Kâbe’nin Bilinmeyen Sırları Nelerdir? Kâbe’nin İçinde Ne veya Neler Var?

Allah’ın evi olarak kabul edilen Kâbe İslamiyet için merkezi noktalardan birisidir. Hac görevini yerine getirmek isteyen, ibadet ederek ahiret hayatını önemseyen her Müslüman Kâbe’nin etrafını tavaf edeceği o kutlu günü bekleyerek yaşamaktadır. Mescid-i Aksa Müslümanlar için merkez nokta olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda Kâbe bu noktaların ikincisi olarak görülüyor. Tabii ki Müslümanlık adına bu kadar önemli olan bu yapının hakkında da pek çok sır ve bilinmeyen gizem merak konusu olabiliyor. Kâbe’nin gizemi ne? İçerisinde neler var? Merak edilen suallerin yanıtlarını sizler için derledik. 

Özellikle Kabe’nin sırları ile ilgili ciddi spekülatif bilgilere ulaşılabiliyor. En kötüsü ise kulaktan kulağa yayılan bilgilerden oluşan yanlış değerlendirmeler olarak öne çıkıyor. Öncelikle İslamiyet öncesi dönemde puta tapmak ve putlara ibadet etmek son derece sıradan bir ritüeldi. İslamiyet buna son verdikten sonra bununla alakalı olarak Müslümanların Kâbe’ye giderek adeta puta taptıklarını iddia eden bilgiler bulunuyor. 

Bunlar tamamıyla vesvese olup, Kâbe’ye giderek tavaf etmenin Allah’ın buyruklarından birsi olan Hac görevini yerine getirmenin gerekliliği olduğunu vurgulamalıyız. Teknik olarak puta tapınmak diye bir şey Müslümanlık ile bağdaştırılamaz. Müslümanlar Allah’a inanır ve ibadetlerini Allah’a yaparlar. Kâbe ise Allah’ın yer yüzündeki evi olarak betimlenir. Kâbe aynı zamanda Beytullah olarak da anılabilir. 

Kâbe-i Muazzama için kullanılan Beytullah kelime anlamı ile dört köşeli olarak tanımlanır. Aynı zamanda bir diğer anlamı da küp şeklinde nesnedir. Kâbe’nin yapısal özelliklerine bakıldığında da bunu karşıladığı için Beytullah olarak da anılmaktadır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz.Adem ve Hz. Havva cennetten kovulduktan sonra Hz. Âdem (a.s)’in etrafında tavaf ederek ibadet ettiği sütunu Arafat’ta geri istediği rivayet edilmektedir. Allah ise Hz. Âdem (a.s) isteği üzerine Arafat’a nurdan yaratılmış bir sütun göndermiştir. Rivayet nesilden nesle aktarılmıştır. Buna benzer pek çok rivayet söz konusu iken en merak edilen konu Kâbe’nin içerisinde mezar var mı olmuştur. 

Kâbe’nin İçerisinde Kimin Mezarı Bulunuyor?

Dünyanın dört bir tarafından Müslümanların akın ettiği ve etrafında tavaf ettiği Kâbe’nin içerisinde kimin mezarı var diye merak etmek gayet doğaldır. Ki pek çok Müslüman yeterli bilgiye sahip olmamalarından ötürü peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) mezarını Kâbe’nin içerisinde sanmaktadır. Bu gayri Müslimler tarafından da sıkça dile getirilen yanlış bir bilgidir. 

Keza Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in mezarı Mekke’de bulunan Kâbe’de değil, Medine’de yer almaktadır. Kâbe’nin içerisinde herhangi bir mezar olmamakla beraber Hz. Şit’e ait olduğu bilinen nur taşının yerine konmuş, ismine Hacer-ül Esved ismi verilen taş bulunmaktadır. Temelleri de buna dayanmaktadır. Zira dört köşeli bir yapı inşa edilip bir köşesine bu taş yerleştirilmiştir. Tavaf esnasında da bu taş gözlemlenebilir.

Kâbe’nin İçinde Ne veya Neler Var?

Dört köşe bir yapıya sahip olan Kâbe’nin her ana yöne bakan bir tarafı bulunmaktadır. Aynı zamanda her köşesine de farklı bir isim verilmiştir. Bu isimlere bakıldığında Batı tarafına Şami, doğu tarafına Şarki, kuzey tarafına Iraki, güney tarafına ise Yemani ismi tanımlanmıştır. Doğu köşesine Şarki dışında Haver-i Esved ismi de verildiğini söylemek mümkündür. Yapısal özelliklerine bakıldığında tamamıyla siyah taşlarla örülmüş olup bu taşların yükseltisi 25 santimetredir. Her bir taş 30 santimetre çıkıntılı olan mermerlerle kaplanmıştır. 

Yapının içerisinde üst kısmına çıkabilmek adına yapılmış bir merdiven bulunur. Aynı zamanda merdiven dışında üç farklı ağaç sütuna sahiptir. Bu ağaç sütunlar yapının ayakta kalmasını sağlayan desteklerdir. İçerisinde tamamıyla mermer kaplı bir yapıyla karşı karşıya kalınır. Duvarlardan zemine her nokta mermerle kaplanmıştır. 

Tavanında hem altın hem de gümüş olan avizeler ve sarkıtlar bulunur. Ki kapısı da altından yapılmıştır ve yer seviyesinden ortalama 2 metre civarında yüksekte bulunur. İçerisinde hiç kimsenin mezarı olmadığı gibi tüm duvarlarında işlenmiş bir biçimde Kuran-ı Kerim ayetlerin yer almaktadır. Allah’ın yeryüzündeki evi olan Kâbe’nin içerisinde başka bir şey bulunmamaktadır. Kâbe’nin temizliği yılda iki kez yapılmakta olup Şaban ve Zikade aylarında gerçekleştirilmektedir. Temizliği, gül suyu ve ud yağıyla birleştirilen zemzem suyuyla tüm duvarlarının ve mermer yapının silinmesi ile uygulanmaktadır. 

74916