Kurban Neden Kesilir? Kurban Kesimiyle İlgili Merak Edilenler

Kurban kesmek vacip ibadetler arasında İslam’ın değerlerinden birisidir. Aynı zamanda paylaşmayı öğütleyen, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı sağlayan ibadetler arasındadır. Bu yönüyle de pek çok açıdan daha derin bir anlamı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Geçmişe bakıldığında da Kurban ibadetinin derinliğiyle ilgili pek çok sahih rivayete rastlamak mümkündür.

Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan ibadetlerden birisi olan Kurban için belirli hayvanlar tercih edilmektedir. Aynı zamanda her sene kutlanan Kurban bayramında farklı mezheplere göre de bazı değişkenler söz konusu olabiliyor. Örneğin Kurban bayramında kesilecek olan kurbanın Hanefi mezhebine bağlı olanlarda 3.günün sonuna kadar kesilmiş olması gerekir. Şafi mezhebinde ise bu süre 4.günün sonuna kadardır. Gün batımı ile birlikte o gün sona ermiş sayılır.

Kurban kesmek Müslümanlar için önemli olsa da buna durumu elverişli olanlar için vacip kılınmıştır. Öyle ki temel ihtiyaçlarının haricinde, harcı borcu olmayan ve mal varlığı 200 dirhem gümüşe eşdeğer olan Müminler kurban kesmekle yükümlüdür. Aynı zamanda kurbanı kesmek sembolik olarak yükümlülüktür. Ancak burada asıl yükümlü olunan kurban etinin dağıtılması ve hak sahiplerine adaletli bir biçimde ulaştırılmasıdır.

  • Kurban bayramları paylaşmanın en çok yaşandığı, cömertliğin ön plana çıktığı, insanlar ararındaki yardımlaşmanın maksimum seviyeye ulaştığı bayramlardır.
  • Sevgiyi, saygıyı, dostluğu, komşuluğu ve halden anlamayı mümkün kılan bir bayramdır.
  • Hac suresi 22/28’e göre ‘’Rızkınız olan hayvanlardan kurbanlık olanları belirli günlerde Allah’ın adını anarak yiyiniz. Aynı zamanda sizin dışınızda yoksula, muhtaca ve ihtiyaç sahiplerine de yedirin’’ buyruluyor. Burada da anlaşılıyor ki yoksul, et alamayan, ihtiyaç duyan muhtaçlarla paylaşmak en az kurban kesmek kadar önem taşıyor. Paylaşmak kurbanı kesmekten daha ehemmiyetli bir hal alıyor.

2022 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Her türlü şerrin yaşandığı ve dünyevi zevklerin peşinde aldandığımız bu dünyada ebedi hayatımızı hatırlayacağımız kurban bayramı her sene coşkuyla karşılanıyor. Paylaşmanın, iyiliğin ve cömertliğin en üst noktalara çıktığı kurban bayramı için 2022’de 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. 12 Temmuz Salı günü ise kurban bayramının son günü. 8 Temmuz Cuma günü ise hem mübarek Cuma günü olup hem de arefe olarak kutlanacak.

İlk Kurban Kesen Kim?

Kurban ilk olarak Hz. Âdem’e kadar inen bir geçmişe sahiptir. İlk insan olmasının yanı sıra aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem ikinci insan olan Hz. Havva ile birlikte dünya yaşamına başladıktan sonra pek çok çocuk sahibi oldu. Toplamda 20 kez ikizleri olan Hz. Adem’in aynı zamanda bir de tek çocuğu vardı. Yani toplamda 41 çocuğu olan Hz. Âdem’in insanoğlunun neslinin türemesi için her doğan ikizi bir sonraki ikiz ile evlendirerek çapraz bir biçimde üremelerini mümkün kılmıştır.

Tüm çocuklarının isimleri bilinmemekle birlikte ilk kurban hadisesiyle ilişkili olmalarından ötürü dört çoğununun ismi biliniyor. Bunlar Şit, Kabil, Habil ve İklimya olarak iki tane ikizleri oluşturuyordu. Kabil ile İklimya ikizken, Şit ile de Habil ikizdi. Buna bağlı olarak Habil’in İklimya ile, Kabil’in ise Şit ile evlenmesi gerekirdi.

Fakat Kabil ikizi olan İklimya’nın Habil ile evlenmesini istemiyordu. Buna karşı çıkmasının ardından Hz. Adem ise sonucu Allah’a havale etti. Kurban edilerek sonuca varmayı düşünen Hz. Âdem o dönem kurban ritüeli olarak dağın tepesine bırakılan değerli bir şeyi kastediyordu. Öyle ki kimin bıraktığı şey kaybolursa Allah’ın onu kabul ettiği düşünülüyordu.

Habil hemen güzel bir koç bulup onu süsleyip dağa götürmeye başladı. Kabil ise ondan farklı olarak Allah’ın hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağını düşündü ve bunun üzerine çürük meyveleri bir araya getirerek dağa götürdü. Ertesi gün olduğunda sabah ilk iş dağın başına gitmekti. Gidildiğinde çürük çarık meyvelerin halen daha orada olduğu, fakat koçun orada olmadığını gördüler. Yani Habil’in koçu kurban olarak Allah tarafından kabul görülmüştü. Ancak Kabil bunu da kabul etmemiş ve uykuya daldığı esnada Habil’in kafasına taşla vurarak onu öldürmüştür.

Tabii ki Allah’a edilen ilk kurban olarak Hz. Âdem’in oğulları Habil ve Kabil örnek teşkil etse de günümüz kurban bayramı ve kurban kesme literatürünün yaygınlaşması Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmek üzereyken koç indirilmesinden geliyor.

Kurbanlık Hayvanlar Hangileridir? Şartları Nelerdir?

Kurbanlık hayvanlar tüm hayvanları kapsamayan, bazı hayvanların kurbanlık olarak kesilebileceği bir listeye sahiptir. Bu hayvanlar arasında bütçeye bağlı olarak tercih edilebilecek olanlar koyun, keçi, inek, manda, boğa, düve, tosun ve devedir. Aynı zamanda kurbanlık seçerken hayvanın olgunlaşmış olması önemli bir kaidedir. Henüz olgunlaşmamış olan hayvanlar kesinlikle kurban için uygun olmayacaktır.

Bir diğer taraftan da hastalıklı olan hayvanların kurbana uygun olmadığı bilinmelidir. Dolayısıyla hayvanların sağlık durumlarının veteriner kontrolünde gözden geçirilmesi gerekir. Eğer uygun yaşa, sağlık durumuna sahipse onu kurbanlık olarak seçmeniz mümkün olabilir.

Kurban Eti Nasıl Dağıtılır?

Kurban kesmek ile ilgili en önemli temel faktör tabii ki etin dağıtılmasıdır. Hatta kurban bayramlarında sevabı belirleyen, paylaşmayı, cömertliği ortaya koyan da budur. Özellikle kurbanın en iyi etlerini kendilerine ayıranlar, en lezzetsiz ve az etli olan kısımlarını ihtiyaç sahiplerine verenlerin kurbandan edinebileceği hiçbir sevap olmadığını pek çok sahih kaynakta okuyabilirsiniz.

Kurban eti dağılımı tamamıyla adaletli olmalı ve aynı zamanda fakir ve muhtaç olanlara verilmelidir.

  • Kurbanın etlerinin üçte biri kurban kesmeye durumu olmayan fakir fukaraya dağıtılır.
  • Kurban etinin üçte biri ise evinize gelen misafirlere Kurban eti ikram etmek için ayrılır.
  • Kalan üçte birlik kısım ise evin çocuklarına, gelinlerine nafaka olarak ayrılır.

Dağıtılan etlerde adaletli olmak en önemli kıstastır. Fakire fukaraya dağıtılan kısmın güzel olması sevabı arttıracaktır.

Kurban İle İlgili Ayet ve Hadisler Nelerdir?

Kurban ile ilgili ayetler Kuran-ı Kerim’de pek çok surede karşımıza çıkmaktadır. Hac 22/28’de ‘’Hayvanları verdiğimiz rızık olarak kabul edip Allah’ı anarak yiyiniz. Sizin dışınızda da fakire, muhtaca ve ihtiyaç sahiplerine yediriniz’’ ifadesi yaygın bir biçimde bilinmektedir.

Aynı zamanda Sâffât 37/107’de de ‘’Biz onun oğluna çok büyük bir bedel verdik. Ona ise çok daha büyük bir kurban’’ buyruluyor. Yine Hac 22/34’te de ‘’Allah’ın rızık olarak verdiği tüm bu hayvanlar ismini anarak ümmet tarafından kurban kessin diye meşru kılındı’’ buyuruyor.

Aynı şekilde peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de kurban ile ilgili bazı detaylar rastlamak mümkün. Hz. Aişe rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘’Kurban kestiğiniz gün akacak olan kan gönlünüzü karartmasın. Kıyamet günü geldiği vakit kestiğiniz kurbanın boynuzu, tırnağı ve kılları canlı ve kanlı olarak gelecek ve Allah tarafından henüz kanı yere değmeden kabul olacaktır’’ demiştir.

Aynı zamanda kurban edilecek hayvanın seçimiyle alakalı da Bera b. Azib’in rivayetinde ‘’Eğer hayvanın bir hastalığı varsa, tek gözlüyse, topallıyorsa, zayıfsa, cılızsa ve ölmek üzereyse o hayvan kurban edilemez’’ buyruluyor. Burada da sağlıklı, olgunlaşmış ve herhangi bir sorunu olmayan hayvanların kurbanlık olarak seçilebileceğiniz hadislerle anlamak mümkün oluyor.

57938