Pisi Balığı

Pisi balığı taşıdığı fiziksel özellikler sebebi ile kalkan balığına oldukça benzer ve pisi balığı pleuronectiade familyasından gelir. Sakin bir balık türü olma..

Pisi balığı taşıdığı fiziksel özellikler sebebi ile kalkan balığına oldukça benzer ve pisi balığı pleuronectiade familyasından gelir. Sakin bir balık türü olmak ile beraber bir dip balığı özelliğindedir. Beyaz etli ve lezzetli olduğu için avlanabilir bir balıktır.

Fiziksel Yapısı

Kalkan balığı ile vatoz balığına benzetilmektedir. Vücut yapısı alttan ve üstten yassı şekildedir. Vücudunun sağ bölümün de gözleri vardır ve bu kısımda yeşilimsi lekeler vardır. Tüm vücudu küçük pullar ile kaplıdır. Balığın üst kısmın rengi esmerdir ve koyu noktalar vardır. Alt kısmı ise beyazdır. Göz bölümünden kuyruğa kadar sırt yüzgeci devam eder ama kuyruk yüzgeci ile birleşmez. Vücudunun etrafında yer alan kanatlar sayesinde hareket eder.

Yaşam Alanları

Kumlu ve çakıllı olan deniz tabanın da yaşadıkları gibi denizin bataklık bölgesinde de yaşayabilen bir balık türüdür. Yaz aylarında sığ kumluk alanlara yaklaşır. Böylece kolay yakalanma imkânı doğar. Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege ve Baltık Denizlerin de yaşar.
Pisi Balığı

Üreme

Yaz mevsiminde ürerler ve bir üremede elli milyon ila altmış milyon arası yumurta bırakırlar. Üreme zamanların da denizin derin olduğu yere giderler. Sığ sularda yumurta bırakmazlar. Çünkü akıntıda yumurtalar sürüklenmektedir. Bu yüzden üreme zamanı derin sulara gitmektedirler. Pisi balıklarının üreme ile ilgili yaptıkları göçlere ait gözlemlere göre, 60 milyon kadar pisi balığı üreme için bir araya gelmektedir. Derin sular da yumurtadan çıkan balıklar bir ay boyunca deniz yüzeyinde kalmaktadırlar ve deniz yüzeyine çıktıkları anda da yüzmeye başlarlar. Bu süre içinde bu balıklar gelişirler. Bu bir aylık sürenin bitiminden sonra bu balıklar yaşam alanları olan sığ sulara akıntı yardımı ile gelirler. Büyük pisi balıkları ise suyun dibine inerek yaşamaya devam etmektedirler. Büyük bir pisi balığı en fazla 50 cm olur iken, bu balıkların ortalama sahip oldukları boy 25 cm’dir.

Avlama

Pisi balıklarının genel avlanma şekli troller ve yemli parakete ile avlanmalarıdır. Balıkçılar pisi balıklarını gır gır ağları ile de yakalayabilmektedir. Bu balıkları avlamanın bir başka şekli de fanyamı adı verilen dip ağı ile de avlanabilme özelliğinde olmalarıdır. 21522