Mihra İsminin Anlamı

Mihra İsminin Anlamı

Mihra İsminin Anlamı Son yıllarda değişik isimler koyma modasının gelmesiyle birlikte yeni bebeği olacak pek çok kişi çocuğuna koyabileceği değişik isimleri araştırmaya başladı. Oldukça büyük bir akım haline gelen bilinmeyen isim koyma arzusu ise yeni isimlerin ortaya çıkmasına ya da eski ancak bilinmeyen isimlerin tercih edilmese de neden oluyor. Geçmişten beri var olan ancak son zamanlarda kulağa hoş gelmesi sebebiyle oldukça fazla tercih edilen isimlerden birisi de Mihra ismi oldu.

Günümüzde pek çok kişinin tercih ettiği Mihra isminin anlamı iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İyilik yapan ya da hoşgörülü anlamlarına gelen Mihra ismi aynı zamanda Mehran ve  Mehra isimlerinin de farklı söylenişleri olarak görülüyor. Hem kız hem de erkek çocuklarında tercih edilebilecek olan bu isim ise Farsça kökenli isimler arasında yer alıyor.

2022 yılında Türkiye’de paylaşılan verilere göre 564 kişinin Mihra ismini koyduğu görülüyor. Bu ismi tercih eden kişilerin 117 tanesi İstanbul’da, 25 tanesi Ankara’da, 24 tanesi ise İzmir’de ikamet ediyor. Tüm bunların yanı sıra Mihra isminin Türkiye sıralaması ise oldukça fazla önem taşıyor. Türkiye’de 3590. sırada yer alan Mihra ismi kızlarda 1598. sırada yer alıyor. Bu sayılara bakıldığında Mihra isminin bu yıl içerisinde pek çok kişi tarafından tercih edildiği görülmekte.

Çocuklara herhangi bir isim verilmeden önce ismin anlamına dikkat edildiği kadar karakter analizini ve harf analizine de dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda Mihra isminin karakter analizi yapıldığında bu isme sahip olan kişilerin en çok sarı rengi sevdiği görülür. Genellikle merhametli bir yapıya, fedakarlığı, iyilik yapmayı seven bir ruha ve sosyalliğe işaret eder. Bu isme sahip olan kişilerin olumlu yönleri oldukça fazla olsa da Mihra isminin olumsuz yönleri de oldukça fazladır. Mihra isminin olumsuz yönleri arasında rahata düşkünlük, tartışmaktan hoşlanma, zevklere oldukça fazla önem verme ve üşengeçlik yer alır.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen Mihra isminin kişilik analizi de büyük mesajlar verir. Mihra ismini alan kişiler genellikle temizliğe ve dürüstlüğe oldukça fazla önem verir. Yaşam alanları içerisinde planlı olmaya ve programlı bir şekilde yaşamaya çalışırlar. Bu isme sahip olan kişilerde erteleme huyu olsa da genellikle sorumluluklarını bilirler. Mihra isminin kişilik analizine bakıldığında dikkat çeken bir diğer özellik ise hırstır. Bu isme sahip olan kişiler oldukça hırslı olmaları ile ön plana çıkarlar.

Mihra isminin harf analizine bakıldığında M harfinin ticarete yatkınlığa, İ harfinin hassasiyete, H harfinin sakinliğe, R harfinin tereddüte, A harfinin ise enerjiye işaret ettiği görülmektedir. Bu nedenle genel bir değerlendirme yapıldığında Mihra isminin harf analizi oldukça olumludur.

Mihra ismi hakkında merak edilen bir diğer konu da Mihra isminin numerolojisi olmaktadır. Numerolojiye göre M harfi on altı, İ harfi on iki, H harfi on, R harfi yirmi bir ve A harfi de bir sayısına denk gelmektedir. Mihra isminin numerolojisi harfler toplanarak elde edildiği için bu ismin numerolojisi 60 olarak bilinir.

mihra-isminin-anlami-94956
Mihra İsminin Anlamı

Mihrace , Mihran , Mihranur, Mihrican , Mihrimah , Mihriye , Mihri , Mihrinaz , Mihrişah, Mihrinisa , Mihman , Mihre , Mihine , Mihne, Sahra, Zühra , Behra , Mehra , Mahra , Ahra, Meliha , Mediha , Mina , Mualla , Müberra , Melda,  Mihran , Mihrican , Mihrima , Mihan , Mihca , Mihne , Mihin , Bahra , Uhra , Kayra isimleri de Mihra ismi ile uyumlu olan isimler arasında yer almaktadır.  Bu isimlerden herhangi birininin tercih edilmesi durumunda uyumlu isimler elde edilebilir. Mihra ismi ile uyumlu isimler arasında hem erkek bebek hem de kız bebeklere koyulabilecek isimler bulunmaktadır. 

Mihra isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 2 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İyilik Yapan, Hoşgörülü.
  • 2 – Mehran ve Mehra isimlerinin farklı bir söyleniş biçimi.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Mihra ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mihra ismini kullanan 564 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mihra ismini kullanan 117 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mihra ismini kullanan 25 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mihra ismini kullanan 24 kişi bulunmaktadır.

Mihra isminin Türkiye sıralaması

Mihra en çok kullanılan 3590. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 1598. isimdir.

Mihra ismini kullananların sayısı, son bir yılda 254 kişi artmıştır.

Mihra isminin Harf Analizi

Kişiye Mihra ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Mihra İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mihra ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mihra isminin anlamını gözden geçirin!

Mihra İsminin Numerolojisi

Mihra isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
İ: on iki
H: on
R: yirmi bir
A: bir
TOPLAM: 60

42007