Jiyan İsminin Anlamı

Jiyan İsminin Anlamı Nedir?

Jiyan İsminin Anlamı Bizlerle hayat boyunca yan yana olan en önemli kültürel sembollerimiz isimlerimiz oluyor. Kimileri kulağa çok alışıldık geliyor, kimileri ise ilk kez duyuluyor. Fakat her ne olursa olsun her ismin mutlaka birbirinden farklı anlamları bulunuyor. Toplum içerisinde en çok merak edilen isimler, ilk kez duyulan veya çok sık rastlanmayan isimler oluyor. İşte bu isimlerden bir tanesi de Jiyan ismi.

Bu noktada Jiyan isminin anlamı ve bu ismin nereden geldiği, isme dair en çok merak edilenler arasında. Peki, Jiyan isminin anlamı nedir? Bu ismin anlamı oldukça fazladır. Anlamlardan ilki, tabiri caiz ise bir aslan gibi kükreyecek vaziyette kızgın olan demek. Bu da aslında bize Jiyan ismini taşıyan kişileri oldukça dirayetli olduklarını gösteriyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra ismin ikinci anlamı ise göz gözü görmeyecek biçimde karanlık şeklinde oluyor. Jiyan isminin üçüncü ve son anlamı ise aklı başından gitmiş kişileri ifade ediyor.

Tüm bu anlamlara bakıldığında oldukça Jiyan ismine yönelik oldukça karamsar tutumlar oluşsa da aslında bu ismin özelliklerini de dikkate almakta fayda olacaktır. Jiyan isminin özellikleri, ismin anlamından sonra en çok merak edilen ikinci konular arasındadır. Bu ismin özelliklerine bakıldığında, anlamındaki karamsarlık bir anda unutulacaktır.

Jiyan isminin özelliklerinde en çok plana çıkan unsurlar, kişilerin oldukça sıcak ve aile bağlarının da bir o kadar güçlü olduğudur. Bunların yanı sıra ismin özelliklerinden bir diğeri ise, kişilerin iş hayatında da oldukça güçlü ve sıcakkanlı olduklarıdır. Bu ismi taşıyanlar; pozitif, kendilerine olan inançları ve özgüvenleri yüksek, çevreleri oldukça geniş ve gerek kendi inandıklarına gerekse çevresindeki güvendikleri kişilere oldukça sadık insanlardır.

Jiyan isminin olumsuz özelliklerinde bakıldığında ise pek bir sonuç bulunmamaktadır. Fakat iki şey söylenebilir. Bunlardan ilki bu ismi taşıyan kişilerin fazla kontrolcü kişiler olmasıdır. Bu çoğu zaman olumlu bir şey olarak görülse de çevresindeki kişileri kontrol etme çabasına girildiğinde oldukça olumsuz olmaktadır. İkinci olumsuz yön ise duyguyu pek fazla hesaba almamaları olacaktır.

Her isme dair en çok sorulan ve merak edilen sorulardan bir tanesi elbette, isimlerin Kuran-ı Kerim’de geçip geçmediği oluyor. Peki, Jiyan ismi Kuran’da geçiyor mu? Jiyan ismi Kuran’da geçmemekle birlikte, kullanılmaması adına da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Yani Jiyan ismi caizdir.

Tüm bunların yanı sıra doğacak olan çocuklarına bu ismi vermek isteyen ebeveynlerin, bu isme dair en çok merak ettikleri bir diğer konu ise, ismin kökeninin nerelerden geldiğidir. Ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı oldukça az olduğundan ismin geçmişine dair araştırma yapmak oldukça önemlidir. Jiyan isminin kökeni Farsçadan gelmektedir. Bilindiği üzere Farsçadan gelen kelimeler ve isimler ülkemizde sıklıkla kullanılmakta ve beğenilmektedir. Jiyan da bu isimlerden bir tanesidir.

jiyan-isminin-anlami-42943
Jiyan İsminin Anlamı

Oldukça az rastladığımız Jiyan ismini kaç kişi kullanıyor, bilmek ister misiniz? Ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı toplam 5950 kişi şeklinde. Bu kişilerin 724’ü İstanbul’da bulunuyorken, 86’sı Ankara’da bulunuyor.  Jiyan isminde olan ve İzmir’de bulunan kişi sayısı ise toplam 197 kişidir. Görüldüğü üzere ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı az olmamakla birlikte genele vurulduğunda oldukça sık rastlanan isimler arasında değildir.

Son olarak bakıldığında ebeveynler için belki de en önemli hususlardan bir diğeri ise Jiyan ismini erkek çocuklarının mı yoksa kız çocuklarının mı kullanabileceğidir. Jiyan ismi erkek çocuklarına verilebilen bir ad olup, nadiren kız çocuklarına verildiği de görülmektedir. Fakat bu isim çoğunlukla erkek çocukları için düşünülmektedir.

Jiyan isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Karanlık
  • 2 – Deli, Aklı Başında Olmayan
  • 3 – Coşmuş, kükremiş, kızgın

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Jiyan ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Jiyan ismini kullanan 5.928 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Jiyan ismini kullanan 725 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Jiyan ismini kullanan 85 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Jiyan ismini kullanan 197 kişi bulunmaktadır.

Jiyan isminin Türkiye sıralaması

Jiyan en çok kullanılan 1374. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 641. isimdir.

Jiyan ismini kullananların sayısı, son bir yılda 132 kişi artmıştır.

Jiyan isminin Harf Analizi

Kişiye Jiyan ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

J : Kaprisli ve kıskanç anlamını uyandırır, j harfi çok uygun değildir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Jiyan İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Jiyan ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Jiyan isminin anlamını gözden geçirin!

Jiyan İsminin Numerolojisi

Jiyan isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

J: on üç
İ: on iki
Y: yirmi sekiz
A: bir
N: on yedi
TOPLAM: 71

36153