Kalender İsminin Anlamı

Kalender İsminin Anlamı

Kalender İsminin Anlamı Bebeğiniz için tercih edeceğiniz isimlerden bir tanesi de Kalender olmaktadır. Kalender isminin anlamı nedir? Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte Kalender, gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint olarak geçmektedir.  

Dünyayı ve dünyevî değerleri umursamayan, içinde yaşadıkları toplumun, toplumsal düzenin inanç ve geleneklerine karşı çıkan, bunu kılık kıyafet, tutum ve davranışlarıyla gündelik hayatlarına da yansıtan sûfîlere kalender denmiştir. Kalenderlerin bunların temsil ettiği tasavvufî zümrelere de genel olarak kalenderiyye veya kalenderîlik adı verilmiştir.

Kalenderin Farsça’da “iri yarı, kaba” anlamındaki kalanter (Türkçe’de kalantor) veya Yunanca aynı anlamda kaletoz kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. Kalender ismi Farsça kalan sözcüğüyle ender ekinden oluştuğu ve “ağır yük taşıyan, ağır yük altına girmiş bulunan” mânasına geldiği yahut Arapça ekal kelimesiyle Farsça ender ekinden teşekkül ettiği ve “az, önemsiz” anlamında kullanıldığı kaydedilmektedir.

Farsça tarihî metinlerde genellikle “rind, ayyâr, derviş” manasına gelen kelimenin kökeni üzerinde kesin bir görüşe varılamamıştır. Kalender isminin anlamı öte yandan kalenderin Sanskritçe “töreyi bozan” anlamındaki kâlândâradan Farsça’ya geçtiği, kendi kabilesinin dışında bir kızla evlenen eski Hint yogilerine kalender denildiği, zamanla bu kelimenin Hintli ve İranlı dervişler arasında nefsi terbiye etme bağlamında özel bir anlam kazandığı ve bu derviş topluluğuna kalenderiyye denildiği de ileri sürülmüştür.

Kalenderîlik üzerinde yapılan çalışmalarda da akımın geniş ölçüde eski Hint ve İran mistik akımlarından etkilenmiş olabileceğine dikkat çekilmiştir. Kalender; Türk tasavvuf ve aşık edebiyatında Dünyadan elini eteğini çeken ve herşeyi hoş gören kişi anlamında kullanılmıştır. Kamus-ı Türki kitabına göre dünyadan el etek çeken serseriyane biçimde dolaşan derviş ve feylesoftur.

İyi niyetli, sözüne güvenilir, özü sözü bir, ufak tefek şeylere ehemmiyet vermeyen‛ gibi anlamları ihtiva ettiği görülür. TDK’ya göre Kalender isminin anlamı; gösterişi sevmeyen sade yaşamaktan hoşlanan kişi demektir.

 “İyi‛ insanı tarif etmek için kullandığımız bu sözcüğün bir zamanlar ‚sefil, berduş, düzensiz bir hayat yaşayan, eğlenceyi seven kimseler için kullanıldığı da bir gerçektir. Bu tür ‚kötü‛ tanımlamalar ihtimal ki kalenderî tarikatının zamanla yozlaşarak, düzensiz hayatı tercih edenlerin kendilerini bu isim altında tanıtmalarından doğmuş olmalıdır.

Dünyanın maddi yönüne önem vermeme ilkesi kimi kalenderî tarikatı mensuplarınca çok ileri bir seviyeye taşınarak dilenciliğe dönüştürülmüştür. Zaten toplum düzenine aykırı yaşamayı seçmiş, her türlü nizama karşı gelen bir dünya görüşüne mensup bu kişiler, toplum tarafından hoş karşılanmamış ve zamanla yok olmuşlardır.

Bununla beraber aşağıda da görüleceği üzere ilk ortaya çıkış itibariyle oldukça geniş bir coğrafyaya ve büyük bir kitleye yayılma şansı bulan bu dünya görüşü, beğenilen ve özenilen bir tarikat halini almıştır. Bugün dahi kelimeye yüklediğimiz ‚iyi‛ vasıfları ifade vizyonu bu durumdan kalmıştır.

Özetle dünya hayatına önem vermeyen, rahat bir yaşam sürmeyi ilke edinen kimseler için Kalender, bu ilkeler etrafında oluşturulmuş olan tarikata Kalenderî Tarikatı, Baba Tâhir kendisi için “kalender” adını kullanan ilk kişidir: “Ben o pîrim ki adım Kalender / Ne evim var ne barkım ne manastırım var ne tekkem / Gündüz oldu mu senin civârında döner dururum / Gece olunca da başımı kerpiçlere kor yatar uyurum.”

Kalender Baba Zaviyesi: Kırşehir civarında hankah, ılıca, cami ve türbeden oluşan 13. Ve 14.  yüzyıla ait külliyedir. Kalenderhane Cami, Fatih Sultan Mehmet’in fetihten sonra Bizans kilisesinden camiye çevirdiği camidir.

kalender-isminin-anlami-85142
Kalender İsminin Anlamı

Kalender Abdal veya sadece ‘Kalender‛ diye bilinen bir Türk şairinin eserlerini bu tarzda tanzim ettiğini ve diğer şairlerin de şiirlerini oluştururken bu şairin şiir tarzına yaklaştırmalarından ötürü şiirlerine bu adı vermiştir. Kalender ismine veya soy ismine sahip birçok kişi vardır, nadir isimler arasında yer alır.

Kalender isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Karlar Kraliçesi.
  • 2 – Dünyadan Elini Eteğini Çekip Başı Boş Dolaşan.
  • 3 – Alçak Gönüllü, Gurur Ve Kibirden Uzak, Üstüne Başına Dikkat Etmeyen Bulduğu İle Yetinen Kimse.
  • 4 – Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü kimse.
  • 5 – Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse.
  • 6 – Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Kalender ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Kalender ismini kullanan 1.818 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Kalender ismini kullanan 332 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Kalender ismini kullanan 201 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Kalender ismini kullanan 69 kişi bulunmaktadır.

Kalender isminin Türkiye sıralaması

Kalender en çok kullanılan 2238. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1079. isimdir.

Kalender isminin Harf Analizi

Kişiye Kalender ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Kalender İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Kalender ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Kalender isminin anlamını gözden geçirin!

Kalender İsminin Numerolojisi

Kalender isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

K: on dört
A: bir
L: on beş
E: altı
N: on yedi
D: beş
E: altı
R: yirmi bir
TOPLAM: 85

Kalender ismini taşıyan bazı ünlü kişiler:

  1. Kalender Balcı: Türk şarkıcı ve söz yazarı. Kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla tanınmaktadır.
  2. Kalender Güler: Türk güreşçi. Milli güreşçi olarak Türkiye’yi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmiştir.
  3. Kalender Şükrü: Türk şarkıcı ve oyuncu. Türk sinemasında önemli rollerde yer almış ve birçok şarkı seslendirmiştir.

Bu listede Kalender ismini taşıyan bazı ünlü kişilere örnekler verilmiştir. Ancak, isim daha az yaygın olduğu için daha fazla ünlü Kalender ismini taşıyan kişiye rastlamak zor olabilir.

40453