Kaş Aldırmak Günah Mıdır? Kaşların Ortasını Almak ya da İnceltmek

Kaş aldırmak günümüz yaşamının en yaygın parçalarından birisine dönüşmüştür. Hatta öyle ki kadınlar kadar erkekler de kaş estetiğine özen gösterip kaşlarını düzenli olarak almaya başlamışlardır. Bu bağlamda kaş aldırmak günah mı ya da caiz mi sorusu her zaman merak uyandırabiliyor. Ki dinimize göre kaş aldırmanın haram olduğuna dair sahih kaynaklar bulmak zor değil. 

Kadınlar genellikle kaşlarının çok gür olmasından, kaş uzunluklarından, kalınlığından ve biçiminden rahatsız olarak kaşlarını düzeltirler. Bu bazen kaşı daha ince yapmak, bazen belli bir şekle sokmak ve bazen ise boyunu kısaltmak olarak gözlemlenebilir. Aslında asıl problem burada başlamaktadır. Çünkü her şeyin yaratıcısı olan Allah (c.c) her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. 

Her şeyin kendisine has, kendiyle özdeşleşmiş bir güzelliği bulunur. Bizden ise O’nun yarattığını değiştirmeye çalışmamak, şükretmek ve onu korumak beklenmektedir. Keza Allah’ın yarattığını değiştirmek, değiştirmeye çalışmak farkında olunmasa da büyük günahlar arasındadır. Elbette ki burada sağlık konusu muaf tutulmaktadır. Sağlık açısından bunun yapılması gerekiyorsa veya bir sebebi varsa bu durum günah olarak değerlendirilmez.

Yalnızca güzel gözükmek için, Allah’ın yarattığını beğenmeyip değiştirerek daha farklı bir surete bürünmek için yapıldığında ise günah olarak nitelendirmek mümkündür. Vücudun her noktasında olduğu gibi yüzümüzün en belirgin unsuru olan kaşlarda da yapılan hiçbir değişiklik caiz değildir. 

Kaşını Aldıran Kadın Lanetlenmiş Midir?

Daha önceden kaşlarını kısaltan veya alan kadınları da içerisinde kapsayacak şekilde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in bize emrettiği bazı öğütler vardır. Bu öğütler başına saç ekletenlere, peruk takanlara, dövme yaptıranlara, dövme yapanlara, kirpiklerini kesenlere, kaşlarını kısaltanlara, dişlerini sivrileştirenlere, dişlerini seyrekleştirenlere lanet okumaktadır. 

Allah (c.c) tarafından yaratılmış olan o güzel suretlerin ve vücutların değiştirilmesine yönelik olarak yapılan her eylem peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Hadis-i şerifinde de ‘’Her kim ki kaşını cımbızla veya başka bir şeyle yoluyor, kısaltıyor veya kesiyorsa Allah’ın yarattığını değiştirdiğinden dolayı lanetlidir’’ buyuruyor. 

Günümüzde İslam alimlerinin bu konunun çok fazla gündeme gelmesinden ötürü sıklıkla araştırmalar yapıp açıklamalarda bulunmasına şaşırmamak gerekiyor. Fakat İslam alimlerinin vardığı sonuçlarda da bir farklılık yok. İslam’a uygun yaşayan hiçbir Müslüman’ın kaşlarını almaması gerekmektedir. Bu keyfi olarak yapılan, sadece görüntüyü güzelleştirmeye dayalı ve sureti değiştiren kaş alma eyleminin direkt olarak haram olduğu açıklanıyor. Ayrıca bunu yapanların lanetlenebileceği de doğrulanıyor. Peygamber efendimiz (SAV) yine bir hadis-i şerifinde ‘’Hangi kadın yüzünde çıkan tüyleri yoluyorsa ya da başkasına yolduruyorsa Allah onu lanetlesin’’ buyuruyor. 

Kaş Aldırmanın Haram Olmasının Nedeni Nedir?

Kaş almak caiz olmadığı gibi günah olarak nitelendiriliyor ve hatta dinimize göre kaş alanlar lanetleniyor. Özellikle sırf güzellik amacıyla yapılan bu tür eylemlerin tamamında aynı sonuca varılıyor. Ancak bazı durumlarda kaş almanın caiz olarak sayıldığını belirtmek gerek. 

Genetik açıdan, kullanılan ilaçlardan, bir tedavi maksadıyla veya bir şeyi engellemesi noktasında kaşların alınmasında herhangi bir sorun yok. Şöyle ki görüşü engelleyecek kadar kalın kaşlara sahip olan birisinin rahat görmesi için kaşlarını almasında bir beis yok. Yine genetik olarak çok kalın kaşlara sahip olması ve görüşü etkilemesi durumunda kaşlar alınabilir. Bir diğer caiz olan durumda ise tedavi amacıyla ya da kullanılan ilaçlar sebebiyle kaşların alınması gerektiğinde bunda da bir engel görülmüyor. 

Hatta eğer ki iki kaşın birbiriyle birleşmesi gibi bir durum söz konusu ise bu kaşların ortasında kalan kısmın alınmasında da herhangi bir sorun olmadığı ifade ediliyor. Bu bir istisnai durum olarak öne çıkarılıyor. Yalnızca suretin görüntüsünü bozabileceği için iki kaşın birbiriyle birleşecek kadar yoğun olması durumunda bazı oynamalarla ortadaki kısmın alınmasında bir mani görülmüyor. Fakat geriye kalan tüm kaş alımları günah olarak nitelendiriliyor. 

Kaşların Ortasını Almak Caiz Mi?

Eğer ki suretin görüntüsünü bozuyor ve kişinin şahsına yönelik bir problem teşkil ediyorsa, birbirine birleşmiş ya da birleşme eğilimi olan kaşların orta kısmı alınabilir. Bunda bir beis olmadığı gibi özür olarak sayıldığını belirtmek gerekir. Fakat yalnızca orta kısım alınmalıdır. Bunun dışında kaşların her iki tarafına da inceltme, kısaltma, daraltma, toplama, şekil verme işlemleri günahtır. 

69225