İmam Nikâhı Nedir? Dini Nikâh Kıymak için Şartlar Nelerdir? Neler Sorulur?

Eski çağlarda İmam nikâhı direkt olarak kıyılır ve başka bir şeye gerek kalmazdı. Şu an ise boşanma durumunda kadının mal varlığından payını alabilmesi ve çocukların da payının korunması için önce resmi nikâh şartı bulunuyor. Ülkemizin büyük bölümü Müslüman olduğu için sadece resmi nikâh kıyılmaz, hemen ardından ailelerin de şahit olduğu imam nikâhı kıyılır. Tabii, dini nikâh için bazı şartlar, sorular var. Bunlar nedir, yerine getirmemiz gereken dini kurallar nelerdir? Sorularının cevaplarını yanıtlayacağız. 

İmam (Dini) Nikâh Nedir?

Türkiye’de dini nikâh türünü biz genel anlamda imam nikahı olarak adlandırıyoruz. Tabii, bu nikâhın kıyılması için sadece evlenecek kişiler ve bir imam yeterli olmuyor. Gerekli koşulların yerine getirilmesi sonrası ALLAH’ın da huzurunda yapılan nikah türüne imam nikahı denmektedir. 

Tabii, İmam Nikahı öncesinde evlenmeyi düşünenler arasında bazı anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in biz Müslümanlar için helal yola yönelmemiz, yasaklardan uzak durmamız için uygun bulduğu sünnetlerdendir. 

İmam nikahının, diğer yandan evliliğin ne kadar kutsal ve önemli olduğu bir hadisi şerifte şöyle açıklanmıştır: Müslümanlardan evlilik yoluna girmiş olanlar imanın yüzde 50’lik kısmını halletmiş olur, kalan kısmı için de Yaradan Rabbimizden korksun! 

Başka bir hadiste de: bir erkek bir kadının hayatını birleştirerek evlenmesi, hem bu dünyada hem de mahşerde bizler için en değerli kurtarıcılardan biri olacaktır. Günümüzde birilerinin tavsiyesi ile evlenme yöntemi azalmış olsa da yine de büyüklere danışmakta fayda var, ayrıca iki tarafın ailesi de bu işe gönülden razı olmalıdır. 

Dini (İmam) Nikahı Kıyılması için Gerekli Kurallar Şartlar 

 1. Evliliğe karar vermiş kadın ve erkek nikâh zamanı hazır olmalıdır
 2. İmam nikahının geçerli olabilmesi için 2 tarafın da hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettim demesi gereklidir. 
 3. Maliki mezhebinde kıyılan imam nikâhı kimseden saklanmaz, herkes bilmelidir. 
 4. Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezheplerde evlenecek kadının ailesi bu duruma müsaade etmelidir, gönül rızası yoksa kabul olmaz.
 5. Reşit olmuş kişilerden şahitler gerekir, şahitler arasında erkek olması zorunludur. 2 erkeğin şahitliği yeterli olurken diğer türlü de iki kadın bir erkek gereklidir. 
İmam Nikâhı Nedir? Dini Nikâh Kıymak için Şartlar Nelerdir? Neler Sorulur?
İmam Nikâhı Nedir? Dini Nikâh Kıymak için Şartlar Nelerdir? Neler Sorulur?

İmam Nikahı Kıyıldığında Söylenen Dua’nın Arapça Latince Okunuşu

 1. “Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.”
 2. “Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.”
 3. “Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.
 4. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.
 5. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.
 6. Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

İmam Nikâhı Aileden ve Çevreden Gizli Kılınır?

İslami kurallara göre dini nikah gizli saklı kılınmaz. Çünkü, kadın tarafının ailesinin bu işi kabul etmesi gerekir. Sonuçta kızlarını emanet edecekler, erkek evliliğe uygun mu, iki aile bir arada anlaşabiliyor mu? Bunların hepsini bilmeleri ve içlerinin rahat olması gerekmektedir. Bu şekilde imam nikahı için aile izni çıkmış olur ve dinen de sakınca kalmamış olur.

Bazı durumlarda kız babası karşı tarafı beğenmez ama kadın evlenmeyi kafasına koymuştur. Bu durum dinimizce pek hoş karşılanmadığı için üslubuna uygun şekilde oturup konuşmak, olayı tatlıya bağlayarak her iki tarafın da rızasını almak önemlidir. 

Bir hadisi şerifte şöyle geçer: Evlilik çağına gelmiş gençler! Ekonomik olarak bir sorunu olmayanlar beklemesin, evlensin. Eğer bu durumdan yoksunsa oruç tutma yolunu seçsin. Çünkü içindeki tehlikeli ateşi söndürür. 

Resmi Nikâh Yapılmadan Önce İmam Nikahı Doğru mu?

Evlenmeye kesin gözüyle bakılan ve cinsel birlikteliğin zina sayılmaması için resmi nikah olmadan imam nikahı kıymaı düşünenler olabilir. Lakin, resmi olarak ortada bir kayıt olmadığından, düğün de gerçekleşmediğinden özellikle kadın için risklidir. Günümüzde bu yasal değildir, ama bir de işin diğer boyutu var, erkeğin kadını boşama gücü varken kadının bulunmaz. 

Dini (İmam) Nikahı Nasıl Bozulur ya da Düşer?

İmam nikahının kadınlar için bir dezavantajı kocalarını boşama hakkına sahip olmamalarıdır. Dini nikahı düşürmek, bozmak erkek için sadece bir kelimeyi 3 kere tekrar etmekle olur. 3 defa boşadım, boşadım boşadım ya da ara ara söylerse imam nikahı düşer, bozulur. 

İmam nikahı bilmeden bozulursa, gönülden yapılmadıysa, istemeden 3 kere tekrarlandıysa herhangi bir sorun yoktur. Bilerek yapılması durumunda ve pişman olup tekrar dini nikah kıymak istendiğinde yine bazı şartlar vardır. Mehir’in tekrar yapılmasına lüzum yoktur ama yine iki erkeğin şahit olması gerekir. Yine kadın ve erkek de kabul ettim demelidir. 

44825