Muharrem Ayı Hangi İbadetler Yapılır? Tesbih Zikirleri ve Duaları

ALLAH’ın her günü, ayı mübarektir ama Muharrem Ayı ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bu dönemde yapılan ibadetlerle daha çok sevap kazanabilirsiniz. Bu ay ayrıca hicri yılbaşı olarak da bilinir. Yılın son zamanları ve ilk zamanları hangi dualar edilir? Muharrem ayı için yapılacak teşbih zikirleri ve okunacak dualar nelerdir? Özellikle fazileti bir hayli fazla olan hicri yılın on günü önemlidir. 

Hicri senenin ilk 30 günü, günahlarımızın affedilmesi, iyiliklerimizin artması için bol bol zikir ve dua ile bu mübarek ayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle ilk günün gecesi, şimdiye kadar tesbih namazı kılmadıysanız ömrünüzde 1 kere bile olsa mutlaka kılın. Dini liderimiz, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) eğer bu yoldan gittiyse biz de onu takip etmeliyiz ve tesbih namazlarımızı eksiksiz kılmaya çalışmalıyız. 

 • Ramazandan sonra umumî nafile oruçların tutulduğu ayların en hayırlısıdır.
 • Muharrem ayının 10. gününün (Aşure Günü olarak da bilinir) ondan bir gün önce veya sonra oruç tutması özellikle müstehaptır. 
 • Bu günde sadaka vermek de faziletlidir.

Muharrem Ayı Faziletleri Nelerdir? 

Göz sağlığınızla ilgili herhangi bir şikâyetiniz varsa Muharrem ayı ilk 10 günü içerisinde sağ elinizi rahatsız olan gözün üstüne kapatın ve her dua öncesine mutlaka besmele ile başlayın. On defa Fatiha Suresi, ardından 3 defa İhlas Suresi okuyun. Bunların bitiminden sonra da 7 kere: Ey Rabbim! Başımıza gelen her türlü rahatsızlığa senden sağlık talep ederiz. Sen ki çok merhametlisin ve bağışlayıcılığını bize nasip et. Bunun ardından da Ya Rabbi! Derse o kulun göz rahatsızlığı şifa bulacaktır. 

Zenginlik, bereket isteyen Müslümanların sayısı olduk çok, hangi kul bunu istemez ki? İşte bunun için en güzel, mübarek aylardandır Muharrem Ayı. Hicri yılbaşının ilk Pazar Günü Fatiha suresini yetmiş kere okuyun. Haftanın diğer günleri de sayıyı 10 azaltarak devam edin. Yani son Cumartesi Günü 10 kere okunacak. 

Nasıl bir şirket yıl sonu muhasebesi yapar ve senin son ayları önemlidir. ALLAH’u Teâla için de Muharrem Ayına girmeden önceki günler ve sonraki ilk günler özellikle önemlidir. Bir rivayete dayanarak: yaratılanların sağ ve sol omzunda yazıcı melekler vardır ve her şeyi not ederler. İşte ALLAH’u Teâla, bu defterleri kontrol ettiğinde ilk olarak son ve ilk sayfalara bakarmış.  

Eğer burada kullar, hayırlı işler yapmışsa, ALLAH meleklerine dermiş ki: Buna şahit olarak sizi gösteriyorum, Muharrem ayının öncesinde ve sonrasın yapılan ibadetlerden ötürü arada kalan bütün günahlarını affediyorum. Muharrem ayının faziletini bundan daha güzel anlatan bir rivayet olamazdı sanırım. 

Muharrem Ayı Hangi İbadetler Yapılır? Tesbih Zikirleri ve Duaları
Muharrem Ayı Hangi İbadetler Yapılır? Tesbih Zikirleri ve Duaları

Muharrem Ayı Tesbih Zikirleri

Hicri takvim senesinin 1.günü besmele ile başlayarak tek seferlik 1000 tane İhlas Suresini okuduğunda kul borcu ile bu diyardan almaz ve sürekli tövbe edilmelidir. 

Yine aynı gün Besmele ile başlayarak 360 kere Ayetel Kürsi ve sonrasında da tek sayı olacak şekilde 3-5 defa “Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem.” Okursa bu fani dünyada bir musibet yaşamaz ve onun olmasını istemediği şey o yıl süresinde korunur. Sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirir. 

 • İlk gün 100 sefer Estağfirullah deyin
 • 2. Gün 100 sefer  Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber
 • 3. Gün 313 kere Ya Selam c.c.
 • 4. Gün 100 kere La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir
 • 5. Gün 100 kere Ya Rahman Ya Rahim
 • 6. Gün 100 sefer La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım
 • 7. Gün 100 kere İhlâs suresi
 • 8. Gün 100 kere La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
 • 10. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
 • 41 kere Selamün kavlen mirrabbirrahim
 • 33 kere Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

Muharrem Ayı Namazdan Sonra 11 Defa Okunacak Dua

lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

ALLAH’tan başka yaratan yoktur, O bu evren yektir, O’nun bir eşi benzeri yoktur, Mal-mülk her şey O’na aittir. O’nun gücü her şeye yeter.

Yukarıdaki duaları Muharrem Ayında Namazlardan sonra 11 kere tekrar etmek büyük sevap kazandırır. 

Muharrem Ayı İlk Günü Bu Duayı 3 Kere Okuyun

Arapça Latince Okunuşu

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l- ‘azîmi ve cûdike’l- ‘amîmi’l- mu’avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini ‘n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

Türkçe Anlamı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun yanında bulunan, konuşmalarına mazhar olan müminlere selam olsun. Ne O’ndan öncesi Ne de Sonu olan Rabbim! Senden bu hicri senenin başında bizleri bağışlamana, saygına, Sen’in bütün yarattığın her noktayı saran ve güven duyulan varlığın saygına bizi kötülüklerden, şeytandan ve onun yanında olanlardan koru. 

Bizim nefsimiz zayıf, kötülüğe yönelebilir, sen bize doğru yolu göster, kötülükten uzaklaşmamıza yardımcı ol. Ey büyük ve ikramların en büyük Rabbi! Bizi senin yakınında tutacak şeyler ile bizim zaman geçirmemize yardımcı ol. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve O’nun yanında ve yolunda olanlara selam olsum. Hamd yalnızca bütün her şeyi yaratan ALLAH’ındır. 

Aşure Günü Mucizeleri

 • Meleklerin ve Cebrail (a.s) bu mübarek günde yaratılmıştır.
 • Gökyüzü, yıldızlar, yer yüzündeki yükseltiler ve sular, hatta yağmur damlasının düştüğü ilk gündür.
 • Hz. Adem (a.s) yaratılmış ve cennete gönderilmiştir ve tövbesinin kabul buyurduğu gündür. 
 • İdris (a.s) göklere çıkarıldı.
 • Nuh (a.s) meşhur gemisi Cudi Dağı’na indi. 
 • İbrahim (a.s) dünyaya gelişi ve Nemrud’un korkunç ateşinden ALLAH yardımı ile kurtulması.
 • Hz. Musa (a.s) ve onun kavmi Kızıldeniz’in ortadan iki bölünmesiyle Firavun dehşetinden sıyrıldı. Firavun ve ordusu sular altında kaldı. 
 • Eyüb (a.s) rahatsızlıklarından aşure gününde kurtuldu.
 • Yunus (a.s) mucizevi bir şekilde balinanın midesinden çıktı. 
 • Hz. Davut (a.s) tövbe etti ve Rabbi kabul etti. 
 • Süleyman (a.s) saltanat sahibi oldu.
 • Hz. Yusu (a.s) o zorlu kuyudan kurtarıldı.
 • Hz. Yakub (a.s) mucizevi bir şekilde körlükten kurtuldu.
 • Hz. İsa (a.s) göklere çıkarıldı,
 • Kıyametin kopacağı zaman ve gün tam olarak bilinmese de bir Cuma ve Aşure günü olacağı rivayet edilmektedir. 
85809