Gece İle İlgili İngilizce Sözler

Gece İle İlgili İngilizce Sözler Gece, hangi dilde olursa olsun insanlar üzerinde farklı duygular yaratır. Anlatılmak istenenlerin farklı bir şekilde dile getirilmesi için Gece ile ilgili İngilizce sözler söylenebilir. Geceleri insanlar kendilerini çoğu zaman yalnız hissederler ve yoğun düşünceler içerisinde bulunurlar. Gece, insanın kendisiyle yalnız kalması için bir fırsattır. Böylelikle yaşamış olduğu durumları doğru ve yanlış yönleriyle tartabilir. Hayatın tatlı ve acı pek çok yönü vardır. Olumlu şeyler yaşandığı zaman gece ile ilgili güzel sözler söylenir. İngilizce söylenen gece sözleri oldukça derin anlamalar içerir.

İçeriğimizde ve Gece İngilizce Sözler Gece sözleri İngilizce gece sözleri Gece ile ilgili sö ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Aydınlık günlere ulaşma arasında bir basamaktır. Hem karamsarlık hem de umudu içerir. Bazen karanlık günler yaşanmadan aydınlıklara ulaşılmaz. Geceleri bir iç hesaplaşma görülür. Güzel olaylar yaşandığı zaman insan sürekli o anı hayal eder ve mutlu olur. Ancak bir hayal kırıklığı yaşandığı zaman insan o anı düşündükçe kalbinde bir ağrı hisseder. Yaşanan üzücü olaylar gecelerin huzursuz geçmesine ve kişide karamsar duyguların barınmasına neden olur. Ancak hayat bir mücadele olduğu için bu iki durum da hayatın bir parçasıdır.

Gece İle İlgili İngilizce Sözler
Gece İle İlgili İngilizce Sözler

İşte Editörün Seçimi Gece ile İlgili En Güzel İngilizce Sözler

 1. “The night is the darkest just before the dawn.” – Thomas Fuller
 2. “Night is a world lit by itself.” – Antonio Porchia
 3. “The sky grew darker, painted blue on blue, one stroke at a time, into deeper and deeper shades of night.” – Haruki Murakami
 4. “I have loved the stars too fondly to be fearful of the night.” – Sarah Williams
 5. “The night is the time to dream, to wish, to hope. To set free the depths of our souls.” – Debasish Mridha
 6. “The night is young and full of promises.” – Mark Z. Danielewski
 7. “The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon.” – Jean Ingelow
 8. “Night is the wonderful opportunity to take rest, to forgive, to smile, to get ready for all the battles that you have to fight tomorrow.” – Allen Ginsberg
 9. “The night is not just there to separate the day. It is there to hug the day and supply it with the strength it needs.” – Mario Fernandez
 10. “The night is the time to renew your energy and mind for the battle of tomorrow.” – George Orwell
 11. “The stars are the street lights of eternity.” – Unknown
 12. “The night is a time of reflection; a time to rest and recharge your soul.” – Unknown
 13. “The night is when the stars shine brightest, just like your dreams.” – Unknown
 14. “The night is a canvas full of stars, and each one is a story waiting to be told.” – Unknown
 15. “The night is a blanket that covers the earth with peace and tranquility.” – Unknown

Bu sözler, geceyle ilgili farklı yazarlar ve düşünürlerin ifadelerini yansıtır. Gece, sakinlik, huzur ve düşünce için özel bir zaman olarak görülür ve yıldızlarla süslü gökyüzüyle büyülü bir atmosfer yaratır. Ayrıca, gece insanlara dinlenme, hayal kurma ve yeni bir gün için hazırlanma fırsatı sunar.

Gece İle İlgili İngilizce Sözler 

 • The darker the night, the brighter the stars. Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.
 • Night is the mother of thoughts. Gece düşüncelerin anasıdır.
 • Night is asphalt pouring over loneliness. Gece yalnızlık üzerine dökülen asfalttır.
 • Night hath a thousand eyes. Gecenin bin gözü vardır. John Lyly
 • Who said nights were for sleep? Kim demiş geceler uyumak içindir diye? Marilyn Monroe
 • Night is a world lit by itself. Gece, kendi başına yanan bir dünyadır. Antonio Porchia
 • Night is the other half of life, and the better half. Gece hayatın diğer yarısı ve daha iyi yarısıdır.
 • However long the night, the dawn will break. Gece ne kadar uzun olursa olsun şafak doğar.
 • Beware of the night. All cats are black in the dark. Geceye dikkat et. Bütün kediler karanlıkta siyahtır.

At night we are all strangers, even to ourselves. Geceleri hepimiz yabancıyız, kendimize bile.

Silence is like night, sometimes it covers even the blackest colors. Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter.

The darker the night, the brighter the stars. Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.

After every dark night, there is always a brighter day. Her karanlık geceden sonra, her zaman daha parlak bir gün vardır.

Where the days are short, the night is always looming. Günlerin kısa olduğu yerde, gece her zaman belirgindir.

We wait all day, for night to come. And it comes like a hunter. Bütün gün bekleriz gecenin gelmesi için. Ve bir avcı gibi gelir.

Even the darkest night will end and the sun will rise. En karanlık gece bile bitecek ve güneş doğacak. Victor Hugo

I have loved the stars too fondly to be fearful of the night. Geceleri korkutmayacak kadar sevgiyle yıldızları sevdim. Sarah Williams

How can I sleep at night there’s a war inside my head. Geceleri nasıl uyuyabilirim kafamın içinde bir savaş varken.

Night is a stealthy, evil Raven, wrapped to the eyes in his black wings. Gece, siyah kanatlarındaki gözlere sarılmış, gizli, kötü bir Kuzgun.

Night-time is but a name for the darkness man nurtures within him/her. Gece vakti, insanın kendi içinde beslediği karanlığın adıdır.

Fear can keep us up all night long, but faith makes one fine pillow. Korku bizi bütün gece ayakta tutabilir, ama inanç bir güzel yastık yapar.

Even in a place you know intimately, each night’s darkness is different. Yakından bildiğiniz bir yerde bile, her gecenin karanlığı farklıdır.

It was the possibility of darkness that made the day seem so bright. Günün çok parlak görünmesini sağlayan karanlığın olasılığıydı. Stephen King

When it rains, look for rainbows. When it’s dark, look for stars. Yağmur yağdığında, gökkuşağı arayın. Karanlık olduğunda yıldızları arayın.

You can’t stand up to the night until you understand what’s hiding in its shadows. Gölgesinde ne saklandığını anlayana kadar geceye dayanamazsın.

I like the night. Without the dark, we’d never see the stars. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Stephenie Meyer

The things of the night cannot be explained in the day, because they do not then exist. Gecenin olayları gündüz açıklanamaz, çünkü o zaman varolmazlar.

The best bridge between despair and hope is a good night’s sleep. Umutsuzluk ve umut arasındaki en iyi köprü, iyi bir gece uykusudur. E. Joseph Cossman

I don’t dream at night, I dream all day; I dream for a living. Geceleri hayal etmiyorum, bütün gün hayal ediyorum. Yaşamak için hayal ediyorum. Steven Spielberg

Girls want a guy who say I love you every night and proves it every day. Kızlar her gece sevdiğini söyleyen ve bunu her gün kanıtlayan bir erkek isterler.

Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night. Sabah düşünün. Öğlen vakti hareket edin. Akşamları yiyin. Geceleri uyuyun. William Blake

Don’t underestimate the healing power of these three things: the moon, the ocean, and the stars. Bu üç şeyin iyileştirici gücünü hafife almayın: Ay, okyanus ve yıldızlar.

When you can’t sleep at night, it’s because you’re awake in someone else’s dream. Geceleri uyuyamadığınız zaman, bunun nedeni başka birinin rüyasında uyandığınızdır. Marilyn Monroe

I often think that the night is more alive and more richly colored than the day. Sık sık gecenin günden daha canlı ve daha renkli olduğunu düşünürüm. Vincent van Gogh

Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night. Gündüzleri hayal edenler, sadece geceleri hayal edenlerin kaçırdığı birçok şeyin farkındadır. Alexander Pope

The darker the night, the brighter the stars, the deeper the grief, the closer is God! Gece ne kadar karanlık olursa, yıldızlar o kadar parlak; keder ne kadar derin olursa, Tanrı o kadar yakın! Dostoyevski

Don’t just dream at night, dream all day, all the time, and if you push yourself, that dream can become a reality. Sadece geceleri hayal etmeyin, her gün, her zaman hayal edin ve kendinizi zorlarsanız, bu rüya gerçek olabilir.

Having someone wonder where you are when you don’t come home at night is a very old human need. Geceleri eve gelmediğiniz zaman nerede olduğunuzu merak eden biri olması çok eski bir insan ihtiyacıdır. Margaret Mead

A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do. Bir adam sabahları kalkarsa ve geceleri yatarsa ve bu ikisi arasında yapmak istediğini yaparsa bir başarılıdır. Oliver Wendell Holmes