), onu keder ve üzüntüden kurtarır, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa bahseder. Sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder. Rüyada Ramazanda kasten orucunu bozduğunu gören kimse, kasten bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasten öldürdüğünü gören kimse, Ramazanda kasten orucunu bozacağına işarettir.

Kefaretten veya Ramazan ayini kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttuğunu gören adam, hastalanır ve günahlanndan tövbe eder. Rüyada kasten ve orucun farz olusunu inkâr ederek Ramazanda oruç tutmadığını gören kimse, Islaman rükünlerinden büyük bir rükünü zedeler. Rüyada ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiği halde orucunu yediğini gören kimse için, hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erişmesine işarettir. Bir kimse rüyada Ramazan ayında iftar ettiğini görse, o kimsenin İslam fıtratı üzerine bulunduğuna işarettir.

Bazen de o kimse, Allaha ibadet maksadıyla yolculuk yapar.
Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadaki muhafaza etmeye işarettir. Bazen oruç, hastanın ölmesine, bazen susmayla bazen ferah ve sevince, bazen de söz ve isinde Allah için ihlâslı olmaya işarettir. Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına işaret eder. Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir isi, islediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına işarettir. Bazen de bu rüya, insanin hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka işarettir. Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya işarettir.

Kendisinde sara hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, Ramazanda şeytanlar bağlı olduğundan o kimsenin sıhhate kavuşmasına işarettir. Bazen de bu rüya, borcu ödemeye ve fasih kimsenin tövbe etmesine işarettir. Rüyada, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarım ikmal etmeye veya zekât vermeye, ya da yaptığı kusurlarına pişman olarak tövbe etmeye işarettir. Rüyada Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak, akrabalarım ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarından kendisine nikâhı helal olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye işarettir.

Rüyada her ayin on üç, on dört ve on besinci günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle ödemeye, Kuran yahut ilim öğretmeye işarettir. Rüyada Muharremin onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye işarettir. Arife günü oruçlu olmak, sadaka almaya işarettir. Zilhiccenin onuncu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i şahadetle ahrete göçmeye işarettir.

Bazen bu rüya, vaad ettigi bir şeyi yerine getirmeye işarettir. Aşure günü oruçlu olmak, hayır isleri islemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya işarettir. Eğer rüya sahibinin hanimi hamile ise, Salih bir çocuk doğurmasına ve helal malla rızıklanmasına işarettir. Rüyada Recep ayında oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazen de denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya işarettir. Rüyada Saban ayında oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya kazanç temin etmeye işarettir.

Rüyada “Yevmi-i Seke” günlerinde oruçlu olmak, günah ve mahiyet islemeye işarettir. Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkârın tövbe etmesine ve borcu ödemeye işarettir. Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince işarettir.

Rüyada yıllık oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayı kendisine adet edinmesine ve apaçık bidatleri islemesine, bazen de bu rüya, sükût etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye işarettir. Rüyada orucu bozan bir isi islemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden kefareti icap et tiren bir is yapmaya işarettir. Rüyada oruçlu iken iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına işarettir.

Yıllık orucu tutan kimse, orucunu bozduğunu görse, birisinin gıybetini yapar veya büyük bir günah isler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır, ya da bir belaya uğrar. Rüyada oruç tuttuğunu görmek; rahat ve bolluk içinde yaşamaya, sağlıklı olmaya, borçtan kurtulmaya işarettir.

Rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir
Rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir

Rüyada Oruçlu Olmak Görmek

Rüyada oruçlu olmak görmek genellikle sevgi, saygı, özlem demektir. Alimler bu rüyayı gören bir kişinin başkaları tarafından sevildiğini ve saygı duyulduğunu söylerler. Bu rüya, sorunları ve zorlukları sabırla aşacağınıza, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada oruç tutmak, kişinin ne zaman ve nasıl oruç tuttuğuna bağlı olarak farklı anlamlara da gelir. Neden oruç tutmayı rüyada görürüz, bu rüya bizim ne anlama gelir?

Rüyada Oruçlu Olmak Görmek Hayırlı Bir İşaret Mi?

Rüyada oruçlu olmak görmek genellikle iyidir. Ancak bazı icracılara göre olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Rüyada oruç tutmak, rüya gören kişinin sevdiklerinden destek göreceğine ve sevdiklerinden büyük fedakârlıklar göreceğine delalettir. Rüya sahibinin gelirinin ve geçim kaynağının artacağına, ailesi ve sevdikleriyle birlikte rahat bir yaşam süreceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi şükreder ve kaderinin Allah’tan olduğunu bilir. Rüyada oruçlu olmak görmek, kişinin neşeli olduğuna, sıkıntıda kendisine yardım edecek birinin olduğuna ve gülümsediğine delalettir.

Diğer bazı alimlere ve rüya yorumcularına göre rüyada oruçlu olmak görmek, yeni bir işe başlamak için adımlar atmaya, mülkünüzü ve paranızı sermaye olarak yatırmaya delalettir. Yapılan işlemlerden dolayı sorunların ortadan kalkacağını, kişinin hareket edeceğini ve yaptıklarının sorumluluğunu üstleneceğini belirtir. Düşmanlara karşı zafer ve her zaman bir gülümseme anlamına da gelir.

Hamilelikte Rüyada Oruç Tutmak Ne Demek?

Hamileyken rüyada oruçlu olmak görmek, hayırlı ve güzel evlatlar yetiştirmeye, çocuğunuzla mutlu olmaya ve gurur duymaya işarettir. İyi kazanç, bolluk ve doğurganlığı gösterir. Bu rüya mutlu olacağınıza, sevdiklerinizle güzel günler geçireceğinize ve huzurlu bir yuva kuracağınıza delalet eder.

Hamilelik sırasında bir rüyada oruçlu olmak görmek, evde maddi ve ahlaki felaketlere ve sıkıntılara işaret eder. Bu rüya, kendinizi huzursuz hissedeceğiniz bir aşamaya girdiğiniz anlamına gelir. Bir başka yoruma göre ise yapılan yatırımların olumlu bir sonuç getireceğine, kişinin gülümseyeceğine ve hayattan doyasıya keyif alacağına işaret eder. Uzun zamandır beklenen bir zafer ve hak edilmiş bir neşe anlamına da gelir.

Menstrüasyon Sırasında Rüyada Oruçlu Olmak

Rüyada âdet döneminde oruç tutmak, rüya sahibinin darbelere ve büyük kayıplara uğrayacağına işarettir. Başka bir yoruma göre bu, onların mali durumlarının düzeleceğine ve iş ortaklığına başlayacaklarına işaret eder. Bu rüya mutluluk, keyif ve zenginlik olarak da yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin sağlıklı ve hayırlı bir hayat süreceğine işaret eder. Adetli kadın için rüyada oruçlu olmak görmek ayrıca,  iyi ve olumlu haberlerin alınacağının da bir işaretidir.

Rüyada Ramazanda Oruç Tutmak

Rüyada Ramazan ayında oruç tutmak, maddi imkanların artacağına ve kinlerin son bulacağına işarettir. Bu, rüya sahibinin hayata ve sevdiklerine daima gülümseyeceğinin bir işaretidir. Bu rüya kişinin hayatı boyunca başarısızlık yaşamayacağına ve başı belaya girdiğinde sevdiklerinin yardımına geleceğine delalettir. Ayrıca rüyayı gören kişinin sorunların kısa sürede çözüleceğine ve iş hayatında destek alacağına delalet eder. Başka bir yoruma göre zor durumların olacağına, ancak bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtir. Ramazan ayında rüyada oruçlu olmak görmek, kötü bir huy edineceğinize ve sağlığınızın bozulacağına delalettir.

Rüyada Kabe’de Oruç Tutmak

Rüyada Kâbe’de oruç tutmak, kişinin çevresindekilere huzur getireceğine ve hayır işlerine büyük bir şevkle gireceğine işarettir. Bu rüya, gelirinizin artacağına, rahat bir hayat yaşayacağınıza ve büyük başarılara imza atacağınıza işaret eder. Kabe’de umre veya hac yapan biri için rüyada oruçlu olmak görmek, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına ve iyi insanlarla tanışılacağına delalettir. Başka bir yoruma göre ise kişinin zor durumlarla yüzleşmesi gerektiği anlamına gelir.

Rüyada Kandil Gecesi Oruç Tutmak

Rüyada kandilde oruç tutmak, hayalinizi gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerektiğine delalettir. Bu rüya, çevrelerindeki insanların haklarında dedikodu yaptığınızı öğrenirlerse sizinle konuşmayı bırakacaklarının bir işaretidir. Ayrıca rüyayı gören kişinin hem maddi hem de manevi rahatlık bulduğu söylenir.

Kandil gecesi rüyada oruçlu olmak görmek, hayattan beklentilerinizin artacağına, iyi şansların size geleceğine ve hayallerinizin gerçekleşeceğine delalettir. Bu rüya, sorunların üstesinden gelmek, ihtiyacı olan birine yardım etmek ve iş dünyasında başarı bulmak anlamına gelir. Başka bir yoruma göre dikkatli olunması gerektiğini, akrabaların dedikodu yapacağını ve üzücü sözler duyacağınızı ifade eder.

Rüyada Sahursuz Oruç Tutmak

Rüyada sahursuz oruç tutmak, endişe ve sıkıntılarınızın ortadan kalkacağına, rahat ve huzurlu bir döneme gireceğinize işarettir. Bu rüya, işinize bağlı kalacağınızı, işinizde başarılı olacağınızı ve kârlı bir işe gireceğinizi de gösterir. Ayrıca rüyayı gören kişinin biriyle tartışacağına ve bazı tatsız olaylardan yorulacağına delalet eder. Diğer bir ifadeye göre ise, iyi ve huzurlu bir hayata sahip olacağınız ve tüm hayatınız boyunca mutlu ve huzurlu olacağınız anlamına gelir. Hüzünlü günler biter, ağzınızın tadıyla mutluluk içinde yaşarsınız şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Sevgiliyle Oruç Tutmak

Rüyada sevgiliyle oruç tutmak, kişinin mutsuz ve huzursuz olacağına işarettir. Bu rüya, hayata karşı olumlu bakacağınızı, iyi işler yapacağınızı ve büyük başarılar elde edeceğinizi gösterir. Rüyayı gören için para kazanma yollarının açılacağını ve kişinin iyi bir gelir elde edeceğini ifade eder. Başka bir yoruma göre bu rüya, rüya sahibinin zorluklarla karşılaşacağına, sorunların bir an önce çözüleceğine ve maddi kayıplarını telafi edebileceğine işarettir.

27672