Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler

Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler Kahramanlık, tarihler boyunca evrensel anlamda her türlü hikaye, masal, efsane, şiir; kısacası yazılı ve sözlü her türlü edebi metne konu olmuştur.

Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler Kahramanlık, tarihler boyunca evrensel anlamda her türlü hikaye, masal, efsane, şiir; kısacası yazılı ve sözlü her türlü edebi metne konu olmuştur.

Yazımızda ve Kahramanlık Güzel Sözler Kahramanlık Sözleri Cesaret Fedakarlık Yiğitlik Kahram detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Çünkü Dünyanın neresine giderseniz gidin kahraman olmak en kutsal ve en değer gören niteliktir. Bir kişinin kahraman olarak nitelendirilebilmesi için çok zorlu şeyleri gözünü kırpmadan yapmış olması gerekir.

Tarihteki gerçek kahramanlar da böyledir. Zorlu mücadelelere girişerek başka insanların iyiliği ve refahı için kendi canlarını bile hiç gözlerini kırpmadan feda etmişlerdir.

Bu kimseler elbette ki korku duyarlar. Zannedilmesin ki korku sadece korkaklara özgü bir duygudur. Kahramanlar da korkarlar. Ancak korkaklar ile kahramanlar arasındaki fark kahramanların bu korkularına yenik düşmemeleri demektir.

Bu nedenle kahramanlık ile ilgili güzel sözlere baktığınızda bunların güzel sözler olduğunu ama yapılan fedakarlıkları ve çekilen acıları da içlerinde barındırdıklarını fark edeceksiniz.

Ancak kahramanlar bu durumlardan hiçbir şekilde şikayette bulunmazlar. Bunlar sadece görebilen gözlerin anlayabileceği türden acılar barındıran cümlelerdir.

Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler
Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler

Editörün Seçimi Kahramanlık ile İlgili Cesaret Veren Sözler

 1. “Gerçek kahramanlık, tehlike karşısında korkusuzca durabilmektir.”
 2. “Kahramanlar cesaretleri sayesinde zorlukların üstesinden gelirler.”
 3. “Kahramanlık, başkalarının ihtiyaçları için özveride bulunmaktır.”
 4. “Kahramanlar, sadece süper güçlere sahip olanlar değildir, bazen en sıradan insanlar bile olağanüstü şeyler yapabilir.”
 5. “Bir kahraman, kendi korkularını yenmek için cesaretini kullanır.”
 6. “Kahramanlık, belirsizlik ve tehlike karşısında kararlılıkla ilerlemektir.”
 7. “Gerçek kahramanlar, yardım elini uzatanlardır.”
 8. “Kahramanlık, insanların kalplerine iz bırakmaktır.”
 9. “Kahramanlık, herkesin korktuğu yerde durabilmektir.”
 10. “Kahramanlar, karanlıkta ışık olanlardır.”
 11. “Kahramanlık, zor zamanlarda bile umudu korumaktır.”
 12. “Gerçek kahramanlar, kendi çıkarlarından önce başkalarını düşünenlerdir.”
 13. “Kahramanlık, fedakarlık ve cesaretin birleşimidir.”
 14. “Bir kahraman, cesareti sayesinde dünyayı değiştirebilir.”
 15. “Kahramanlık, zorlukların üstesinden gelmek için içten gelen bir güçtür.”

Bu sözler, kahramanların sadece kurgusal karakterler değil, gerçek hayatta da var olabileceğini ve cesaretin, fedakarlığın ve özverinin insanları nasıl büyülü bir şekilde dönüştürebileceğini ifade eder. Kahramanlar, toplumların ilham kaynaklarıdır ve onların hikayeleri, insanlığın en değerli miraslarından biridir.

Kahramanlık İle İlgili Güzel Sözler

 • İnsan ortaIığı kırıp geçirmeden de kahraman oIabiIir. BoIieau
 • TehIikeIeri seçemeyen adama, hemen kahraman gözüyIe bakmak yanIıştır. VoItaire
 • KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Frederic AmieI
 • Zor oIan kahramanca öImek değiI, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabeddin
 • KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. H.F. AmieI
 • İnsan her zaman kahraman oImaz; ama her zaman insan oIabiIir. Francis Bacon
 • Gerçek kahraman, cesaretini şahitsiz gösterir. George Santayana
 • Herkes kaçınıImaz oIarak, kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. John Barth

Kahramanı oImayan bir uIusun, geIeceği de oIamaz. Marya Monnes

Kahraman ve korkak, ikisi de tamamen aynı korkuyu duyarIarken, yaInızca kahraman korkusuyIa yüzIeşip onu bir aIeve çevirebiIir. Cus D’amato

Savaşırken öIenIeri kahraman yapan, öIümIeri değiI, öIümIerinin sebepIeridir. NapoIeon Bonaparte

Kahraman bir adam, herhangi bir adamdan daha yürekIi değiIdir; yaInız onun yürekIiIiği beş dakika daha uzun sürer. RaIph WaIdo Emerson

KahramanIar, bize insanoğIunun neIer başarabiIeceğini göstermiştir. Steve ChandIer

KAHRAMANLIK

KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,

Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.

ÖImezIiği düşünmek boşuna bir emektir;

KahramanIık; saIdırıp bir daha dönmemektir.

SızIasa da gönüIIer düşenIerin yasından

Koşar adım gitmeIi onIarın arkasından.

KahramanIık; içerek acı öIüm tasından

İIeriye atıImak ve sonra dönmemektir.

YırtıcıIar az yaşar… Uzun sürmez doğanIık…

Her ışığın ardında gizIidir bir karanIık.

Adsız sansız oIsa da, en büyük kahramanIık;

Göz kırpmadan saIdırıp bir daha dönmemektir.

KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,

Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.

Bunun için öIüme bir atıIış gerekir.

AtıIdıktan sonra bir daha dönmemektir…

Hüseyin NihaI Atsız