Rüyada nebileri görmek ne anlama gelir

Nebiler
Ibn-i Şirin, rüyada nebileri görmeyi şerefle zafer ve dine bağlılıkla yorumlar. Kirmani ise rüyada herhangi bir nebiyi mutlu bir vaziyette görmeyi Ibn-i Şirin gibi zaferle yorumlar. Rüyada herhangi bir Allah elçisini üzgün, yüzü düşük yahut da kızgın bir vaziyette görmeyi, mutlu sürmesi beklenen bir olayın mutsuz, hayırsız olmasıyla yorumlanır. Rüyada bir nebiden bir şey almak yahut onun sesini duymak, o nebinin ilmini paylaşmak ve sevinç demektir. Cafer-i Sadık’a göre rüyada Âdem Aleyhisselam’ı görmek, çalışmasına göre mevki arttırır. Rüyada Âdem Aleyhisselam’la konuşmak ilim sahibi olmakla, Âdem Aleyhisselam’a boyun eğmeyip ona karşı gelindiğini görmek ise isyan ve kötülükle yorumlanır. Rüyada Âdem Aleyhisselam’ı kesmek ise büyüklere karşı asilikle tabir edilir. Rüyada Sit Aleyhisselam’ı görmek ise bollukla malla ve çocukla yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya, büyük işlerle kalkışmadan vasiyetin yazılması gerektiğini gösterir. Rüyaya giren İdris Aleyhisselam ise işlerin yoluna girmesiyle, ibadetle tabir edilir. Rüyada Nuh Aleyhisselam’ı görmek uzun ömre, düşmandan gelecek olan zarara fakat buna rağmen amaca ulaşılacağına dalalet eder. Bu rüyanın sahibi çevresi tarafından kıskanılsa da Allah onu himayesi altına alır. Rüyada Hud Aleyhisselam’ı görmek düşman bozgunuyla tabir edilir. Fakat bu bozgunlukta üste çıkan rüya sahibi olur. Lut Aleyhisselam’ı görmek, bir seyahate ve işlerin yoluna gireceğine işarettir. Başka bir deyişle de bu rüya pek hayırlı olmayan bir kadınla evlenileceğini gösterir. Rüyada Salih Aleyhisselam’ı görmek, saygınlığa; İbrahim Aleyhisselam’ı görmek ise hacca gitmeye, hükümetten bir zarar geleceğine, anne babaya karşı olunacağına yahut da büyük bir mutluluğa tekabül eder. Rüyada İsmail Aleyhisselam’ı görmek, arzuların hakikate ereceğine, sözünün eri bir dost edinip bu dosta bir söz verileceğine ve bu sözün arkasında durulacağına işarettir. İshak Aleyhisselam’ı düşte görmek hem dünya hem de ahiret refahıyla yorumlanır. Rüyasında Yakup Aleyhisselam’ı gören kişi, çocuklarınca bir hüsrana uğratılır fakat bu durum sonradan düzelir, kaybolan bir tanıdığı varsa o kişi geri döner. Rüyada gözüken Yusuf Aleyhisselam akraba tarafından atılan bir iftiraya maruz kalmakla fakat daha sonra bürük bir servete erişerek, arzuların gerçeğe dönüşeceğine delildir. Başka bir yoruma göre ise bu rüya, bir kadın uğruna hüsrana düşmeye daha sonrasında ise huzura ermeye işarettir. Rüyada Suayip Aleyhisselam’ı görmek, önce halk tarafından dışlanmaya sonrasında ise düşmanlara karşı galipliğe delildir. Düşte görülen Eyüp Aleyhisselam ise öncesinde düşmanlara mağlup olmaya sonrasında ise işleri tersine döndürüp galip olmaya, yolcukların hayırlara erişeceğine tekabül eder. Harun Aleyhisselam’ı görmek bir büyüğün halifesi, vekili olma yolundayken bir düşman engeline uğramaya fakat bu engelleri aşmaya işarettir. Rüyada görülen Elyesa Aleyhisselam güçlüklerin kolaylaşacağına; Davut Aleyhisselam’ı görmek eşten gelecek hüsrana, evinde sözünün dinlenmesine fakat bir kadının gazabına uğramasına tekabül eder. Rüyada Süleyman Aleyhisselam’ı görmek yüksek mevkiiyle para pulla, hayırlı geçecek bir seyahatle yorumlanır. Düşte Zekeriya Aleyhisselam’ı görmek ise Allah için adımlar atılacağını gösterir. Rüyada Yahya Aleyhisselam’ı görmek dünyada uzaklaşıp ahrete yakınlaşmaya işarettir. Bu rüyanın sahibi uzun ve hayırlı bir ömre sahip olur. Rüyada Hızır Aleyhisselam’ı görmek uzun ömürle uzun bir seyahatle ve Allah’ın yardımıyla yorumlanır. İlyas Aleyhisselam’ı görmek şiddetin arkasındaki huzura, hüsrandan sonra gelecek mutluluğa, karanlıkların aydınlığa ereceğine, sıkıntıların biteceğine tekabül eder. Rüyada görülen Lokman Aleyhisselam, ilimle bilgiyle yorumlanırken; Zülkarneyn Aleyhisselam ise bir büyükten yardım isteneceğine ve bu isteğin geri çevrilmeyeceğiyle yorumlanır. Düşte diri yahut ölü fark etmeksizin enbiyadan birini ziyaret etmek üç şekilde tabir edilir. Bu rüyanın sahibi şayet ibadetlerine sadık biriyse bu rüya, Allah merhametiyle hayırla bereketle cennetle yorumlanır. Rüyada bir peygamber mezarı kazmak sünnetlerin kabul olduğunu gösterir. Mezarda kemik bulmak ise duaların kabulüyle tabir edilir. Rüyada enbiyadan biri, rüya sahibine din kuralları harici bir emir veriyorsa; bu rüya, rüya sahibinin din kuralları dışına çıktığını gösterir. Rüyada bir nebinin vücudunda bir eksiklik görmek, rüya sahibindeki din eksikliğini gösterirken; bir nebiyi kötü bir vaziyette görmekse işlenilen günahlara delildir. Rüyada herhangi bir peygamberi görmek; “rahmet, nimet, izzet, yüksek mevkii, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat” olmak üzere on şekilde yorumlanır. Düşte bir nebiyle kavga etmek ise dinde yapılacak bir hatayla günahla yorumlanır. Rüyada bir nebiyi öldürdüğünü görmek ise din üzerindeki bir noksanlıktan ötürü lanetlenileceğinin göstergesidir. Rüyada bir nebi elbisesi giymek her iki dünyada da huzura işaretken; kişinin rüyasında kendisini nebi olarak görmesi, rüya sahibinin şehit olacağına, büyük bir sevap işleyeceğine işarettir. Kişinin rüyasında bir nebi gibi ibadet ettiğini görmesi o kişinin dininin sağlam olduğunu gösterir.

ruyada-nebileri-gormek-ne-anlama-gelir-63247
rüyada nebileri görmek ne anlama gelir
11487