Nişan Duası Arapça Latince Okunuşu! Söz Kesme Sırasında Okunacak Dua Türkçe Anlamı

Bizim törelerimizde, evlilikten önce söz kesilir, nişan yapılır. Bazı kişiler ikisinden birini seçerken bazıları da ayrı ayrı yapmayı uygun görür. Örf ve adetler bölgelere göre değişebilir. Hepimizin ortak noktası ise böyle hayırlı bir işe adım atmadan önce ve o esnada edilmesi gereken duayı bilmektir. Söz Kesme, nişan yüzüğü takma sırasında okunacak duanın Arapça Latince okunuşu ve Türkçe anlamını sizler için hazırladık. 

Söz kesme, nişan yapma aslında evlilikte ciddi olunduğunu gösteren adımlardır. Aileler tanışır, hediyeler alınır, hayırlı bir yol için en önemli adımlardan bazıları atılmış olur. Böylesi bir günde yaradan Rabbimizin rızasını almalıyız ve kendimize uygun kişileri seçmeliyiz. Ayrıca her an dilimizden duayı da eksik etmemeliyiz. Bu gibi durumlarda dua biz Müslümanlar için sünnettir. 

Nişan duasını kimler okumalı, yüzük öncesi sonrası ve nişan ardından edilecek dualar ve anlamları sizlere yardımcı olacaktır. 

Nişan Duasını Kim Okumalı? Hangisi Daha Faziletlidir?

Söz, nişan ve her ikisinde de bu mübarek dua, iki aile arasında yaşı en fazla olan mümin kişi okur. Tabii, hem erkek hem kadın nişan duasını sessiz bir şekilde okursa bunun da faziletinin çok olabileceği söyleniyor. 

Nişan Duasının Faziletleri Nelerdir?

  1. Evlilik yoluna adım atacak çiftlerin birbirlerine hürmeti ve hoşgörüsü daha çok olur. 
  2. Nişan döneminde kadın ve erkek aileleri kavga edebilir, ayrılmalar yaşanabilir, bu dua bunu da engeller. 
  3. Yaradan Rabbimizin de izniyle, evlilik yoluna adım atacaklar olası her türlü şerden korunurlar. 
  4. Eğer evlenmek isteyen çiftlerin ekonomik durumu çok iyi değilse, nişan duasını okuyarak bu problemi de ortadan kaldırabilirler. 

Nişan Yüzükleri Aile Büyüğü Tarafından Takıldıktan Sonra Okunacak Dua

ALLAH’ım! Bu nişan merasiminde, yüzükleri takılarak hayırlı bir evlilik için atılan önemli adımda, kız ve erkek tarafını da her daim mesut eyle. Zihinlerinden hürmeti, yüreklerinden şefkati, aşkı noksan bırakma. Rabbim! Böyle hayırlı bir iş için gidecekleri yolda, onların önüne çıkacak bütün dertleri rahatlıkla atlatmalarını mümkün kıl. Evlendiklerinde evlerine rızkı bol ver. Evlenecek kişilerin ailelerinin de sıkı bağlar için de olmalarını, her daim birlik olmayı, sadık kalmayı, hürmeti ve sevgiyi iki misli çoğalt Rabbim. Bu evlenecek çiftleri ve cümle alemi her yerde aziz eyle. Ardından Fatih Suresi okunmalıdır. 

Nişan Duası Arapça Latince Okunuşu! Söz Kesme Sırasında Okunacak Dua Türkçe Anlamı
Nişan Duası Arapça Latince Okunuşu! Söz Kesme Sırasında Okunacak Dua Türkçe Anlamı

Nişan Duası

Nişan Duas Arapça Latince Okunuşu

Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah.

Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah.

Kale Resulullah, “En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni” sadaka Resulullah.

Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah.

Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara.

Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. 

Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . 

Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama.

Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.

Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin.

Nişan Duası Türkçe Anlamı Meali

Yarattığı ruhları ahenkli biçimde var eden, dini nikahı bizler için helal sayıp bunun dışındakiler haram sayan Rabbime Hamdolsun. 

Biz Müslümanları helal sayılan ve yasak edilenleri söyleyen, Liderimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e, ALLAH yoluna kendini adamım kullardan olup, kurtuluşa layık görülmüş soyuna ve her daim O’nun yanından olan herkese salat ve selam olsun. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v): Dine uygun şekilde nikâh kıymak sünnettir. Hangi Müslüman kişi buna uymazsa o kişi benden değildir. 

Yaradan Yüce Rabbimizin ismiyle ve O’nun Resulünün sünnetine münasip bir şekilde hayırlı bir işe adım atarız. 

Rabbim! Bu mübarek evlilik sürecini bu kulların için mübarek yap. Bu genç kız ve erkek: Birbirleri ile anlaşsın, geçinebilsin, evlendiklerinde onların işlerinde kararlı olmasını sağla, birbirlerine sinirlenmesinler, geçim sıkıntısı çekmesinler ve onların birbirinden kopmasına müsaade etme. 

Rabbim! Bu evlenecek kişilerin; İnsanların atası olan Hz. Âdem Babamız ve Hz. Havva Annemiz gibi, ALLAH’ın Resulü ile Hz. Hatice, Hz. Ali ile Hz. Fatıma birbirleri ile nasıl iyi geçindiyse öyle geçinmesini nasip et. Rabbim! Bu gençlere, hayırlı, ALLAH yolunda ilerleyen evlatlar nasip et, onlara sağlıklı, uzun bir yaşama ve bolluk, bereket nasip et. 

Furkan suresi 74. Ayet: Onlar, Rabbimiz! Bize gönlümüzün nuru olacak Salih eşler ve nesiller nasip eyle ve bizi takva sahiplerine örnek eyle.

Bakara Suresi 201. Ayet: Ama onlardan öylesi var ki: Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru

Saffat Suresi 180-181-182. Ayet: Azamet ve kudret sahibi Rabbin, onların iddia ettiklerinden çok yücedir! Selam elçilerin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

62460