Halide Edip Adıvar Sözleri

Halide Edip Adıvar Sözleri Bazı isimler vardır ki; Türkî edebiyatına kazandırdığı eserler ile insanlık tarihi açısından önemli konuma sahiptir. Bu isimlerden birisi de kuşkusuz Halide Edip Adıvar’dır. Yaşadığı dönemde ve sonrasında toplumsal ve siyasal çıkarımları ile insanlık tarihine yön vermiş ve bu bağlamda edebiyata nitelikli eserler kazandırmış önemli bir isimdir. Yaşadığı dönemde dönemin şartların göre sivri düşüncelere sahip olması ve kadın olması ona birçok zorluk yaşatsa da o yılmadan insanlığa ve edebiyata tüm yaşadıklarını ve döneme ait çıkarımlarını ünlü sözleri ile paylaşarak insanlığa ve edebiyata büyük katkılar sağlamıştır.

Yazımızda ve Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar Sözleri Halide Edip Adıvar Alıntıları Türk Edebiyatı 5 detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Halide Edip Adıvar; neredeyse tüm eserlerinde toplumda kadının yerini, ülkedeki siyaset anlayışını ve insan ilişkileri gibi sosyolojik olayları tüm çıplaklığı ile ele almıştır. Görüşleri ile tüm insanlığı etkisi altına alan Adıvar, eserlerinde yer verdiği ünlü sözleriyle bu görüşlerini tüm okuyucularına ve günümüze kadar ulaştırmayı da başarmıştır.

Halide Edip Adıvar sözleri, günümüzde halen gerek mülakatlarda gerek mitinglerde gerekse edebi eserlerde yerini alan sözlerdir. Günümüzde bu sözler halen geniş bir okuyucu kitlesi tarafından araştırılan ve okunan sözlerdir.

Halide Edip Adıvar Sözleri
Halide Edip Adıvar Sözleri

Editörün Seçimi ile Ders Niteliğinde Halide Edip Adıvar Sözleri

 1. “Bir milletin geleceği, kadınlarının eğitim seviyesiyle ölçülür.”
 2. “Eğitim, insanın kendi kendine yol gösterebilme sanatıdır.”
 3. “Bir milletin tarihini, kadınların hikayelerinden öğrenebilirsiniz.”
 4. “Herkes kendi içinde bir dünya taşır.”
 5. “Gücünü bilen, gücünü elinde tutar.”
 6. “İnsanın en büyük düşmanı, cahilliğidir.”
 7. “Yenilmek, kaybetmek değil, pes etmektir.”
 8. “Bir kadın, kendini eğitmekle, tüm dünyayı eğitebilir.”
 9. “Bir milletin medeniyet seviyesi, kadınlarına verdiği değerle ölçülür.”
 10. “Bir milletin kalkınması, kadınlarının kalkınmasıyla başlar.”

Halide Edip Adıvar’ın sözleri, kadın hakları, eğitim, kültür, ve toplumsal gelişme gibi önemli konulara vurgu yapar. Onun eserleri, toplumsal ve siyasi bilincin geliştirilmesine ve kadınların rolünün önemine dair farkındalık oluşturmaya yönelik değerli mesajlar içerir.

Halide Edip Adıvar Sözleri

 • Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa adaletle davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
 • Sabırla sükûn daima birlikte gelmez.
 • Milletler dostumuz, hükumetler düşmanımız olmuştu. -Ateşten Gömlek
 • Kadınlar sade bal değil, zehir tesiri de yaparlar.
 • Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler.
 • Her iyi kadın erkek için mukaddes bir kalkandır.
 • İnsan en çok sevdiklerine ancak en iyi yapabileceği verebiliyor. -Ateşten Gömlek
 • İstediğin zaman seninim, istediğin yolda yürürüm. -Vurun Kahpeye

Bu toprak benim toprağım, bu kasaba benim kasabam, bunu sev, bunu muhafaza et, dedi.

Biz zavallı insanlar, kalplerimizin elinde birer oyuncaktan başka bir şey değiliz.

Aşk ahlakı! Kim bilir belki istikbalde insan müesseselerinin nazımı o olur… İnşallah olsun. -Sinekli Bakkal

…Nazım’ın yüzünde bir şey yavaş yavaş ölüyor, mavi gözleri soluyor, hayatı gidiyordu… -Handan

Muammilme Hanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din de peçe demek değildir. -Vurun Kahpeye

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

Onda ne kadar serseriliğe, başıboş gezmeye alışkınlık varsa o kadar da birine bağlanmak, birinin malı, kulu olmak ihtiyacı vardı. -Sinekli Bakkal

Meyhaneler sakini ol; iç, mihrapları yak, kâbeyi ateşe ver. Fakat ey insan, kendi cinsini incitme! (Sinekli Bakkal)

İnanıyorum ki, insanları sırf kuru bir adaletle muhakeme etsek, hepimizi belki kapamak lazım gelecek kadar, içimizde tehlikeli temayüller vardır. -Yolpalas Cinayeti

Başkumandanın hiç uyumadığını söylüyorlar. Dairesinde daima aynı parlak ışık, aynı gölgelerde hareket… -Ateşten Gömlek

Nefer iki sınıf, bir kısmı çocuk gibi nazlanıyor, herkesin kendisiyle meşgul olmasını istiyor. Şehit olmuş bir arkadaşın veyahut zabitin matemini yüksek sesle ağlayarak tutuyor. Öteki kısmı ziya gibi, göğsü açık, çok zaman kan içinde başının ay yıldızlı başlığı altında yanık ve kavi yüzü bir tablo gibi duruyor. Bu yüzde hiçbir şey değişmiyor, sabit ve sinirsiz gözleriyle öylece bakıyor. -Ateşten Gömlek

Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billahi! -Vurun Kahpeye

Eğer Tevfik, meramını anlatabilseydi sanatın yazıda değil, her an değişen hayatta olduğunu söyleyecekti. Ve eğer para denilen şeyin kıymetini bilseydi bu fırsatta âdetâ zengin olabilirdi. Fakat kazancı bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyordu. -Sinekli Bakkal