Okültizm Nedir? Astral Seyahat Nedir ve Nasıl Yapılır

Okültizm Nedir? Astral Seyahat Nedir ve Nasıl Yapılır İnsan, sadece insanlarla değil, doğadaki diğer varlıklarla iletişim kurmak ister. Buna Okültizm denir. Astral seyahat enteresan bir deneyim olarak yapılır.

Okültizm

Okültizm Nedir? Astral Seyahat Nedir ve Nasıl Yapılır İnsanlık, geçmişten günümüze kadar bulunan bazı olaylarda doğa, evren ve tesirler ile ilişki kurmayı hedeflemiştir. Bu ilişkilerle geleceği gerekirse medyumnik yollarla gerekirse de aktarıgelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilen derin bilgiler edinmeyi amaçlamıştır. Derin bilgiler hakkında bilgi edinmek denince de akla direkt okült araştırmalar gelmektedir. 

Okültizm Nedir?

Okültizm Nedir? Astral Seyahat Nedir ve Nasıl Yapılır Okültizm, geçmiş çağlardan bugüne kadar insanlığın doğa ile arasındaki ilişkiyi inceleyen; bazı olaylarda insanlığın doğayı veya doğanın insanlığı etkilediğini varsayan ve Hermetizm’i belirleyici gelenek alarak gizli öğretilerin bir sanat halinde çalışılıp uygulanmasıdır. İşte bu olaya okültizm denir. Kısaca okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılmasıdır. Bu yollara ise ilahi düşüncenin eşiğinde ulaşılmaya çalışılır. Okültizm ve enerji, tüm insanlığın tarihi boyunca astral alem ile gizli bilgilerin öğrenilmesini, büyü veya kara büyüler ile doğa üstü gizemlerin ortaya çıkarılmasını veya tılsım yolu ile de bu bilgilerin açığa çıkmasını hedeflediği bir olaydır. Kişiler astral aleme nasıl geçiş yapacağını da fazlasıyla araştırmaktadır.

Okültizm ile Neler Yapılabilir?

Okültizmle yapılabilecek pek çok şey vardır. Büyüleri, astral alemi, tılsımı ve gizemli rüyaları kapsayan okültizm ve enerji sayesinde kişiler parapsikolojik yeteneklerini arttırarak, psikolojik yönlendirmelerle, ışık beden sayesinde yeni bir alana sahip olarak ve bedende güç tasarrufu yaparak hedefine doğru yürüyebilir. Ancak bunlar yanlış yapıldığında sahibinde nefsin isteklerini ön plana çıkarır. Maddi durumlarının sınırları içerisinde boğabilir. Ancak bunlardan örnek olarak astral aleme doğru şekilde geçiş yapılırsa ruh beden ile arasındaki frekans noktasında doğru şekilde ilerleyip gördüğü bir olumsuzluğu olumlu bir olay ile değiştirebilir. Bu okült için bir anahtardır. Astral alemde dünyada gerçekleştiremediği doğa üstü güçler ile bir hedefe ulaşılabilir. Peki okültizm içerisinde birçok olayı yapmayı sağlayan astral seyahat nedir ve nasıl yapılır?

Astral Seyahat Nedir ve Nasıl Yapılır

Astral seyahat, ruh ile bedenin vücuttan ayrılmasıdır. Çoğu insanın aklına bu ifade gelince korkunç görünmektedir. Çünkü astral seyahati bilmeyen bir insan ruhun bedenden yalnızca ölüm ile çıkacağını düşünmektedir. Ancak ruh ile beden arasında ölüm ötesi bir yaşam da söz konusudur. Astral seyahat, bu gizli bilgileri öğrenmek için kullanılan bir yöntemdir. Kişi ruhu ile bedeninden her defasında biraz daha uzaklaşarak frekansını güçlendirir ve keşiflere atılabilir. Okültizm amacını yapmak isteyen bir insan nasıl yapacağını da merak etmektedir. Astral seyahat belirli antrenmanlar ile zor ama alışılırsa kolaylıkla yapılabilecek bir olaydır. Kişi astral seyahati aşama aşama gerçekleştirmelidir. Farklı bir aleme geçiş yapacağını bilmesi gereklidir. Bu alemde tehlikeler, güzel şeyler ve gizemli olaylar da bulunmaktadır. Astral seyahat yapılmak için gereken ilk adım daha kolay yapılabilmesi için uykulu bir döneme denk getirilmekten geçer. Kişi yarı uyku halinde sayılacağından bu işlem daha kolay olmayı sağlayacaktır. İkinci adımda kişi astral seyahat yapacağından kimsenin haberinin olmadığını bilmesi gerekir. Daha sonra kişi sırt üstü uzanır halde beklemelidir. Pratik okültizm olayının temelini oluşturan astral seyahatte ilk olarak ayak parmaklarından başlayıp bacaklarını, vücut kısmını, ellerini, omuzlarını ve en son kafasını gevşetmelidir. Ruhun bedenden çıkması için gereken şeylerden bir tanesi de vücudun esnek bir hale gelmesidir. Kişi daha sonra kafasındaki her şeyi boşaltmalıdır. Hiçbir şey düşünmemeli, yalnızca ruhunun bedeninden ayrılacağını ve bunu tehlikeli olmadığını düşünmelidir. Daha sonra ise kişinin vücudu titremeye ve bu titreme git gide şiddet alacak bir hale dönüşecektir. İşte bu olay ruhun bedenden çıkmaya hazırlandığının göstergesidir. Okultizm kitap vesilesiyle geliştirildikçe bu konuda uzmanlaşacaksınız. Git gide daha da gevşeyen insan daha sonrasında astral seyahete geçerken titrediğinin misli kadar korkutucu bir titreme yaşayacaktır. İşte bu esnada tamamen zihni ile gözlerini açmalıdır. Ellerini ve ayaklarını ruh için kımıldatmayı düşünmelidir. Bu düşüncesinde fiziken değil, ruhen bir kıpraşma hissediyorsa kişi artık yatağından kalkmasını beynine yani ruhuna emretmeli ve yatağına bakmalıdır. Eğer kendisini orada uzanmış bir vaziyette görüyorsa astral seyahete geçiş tamamlanmıştır. Bu birçok denemeden sonra zar zor başarılır. Her denemede daha da ileri gidilmelidir. Önce evin içerisinde, sonra biraz daha uzağa ve biraz daha… Böylece kişi Okültizm ve enerjinin anlamı olan gizli bilgileri öğrenmek için yola çıkabilir. İnsanı her zaman cezbeden kimsenin bilmediği bilgileri bilmek için hedefe koyulan ve astral seyahat aracılığıyla bu işlemi başaran insan farklı bir alemde dilediği her bilgiyi kimse görmeden, kimse bilmeden elde edebilir. Belki öğrendiği bu doğa üstü sırlar hayatını etkiler, belki de söylenen yalanları öğretir. Kişi okültizm amacını bitirdiyse. Gerekli birçok sır öğrendiyse artık fiziken gözlerini açmalıdır. Bu nasıl mı olacaktır: astral seyahat zihinde gerçekleşen bir olaydır. Kişi astral seyahat esnasında bunun bilincinde olacağından artık gözlerini açma işlemini fiziken yaparak uyanabilir. Korkulmamalıdır ki astral seyahatten çıkamamak gibi bir durum yoktur. Yazılarla anlatılamayacak şekilde olan bu farklı alemden uyanmak zaten göz kırpmak kadar kolay bir olaydır. Kişi astral seyahatini bitirince belki de birçok sırrı öğrenmiş olacaktır. Belki bunlara derin devlet sırları, belki de kimsenin bilmediği ve rastlamadığı doğa üstü varlıkları öğrenecektir.

Okültizmin Anlamı

Okültizmin anlamı her insan için farklıdır. Ancak çoğunluk okültizmi benimseme sebebi olarak gizli bilgiler elde etmeyi hedefler. Bu olayların esnasında ise kişi yapacağı denemeler sonucunda okültizmin anlamı olan gizli sırlara erişmeyi hedefler. Yani kısaca okültizm ve enerjinin anlamı bireylerin ilgisini çeken sırlara ulaşmayı hedefleyen seçeneklerdir. Bu seçeneklerden ise yukarıda bahsedilen astral seyahattir. İşte okültizmin anlamı bu tarz olaylar ile açığa çıkan sırların bahsedilmesidir. 76959