Rüyada cinsellik görmek ne anlama gelir

CİNSELLİK


Bu rüya pekte hayırlı değildir. Yakında zamanda çıkacak tatsızlık, tartışma vb. Olayların geleceğine işarettir. Cinsel organları görmek ise sıkıntı anlamına gelmektedir.

Rüyada Cinsellik Görmek

Rüyada cinsel ilişkide bulunmak, sıkıntıdan kurtulmaya, eş veya sevgili ile girilen cinsel ilişki; hayallerin gerçekleşeceğini işaret eder. Yabancı biri ile girilen cinsel ilişki; itibar kaybına, girilen işlerden zarara uğramaya anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu rüya; makam ve mevki sahibi olmaya, başarıya ve işlerin daha iyiye gideceği şeklinde de yorumlanır. Rüya sahibi erkek ise; hedeflere ulaşmaya ve işinde yükselmeye, rüya sahibi kadın ise; sıkıntılı bir döneme girileceğini ve etrafında olan kişilere dikkat etmesi gerektiğini anlatır.

Rüyada cinsellik görmek ne anlama gelir
Rüyada cinsellik görmek ne anlama gelir

Rüyada Düşman İle Cinsel İlişkiye Girmek Görmek

Rüyada cinsellik görmek; bu rüya düşmanı mağlup etmeye, sorunların ve sıkıntıların sona erdiği mutluluğun hâkim olduğu bir döneme girileceğine ve güzel işler başarmaya olarak yorumlanır. Mehmet Efendi’ye göre ise; güç ve kuvvet, sıkıntılardan sonra gelecek güzel günlere delalet eder.

Rüyada Cinsel Organ Görmek

Rüyada görülen cinsel organ; bolluk ve bereket, zenginlik, mutluluk ve huzura delalet eder. Aynı zamanda bu rüya; rüya sahibinin hedeflediği yaşama ulaşacağına, aile saadetine, elde edilenler nedeni ile Allah’a (c.c) şükretmeye ve başarıya delalet eder. Rüyada kazara cinsel organın görülmesi, bir topluluk tarafından ayıplanmaya işaret eder.

Kişi rüyasında cinsel organının göründüğünü ve bundan çok büyük utanç duyduğunu görür ise; etrafında yer alan düşmanlarını memnun edecek işler yapmaya şeklinde ifade edilir. Bu rüya kadın ya da erkek kim olursa olsun, iş hayatına işaret eder.

Rüyada Erkek Cinsel Uzvu Görmek

Rüyada cinsellik görmek; hayırlı denilebilecek rüyalardan biridir. Bu rüya bolluk, bereket ve hayırlı evlat ile yorumlanır. Erkeğin rüyasında erkek cinsel organı görmesi iş hayatında başarıya, kadının rüyasında erkek cinsel organı görmesi ise; sıkıntılı bir süreç yaşanacağına ve bu süreçten birinin yardımı ile kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Kadın Cinsel Bölgesi Görmek

Görülen bu rüya, rüya sahibi için; hayallerin gerçekleşmesine, iş hayatında oldukça olumlu gelişmelerin yaşanacağına, hırslı olmaya ve rahat bir hayatın çok yakında başlayacağı şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda bu rüya ev ve aile hayatı olarak da yorumlanır. Rüyayı görüş şekline göre; aile saadeti veya kardeşler arasında yaşanacak güçlü tartışmalara şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek Görmek

Birtakım rüya yorumcuları bu rüyayı; sıkıntılı zamanlara girmeye, kötü söze ve dedikoduya şeklinde yorumlamaktadır. Kimi yorumcular ise; sıkıntılardan sonra elde edilecek kazanca, eşin dindar biri olduğuna ve girilecek işlerde elde edilecek başarıya şeklinde yorumlamaktadır.

Rüyada Cinsel ilişki Görmek

Rüyada cinsellik görmek; rüya sahibinin iş hayatında başarılı olacağını ve daha yüksek makama terfi edeceğini belirtir. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin sevdiklerine ve işine dört elle sarılacağına, sorunların kısa sürede son bulacağına da işaret eder. Görülen bu rüya, hayatın ve işlerin kolaylaşmasına, sıkıntıların son bulmasına, borcun ödenmesine ve itibar artışına olarak da yorumlanır.

Rüyada Cinsel Tacize Uğramak Görmek

Rüyayı gören kişinin, toplum içerisinde hoş karşılanmayacak hal ve hareketlere girmeye, bencil davranışlar sergilemeye, kötü örnek olmaya, tüm bu sebepler nedeni ile de toplum tarafından dışlanmaya şeklide yorumlanmaktadır.

Görülen bu rüya; yakın zamanda sıkıntılı bir döneme girileceğinin, maddi kayba uğranacağının habercisidir. Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı haram olan mal ve işlere ve zengin kimseler ile aynı ortamda bulunmaya şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Cinsel Uzvu Öpmek Görmek

Rüyayı gören kişi için haber almaya ve alınacak bu haber ile çok büyük mutluluk yaşanacağını anlatır. Rüya sahibinin, şansının açılacağını, işlerinin oldukça başarılı şekilde devam edeceğini, ailesi ile arasındaki bağın daha da kuvvetleneceğini belirtir.

Rüyada Cinsel Organının Ellenmesini Görmek

Rüyada cinsel organının ellenmesini görmek; rüyayı gören kişinin sevdikleri ile arasının açılacağını, aile bireyleri ile fikir ayrılıkları içerisine gireceğini, zor günlerin yakın zamanda geleceğine ve tedbirli olmasına delalet eder. Bazı rüya yorumcuları ise bu rüyayı, kazancın artması ve bu sayede elde edilecek güç olarak yorumlamıştır.

Rüyada Cinsel Uzvunu Örtmek Görmek

Rüya sahibinin ömrünün sonuna kadar bolluk ve bereket içerisinde yaşayacağını, borçlarını sıkıntı çekmeden ödeyeceğine, sıkıntılı süreçler ile karşı karşıya kalınsa da bundan hiç etkilenilmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibi için hasta ise; sağlığına tez zamanda kavuşacağına ve ömrünün geri kalanını huzurlu bir şekilde yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağına, anne baba duası alınacağına ve girilecek işlerde çok büyük başarılar elde edileceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Cinsel Uzvunu Temizlemek Görmek

Rüyada cinsel organını temizlemek görmek; rüya sahibinin karşısına çıkacak olan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirip, büyük başarılar elde edeceğini belirtir. Aynı zamanda rüyada cinsellik görmek; rüya sahibinin sıkıntılardan uzaklaşıp ailesi ile beraber vakit geçirmesine ve rahatlamaya olarak da ifade edilir. Görülen bu rüya kadın için; yakın zamanda bebek sahibi olmaya şeklinde de yorumlanır. Rüya sahibi iş hayatında kendisine engel olmaya çalışan kişilere karşı mücadele etmek zorunda kalacağını da ifade eder.

41532