Mihriban İsminin Anlamı

Mihriban İsminin Anlamı

Mihriban İsminin Anlamı En sık kullanılan kız isimleri arasında yer alan Mihriban isminin anlamı sıklıkla araştırılmaktadır. Dünyaya gelecek olan kız çocuklarına en güzel ismi vermek isteyen anne ve baba adaylarının anlamını en sık araştırdığı isimlerden bir tanesi de Mihriban’dır. Bu ismin anlamı incelendiğinde anne baba adaylarının karşısına ilk olarak cömert ile eli açık anlamları çıkmaktadır. İsmin bir diğer anlamı olarak ise şefkatli, güler yüzlü, dost anlamları olduğu görülmektedir.

Kız çocuğuna bu ismi koymak isteyen kişilerin akıllarında Mihriban ismi Kuran’da geçiyor mu, sorusu da yer almaktadır. Bu sorunun yanıtı hayır şeklindedir. Mihriban ismi Kuran’da geçen isimler arasında yer almamaktadır. İsmin kökenine inildiğinde Mihriban isminin kökeni Farsça olarak görülmektedir. Genellikle İran tarafında bu ismin kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

Türkiye içerisinde 23.303 kişinin Mihriban ismine sahip olduğu görülmektedir. Oldukça sık bir şekilde kız çocuklarına koymak üzere tercih edilen bu ismin anlamlarının, analizlerinin olumlu olması onun sıklıkla tercih edilmesindeki en önemli neden olmaktadır. Bu ismin kullanımının son bir yıl içerisinde 321 kişi kadar artış gösterdiği de istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. İsmin pik noktası yaptığı yıl olarak 1995 yılı görülmektedir. Bu yıl içerisinde Mihriban ismi en popüler kız isimleri arasında 95. sıraya kadar yükselmiştir.

Mihriban isminin tercih edilmesindeki önemli etkenler arasında Mihriban isminin kişilik özellikleri de yer almaktadır. İsme sahip kişilerin hümanist, özgürlükçü, üretken, sosyal, mantıklı, ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın, arkadaş canlısı, entelektüel, sağduyulu ve yenilikçi kişiler olduğu görülmektedir. Bu ismin olumlu yönleri son derece fazladır. Mihriban ismindeki kişilerin oldukça şeffaf insanlar olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Olumlu yanlarının yanı sıra Mihriban isminin olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bu isimdeki kişilerin aşırı kontrolcü, otoriter, duygusallıktan uzak ve çekingen kişiler olduğu görülebilmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında ise ismin olumlu yanlarının olumsuz yanlarından çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

İsimle ilgili araştırılan bir diğer konu ise Mihriban isminin harf analizi olmaktadır. İsim içerisinde yer alan M harfi ticari zekayı; İ harfleri hassasiyeti ve duygusallığı; H harfi sakinliği ve durağın olmayı; R harfi tereddütü; B harfi sezgiselliği; A harfi enerjikliği; N harfi ise sağduyulu olmayı yansıtmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında ismin harf analizi doğrultusunda Mihriban isminin oldukça olumlu anlamları bulunan bir isim olduğu anlaşılmaktadır.

İsmin Türkiye içerisinde bu kadar popüler olması ile ilgili olarak belli başlı etkenlere rastlanmaktadır. Bunların başında Musa Eroğlu’nun Mihriban isimli türküsü bulunmaktadır. Bu türkünün, Türk halkı tarafından oldukça benimsendiği ve ismin oldukça geniş kitlelere yayılmasında büyük bir etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Günümüzde dahi sıklıkla dinlenen ve söylenen Mihriban türküsünün, yayınlanmış olduğu 2000 yılında ismin kullanımında oldukça büyük bir artışa neden olduğu görülmüştür.

Mihriban ismi ile ilgili olarak merak edilen bir diğer konu ise Mihriban isminin numerolojisi olmaktadır.  Bu ismin içerisinde bulunan harflerin toplamı 91 sayısına denk gelmektedir. Bu sayının yorumlanabilmesi için uzman bir astrologdan yardım alınması gerekliliği bulunmaktadır. Numerolojik sayı sayesinde kişinin özellikleri hakkında ve olası geleceği hakkında belirli yorumların yapılması mümkün olmaktadır. 

Bu isimle uyumlu olan isim arayışı içerisinde olan kişiler için ise pek çok alternatife rastlanmaktadır. Mihrican, Mihrimah, Mihri, Mihrinaz, Mihrinur, Mihrap, Mihra, Mihrace, Mihran, Mihman, Mihne, Mihriman, Kezban, Keteban, Tükezziban, Nalan, Mirhan, Milan, Müzeyyen, Müjgan, Mercan, Şehriban, Müren, Meliha, Neriman gibi isimlerin bu isimle oldukça uyumlu olduğu ve bu isim yerine alternatif olarak tercih edilebildiği görülmektedir.

Mihriban isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 4 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Cömert, eliaçık
  • 2 – Çoğunlukla Bir Sap Üzerinde Bir Arada Bulunan Yemiş; Baklagillerden Bir Ağaç Ve Bunu Çiçeği; Sarkan Şey, Hevenk
  • 3 – Şefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu, dost.
  • 4 – Şefkatli, merhametli, muhabbetli, güleryüzlü, yumuşak huylu
mihriban-isminin-anlami-42888
Mihriban İsminin Anlamı

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Mihriban ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mihriban ismini kullanan 23.303 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mihriban ismini kullanan 3.787 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mihriban ismini kullanan 1.252 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mihriban ismini kullanan 1.075 kişi bulunmaktadır.

Mihriban isminin Türkiye sıralaması

Mihriban en çok kullanılan 643. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 332. isimdir.

Mihriban ismini kullananların sayısı, son bir yılda 321 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Mihriban isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen kız isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Mihriban isminin Harf Analizi

Kişiye Mihriban ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Mihriban İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mihriban ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mihriban isminin anlamını gözden geçirin!

Mihriban İsminin Numerolojisi

Mihriban isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
İ: on iki
H: on
R: yirmi bir
İ: on iki
B: iki
A: bir
N: on yedi
TOPLAM: 91

Mihriban ismi, Türkçe kökenli bir isim olup “sevgili, sevgilim” anlamına gelir. Bu ismi taşıyan bazı ünlü kişiler:

  1. Mihriban Er: Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
  2. Mihriban Türkmen: Türk pop müzik sanatçısı ve şarkıcı.
  3. Mihriban Akyol: Türk kadın güreşçi.
  4. Mihriban Özkan: Türk politikacı, eski milletvekili ve bakan.
  5. Mihriban Özülkü: Türk halk müziği sanatçısı.

Bu örnekler Mihriban ismini taşıyan bazı ünlü kişileri temsil etmektedir, ancak genel olarak bu isme sahip daha fazla kişi bulunabilir. Ayrıca, belirli bir coğrafi bölgede veya kültürel bağlamda daha fazla tanınmışlık kazanmış Mihriban isimli kişiler olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap