Recep Ayında Edilecek Dualar ve İstiğfar Önerileri! Recep Ayının Faziletleri

Müslüman alemi için mübarek üç ayların başlaması için Recep ayının gelmesi gerekiyor. 2022 yılında da 2 Şubat itibariyle Recep ayı başladı ve bizler için yine bu mukaddes zamanları tatmak nasip oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayında doğru akıp giden zamanda ikinci ay olan Şaban’ı da geride bırakacağız.

Tabii ki üç aylar boyunca yapılacak ibadetler, hangi duaların okunacağı, peygamber efendimiz (SAV)’in sünneti olan istiğfarlar ve Recep ayının faziletleri ile ilgili çok fazla merak edilen şey var. Hem Regaip hem de Miraç kandilini içerisinde barındıran bu kutsal ay çok eski dönemde cahiliye sürecini kapsayan Araplar tarafından bile asla saygısızlığa uğramamış bir aydır.

Peygamberimiz (SAV) ise bu ay için Allah’ın ayı diyerek tanımını yapmıştır. Üç aylar o kadar faziletli dönemlerdir ki peygamber efendimiz (SAV) bu ayları ibadetle dolu dolu geçirirdi. Bu aylara özel olarak tuttuğu oruç, bu aylarda kıldığı namaz, okuduğu özel dualar ile Salih amellerini arttırırdı. Biz ise onun izinden giden ümmeti olarak onun örnek kişiliğine uygun hareket etmeyi sürdürüyoruz.

Peygamber efendimiz (SAV) ‘’Ya rabbim, bizi Recep ve Şaban aylarını layığıyla geçirip Ramazan’a ulaşmayı nasip et’’ dediği hadisiyle üç ayların mübarekliğini ortaya koyabiliyor. Özellikle Recep ayının sağır ay olarak tanımlanmasına daha önce şahit olmuşsunuzdur. Bunun nedeni Müslümanların yalnızca iyi amellerinin ve sevaplarının duyulduğu, kötülüklerin ve yaşanan sorunların asla duyulmadığı bir ay olarak geçmesidir. Bu bağlamda da ecrinin ne kadar yüksek olduğunu söylemek gerek. Faydalanmak isteyenler için Recep ayının faziletlerini ve hangi ibadetlerle buna erişebileceğimizi tüm ayrıntılarıyla sunuyoruz.

Recep Ayında Oruç Tutulur Mu?

Üç aylarda ibadet etmekle ilgili pek çok soru var. Bunların başında da Recep ayında oruç tutulur mu geliyor. Tüm Recep ayıyla alakalı soruların yanıtını ise İlahiyatçı Adnan Şensoy veriyor. Recep ayında oruç tutmak ile ilgili peygamber efendimizin pek çok hadis-i şerifi var. Burada yalnızca Ramazan ayı gibi farz oruç olarak görmemeli ve tüm ayı oruçlu geçirmemeliyiz. Peygamberimiz(SAV) Recep ayının büyük bir çoğunluğunu oruçlu geçirmesine rağmen hiç tamamını oruçlu geçirmemiştir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) konuyla ilgili iki hadiste bulunmuş ve bu noktada ne kadar ecri olduğunu ifade etmiştir. Hadis-i şerifte ‘’Haram ayların içerisindeki Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini oruçlu geçirmek pek faziletlidir. O oruçlara iki yıl boyunca ibadet etmişsiniz gibi sevap verilir’’ buyruluyor. Yine bir başka hadis ‘Haram aylarda oruç tutacak olanlar bir gün oruçlu olsun, bir gün yesin. Bu ayların orucunun ecrini arttırmak böyle mümkündür’’ buyuruyor.

Recep ve Şaban ayı her en kadar üç ayların en kutsal aylarından olsa da oruç ibadetinin farz kılındığı ay Ramazan ayıdır. Dolayısıyla Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutulmamasının nedeni bu mukaddes ibadetin Ramazan ayına tanınmış olmasıdır. Ramazan ayının on bir ayın sultanı olarak anılması ve Recep ile Şaban aylarının Ramazan’a benzememesi için 30 gün oruç tutulmaması uygundur.

Recep Ayında Kılınması Gereken Namaz

Recep ayında namaz kılmak isteyen Müslümanlar için de peygamber efendimiz(SAV) 30 rekatlık bir namaz öğütlemiştir. Bu namaz Recep ayının başlangıcından 10.gününe kadar geçen süreçte 10 rekat kılınır. 11’i itibariyle 20’sine kadar da toplamda 10 rekat kılınır. Son 10 günü içerisinde de 10 rekat kılınarak toplamda 30 rekata ulaşılır.

Recep ayı namazı aslında yalnızca sonunda okunacak dua ile farklılaşır. Peygamber efendimiz(SAV) öğütlerinde Recep ayı namazını akşam namazını takiben ya da yatsı namazının ardından kılmayı vurgulamıştır. Fakat sonrasında fazileti açısından teveccüh namazı olarak kılınmasının ecrinin çok daha yüksek olacağını ashabına bildirmiştir.

Recep Ayının İlk 10 Gününde Kılınan Namaz

Recep ayının ilk gününden 10.gününe kadar kılınan namazda ‘’Allah’ım sen ki elçin olarak onu seçip dünyaya hürmet dağıttın. En mukaddes aylarından Recep ayının gelmesi şerefine, beni beyzine, rızana nail eyle. Zahid kullarından birisi olarak kabul et. Dünyadaki ve ahiretteki sıkıntılarımdan beni ayrı tut ya rabbim’’ diyerek Allahu Ekber çekip namaza başlayabilirsiniz. Recep ayının ilk 10 gününde her rekat 1 kez Fatiha suresi, 3 kez Kafirun suresi, 3 kez İhlas suresi okunarak kılınır. Her iki rekatın ardından selam vererek 10 rekata tamamlanır. 10 gün boyunca 10 rekatlık namazı tamamladıktan sonra ise ‘’ La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le’hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi’l hayr ve heüve ala külli şey’in kadir” duası 11 kez okunur.

Recep Ayının İkinci 10 Gününde Kılınan Namaz

Recep ayının 11.günü itibariyle başlayarak 20.gününe kadar kılacağınız namaz ise yine aynı rekat düzenine tabiidir. Ancak 10 rekatın tümünü 10.gün tamamladıktan sonra okuduğunuz dua farklıdır. Bu kez 11 defa olmak kaydıyla namazın ardından ”İlahen Vahıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyumen Daimen Ebde” okunur.

Recep Ayının Son 10 Gününde Kılınan Namaz

Recep ayının 21.gününden son gününe kadar yine 10 rekatlık namaz kılınır ve son olarak 11 kez “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ râdde limâ kazayte ve lâ mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-kerîmil-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü ya vehhâb“ okunur. Böylece 30 günlük Recep aynı namazı eda edilmiş olur.

Recep Ayında Okunabilecek Dua ve Sureler

Recep ayında hangi duaları okuyarak ibadet edeceğini merak edenlere ise şunlar önerilir.

Recep Ayının İlk 10 Günü Okunacak Duanın Arapça Latince Okunuşu

‘’Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân’’

Recep Ayında 100 Kez Çekilebilecek Zikir

‘’Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.’’

Recep Ayının İkinci 10 Gününde Okunacak Dua

‘’Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.’’

Recep Ayında 100 Kez Çekilebilecek Zikir

‘’Sübhânallâhil-ehadis-samed.’’

Recep Ayının Son 10 Gününde Okunacak Dua

‘’Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.’’

Recep Ayında 100 Kez Çekilebilecek Zikir

‘’Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.’’

Aynı zamanda Recep ayının ecrinin çok yüksek olmasından dolayı istiğfar yapmak isteyenlere de aşağıda yer alan dua önerilmektedir. Pek çok sahih kaynakta yer almasından dolayı Müslümanlar Recep ayında istiğfar için bu duayı tercih ederler.

 • Recep Ayında Okunacak İstiğfar

“Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Recep Ayının İlk Cumasının Fazileti Sırları

Cuma gününün ne kadar önemli ve mukaddes olduğu tüm Müslümanlar tarafından bilinir. Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma günü ise fazlasıyla faziletlidir. Dolayısıyla bu Cuma geldiğinde öğle vaktinin namazı kılındıktan sonra ikinci namazıyla arada geçen sürede 4 rekatlık bir namaz kılınması tavsiye edilir.

Her rekat şu şekilde kılınır.

 • 1 kez Fatiha okunur
 • 7 kez Ayetel Kursi okunur
 • 5 kez Felak okunur
 • 5 kez Nas okunur
 • 5 kez İhlas okunur
 • Selam verilir
 • “La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Denir.
 • Zikri bitirdikten sonra 10 kez “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diyerek tevbe edilir.

Bu şekilde 4 rekat kılınan namazın ecri çok fazladır. Recep ayının ilk denk gelen Cuma günü öğle ile ikindi vakti arasında eda edilmesi gerekir.

Recep Ayında Tövbe Etmek Neden Önemli?

Dünya hayatındaki meşguliyetini boş verip ahiret hayatı için Salih ameller peşinde koşanlar şüphesiz ki mükafatını alacaktır. Özellikle de biz kullar için yanlışa düşmek, şeytana uymak gibi pek çok yanlış seçim mümkündür. İşte böylesi durumlarda da Recep ayında tevbe ederek günahlarımızın affedilmesini dileyebiliriz.

Recep ayının fazileti gereği bu ay Allah(c.c) tüm kapılarını kullarına aralayacaktır. Recep ayı için ‘’Şüphe yok ki Recep ayı geldiğinde Allah(c.c) tüm günahları affedip silecek, sevapları kat ve kat fazla sayacak, dileklerinizi dilerken ettiğiniz duaları kabul edecek ve tüm sıkıntı ve musibetlere son verecektir’’ buyruluyor.

Bununla ilgili olarak peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) hadis-i şeriflerinde gayet net bir şekilde ifade etmektedir. Ayrıca Müslik Zikir 22’ye bakıldığında ‘’Aranızdan kim sevap işliyorsa onun sevabını on katı sayar, kim günah işlediyse onun da karşılığını ben veririm. Ama ben affeder, merhamet gösterir ve bağışlarım. Sadece bir karış gelene ben arşınla giderim. Eğer arşınla yaklaşan olursa ben ona kulaçla giderim. Siz bana yürüyerek gelirseniz eğer ben size koşarak gelirim. Eğer ki bana kimseyi ortak koşmazsanız, şirk etmezseniz tüm günahlarınızı siler, o kadar mağfiret gösteririm’’ buyruluyor.

Recep Ayında Yapılması Önerilen İbadetler

Recep ayını layığıyla geçirmek isteyen tüm Müslümanlar için yapılabilecek ibadetleri listeliyoruz.

 • Recep ayının büyük çoğunluğunu oruçlu geçirmek faziletlidir. Ancak 30 günün tamamını oruçlu geçirmemek gerektiğini hatırlatalım.
 • Recep ayı dahil tüm üç aylarda bir araya gelmek, Kuran-ı Kerim okumak, Kuran dinlemek ve ilmi sohbetler yapmak faydalıdır.
 • Peygamber efendimiz (SAV) için salavat getirmek gün boyunca yapabileceğimiz ibadetler arasındadır.
 • Esmaul Hüsna zikirlerini Recep ayında çekmenin ecri çok büyüktür. Unutulmamalıdır ki Recep ayı Allah’ın ayıdır.
 • Bu ay ki her kimle aranız bozuksa onla barışacağınız, kimler küsse onları barıştıracağınız bir aydır.
 • Tevbe isteyenlerin Recep ayında içten ve samimi edecekleri her dua kabul olacaktır.
 • Allah yolunda olanların, sahabelerin ve İslam alimlerinin kabirlerini ziyaret etmek Recep ayının faziletini arttırır.

Recep ayında tevbe etmek çok önemlidir. ‘’Herkes hataya yenik düşer, ama en hayırlı olanı hatasını fark edip tevbe isteyendir’’ buyrulduğu unutulmamalıdır. İbadetler kadar tevbe edip içten bir şekilde Allah’a yönelmek önemlidir.

23435