Han İsminin Anlamı

Han İsminin Anlamı

Han İsminin Anlamı Bebek bekleyen ailelerin sıklıkla arayışta olduğu konu bebeklerine verilecek isimlerdir. Konulan isimlerin çocukların karakterine etki ettiği görülmektedir. Buna bağlı olarak doğuma yakın ailelerin anlamı güzel isim arayışı daha fazla gündeme geliyor. Erkek çocukları için son zamanlarda oldukça revaçta olan Masumlar Apartmanı dizisinin etkisinde kalan birçok insan bebeklerine Han ismini koymayı düşünmektedir.

Genellikle erkek çocuklarına verilen Han isminin anlamı; Osmanlı döneminde padişahların adlarının sonuna getirilen unvan olduğu gibi ‘’okuyan, çağıran’’ anlamına da sahiptir. Ülkemizde pek çok insanın isim verirken dikkat ettiği diğer bir konu ise isim Kuran-ı Kerim’de geçiyor olup olmamasıdır. Bu yüzden ‘’ Han ismi Kura’n’da geçiyor mu ? ‘’ sorusu akıllara geliyor. Fakat Han ismi Türkçe kökenli olup Kuran-ı Kerim’de geçmemektedir.

Günümüzde yaygın olarak yapılan isimden kişilik analizine pek çok insan dikkat etmektedir. Uzmanların yaptığı Han isminin kişilik analizi sonuçları doğrultusunda Han ismine sahip kişilerin lider kişiliği olduğu görülmekte olup çoğu konuda çok iyi sır tutabilen insanlar olduğu gözlenmiştir. Kişilerin en net özelliklerinden biri de merhametli ve affedici olmalarıdır. Aşırı sakin oldukları gibi en sevdiklerinin yanında çok eğlenceli kişiliğe sahiptirler

Han isminin kullanılma istatistiklerine bakacak olursak; Han ismi ülkemizde sadece son yıllarda daha sık kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de isimlerde kullanım sıklığı sıralamasında 880. sırada olup 661.321 kişiden birinin ismi Han. Bu isim son verilere göre ülkemizde sadece 146 kişi tarafından taşınmaktadır. Ama 2022’in ilk 5 ayı içerisinde toplam 22 aile bebeklerine bu ismi vermiştir.

Pek çok isme yapılan numeroloji tekniğine bakacak olursak Han isminin numerolojisi H=10 A=1 N=17 numeroloji toplamı 28’dir. Han ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı (h) * 8 + (a) 1 *  + (n) * 5 => 1+4 = 5’dir. Kader sayısı sonucu 5 çıkan kişiler, diğer insanlarla birlikte uyum içerisinde yaşamakta olup eğlenceye çok düşkünlerdir. Gezmek onlar için yaşam tarzıdır. Fakat hayat amaçlarından uzaklaşmamaları gerekir.

Tek tek harf incelemesi yapacak olursak H harfinin sakinlik, A harfinin mücadelecilik, kararlılık, mantıklı düşünme, N harfinin ise önsezilerinin fazlasıyla güçlü oluşu, neşeli oluşları ön plana çıkmaktadır. Genellikle Han ismine sahip insanlar eğlenceli ama bir o kadar düşünceli kişiler olduğu, özgürlükçü, irade sahibi, bazılarına göre fazlasıyla soğuk ve ketum ve aynı zamanda çok sabırsız oldukları görülmektedir. 

Osmanlı Dönemin’de unvan olsa bile sık kullanılan Han, ülkemizde sıkça karşımızda çıkmamakta olup  Han isimli ünlüler de günümüzde bulunmamaktadır. Fakat dizi karakterleri bulunmaktadır. Bunlardan örnek verebileceğimiz bir karakter Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu’nun oynadığı Han Derenoğlu karakteridir. 

Benzer isim örnekleri verecek olursak erkekler için; İlhan, Burhan, İhsan, Alihan, Buğrahan, Kaan, Bedirhan, Orhan, Kurhan, Özhan, Tuluyhan, Erhan, Ertan, Erkan, Kağanhan, Oğuzhan, Cengizhan, Murathan, Denizhan, Ardahan, Alphan, Ayhan, Arıkhan, Dağhan, Atılhan, Atahan, Batuhan, Batırhan, Barhan, Boğahan gibi örnekler verilebilir

Kızlar için örnek verecek olursak bu isme yakın olanlar; Perihan, Aslıhan, Reyhan, Neslihan, Aysehan, Gülhan, Nihan, Aycahan, Aycan,Gülcihan, Güldehan, Güllühan, Gülhan, Handan, Hanbike, Hande, Hanedan, Hanife, Hansultan, Mirhan, Mircan, Bilgehan, Esmahan, Ferhan, Dilhan, Nagehan gibi isimler örnek verilebilir

Pek çok isim daha örnek verilebilecek han ismi ikinci isim olarak bile çok kullanılır. Kuran’da geçmemesi nedeniyle insanlar koyma fikrinden vazgeçmiş olsa dahi han ismi birçok türkün göğsünü kabartan isimlerden biridir. Son zamanlarda kullanımının fazlasıyla artacağı düşünülmektedir.

han-isminin-anlami-87669
Han İsminin Anlamı

Han isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1 – “Kaan”, “Kağan”Dan Meydana Gelmiştir. Hakan(Bk.
  Hagan) Sözcüğünün Kısaltılmış Şeklidir. İmparator,
  Padişah, Hükümdar Anlamlarında Kullanılmıştır. Kendinden
  Önce Veya Sonra Gelerek Birçok Oluşturma İsim Meydana
  Getirmiştir.
 • 2 – Eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı.
 • 3 – Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
 • 4 – Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi.
 • 5 – Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. * Ticaret ehlinin sakin olduğu yer.
 • 6 – Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Türkçe
Kuran ‘da geçmiyor.

Han ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Han ismini kullanan 146 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Han ismini kullanan 65 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Han ismini kullanan 13 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Han ismini kullanan 8 kişi bulunmaktadır.

Han isminin Türkiye sıralaması

Han en çok kullanılan 5574. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 2780. isimdir.

Han ismini kullananların sayısı, son bir yılda 22 kişi artmıştır.

Han isminin Harf Analizi

Kişiye Han ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Han İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Han ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Han isminin anlamını gözden geçirin!

Han İsminin Numerolojisi

Han isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

H: on
A: bir
N: on yedi
TOPLAM: 28

Han ismi, çeşitli kültürlerde yaygın olarak kullanılan bir isimdir. İşte bazı ünlü Han’lar:

 1. Genghis Han: Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve büyük hükümdarı olan Genghis Han, tarihte önemli bir figürdür. Büyük bir imparatorluk kurmuş ve Moğol kültürünün yayılmasını sağlamıştır.
 2. Fatih Sultan Mehmet Han: Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir.
 3. Nurhaci Han: Mançu hükümdarı olan Nurhaci Han, 17. yüzyılda Mançu Hanedanı’nın kurucusudur. Qing İmparatorluğu’nun temellerini atmıştır.
 4. Timur Han: 14. yüzyılda yaşamış olan Timur Han, Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurmuş ve Timur İmparatorluğu’nu oluşturmuştur.
 5. Ögeday Han: Moğol İmparatorluğu’nun ikinci büyük hükümdarı olan Ögeday Han, Cengiz Han’ın oğludur. Babasının ölümünden sonra imparatorluk tahtını devralmıştır.

Bu sadece bazı ünlü Han’ların birkaç örneğidir. Elbette daha birçok ünlü Han ismi mevcuttur, çünkü Han, çeşitli kültürlerde liderlik pozisyonunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

46574