Pirince Okunan Dualar İşe Yarar Mı? Ne anlama gelir?

Pirince dua okumak ve genellikle sınava girecek olan öğrencilere zihin açıklığı için vermek son derece eski bir gelenektir. İslam dünyasında da aslında buna benzer pek çok geleneğin sürdüğünü görmek mümkündür. Burada söz konusu olan okunmuş pirinç olsa da okunmuş şeker ya da benzer pek çok formuna rastlamak mümkün olabiliyor.

Burada amaç her şeyi gören, her şeyi bilen Allah’ın kudretinden ve merhametinden faydalanmaktır. Bunun için okunan dualar çocuklara verilir. Bazen üzerlerinde taşınması bazen ise yenilip yutulması söylenir. Zihin açıklığı dışında aynı zamanda Allah’ın bereketini ve duaların faziletini görmek için de kullanıldığına şahit olunabilir. 

Örneğin okunmuş pirinçler yalnızca zorlu bir sınava girecek olan çocuğa zihin açıklığı için değil evin bereketi için de sıkça kullanılan bir formüldür. Üzerine Allah’ın güzel isimlerinin bulunduğu esmalardan seçilerek okunur ve çocuğa verilir, eve konulur veya rızkını kazanmak için işe koyulan bir adamın cebine sıkıştırılır. Tümü Allah’ın sonsuz kudretinden faydalanmak ve Kuran-ı Kerim mucizelerine inanmaktan ibarettir. 

Okunmuş Pirinç Duası Nedir? Ne Anlama Gelir?

Pirinç üzerine okunan dualar Allah’ın müthiş isimlerini kapsayan esmalardan ibarettir. Pirinç zaten çok küçük bir tane yapısına sahip olduğundan yalnızca Allah’ın isminin zikredilmesi yeterli olacaktır. En çok tercih edilen esmalar ise Allah’ın herkes tarafından bilinen ve kullanılan isimleridir. Herhangi bir pirincin ya da şekerin üzerine okunduğunda okunmuş pirinç ya da okunmuş şeker elde edilmiş olur. 

Ya Rahman

Herkesi ve her şeyi iyiye sevk eden, kötüden uzak tutan, zengini fakirden, küçüğü ve çelimsizi büyük ve güçlüden, mümini kafirden ayırt etmeden besleyip büyüten anlamına gelir. Aynı zamanda herkese aradığı rızkı veren ve koruyucu, kollayıcı ve bağışlayıcı olandır. 

Ya Rahim

Merhamet eden ve bağışlayıcı olan anlamına gelir. Çok bağışlayıcı ve en merhametlidir. 

Ya Latif

Lütfunda bir sınır olmayan ve her kuluna akla dahi düşmeyecek nimetler sunan, hayırlarla onu bereketlendiren, ihsan etmede hiçbir kotası olmayan anlamlarına gelir. 

Ya Kerim

İyiliği sınırsız olan anlamında kullanılır. Her zaman cömert ve iyiliksever olmasını tasvir eder. İkramı bol demektir. 

Ya Rezzak

Tüm canlıların yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları olan maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını sağlayan, onlara hayatlarını armağan edendir. 

Ya Mukit 

Yarattıklarının koruyucusu olan, onların rızkını veren ve her zaman besleyip iyi bir yaşam sürmeleri için gözeten anlamındadır. 

4881