Ezan İle İlgili Sözler

Ezan İle İlgili Sözler. İslam dininin temeli namazdır. Müslümanları namaza davet etmek için her gün beş vakit ezan okunur ve böylece Müslümanlara vakit namazının zamanının geldiği haber verilmiş olur. Herkes dini bir borcu olan ve ibadetlerin temeli olan namazını düzenli olarak aksatmadan kılmak ister. Ancak kimi insanlar ezan vakitlerinde çalıştıkları için mecburi olarak vaktinde namazlarını kılamayabilirler. Namaz, dinin direğidir. Namazını keyfi olarak bırakmayan ve düzenli olarak kılan Müslümanların dualarını Allah er ya da geç kabul eder. Ayrıca namaz, insanın manevi yani iç huzurunu yüksek tutan bir ibadettir. Sevdiklerimize gönderebileceğiniz güzel sözlerden olan Ezan ile ilgili sözler de manevi anlamı yüksek olan sözlerdir.

İnsanlar kendi tutum ve davranışlarını ister istemez çevrelerindeki insanlara göre şekillendirir. Çevresinde düzenli olarak aksatmadan namaz kılan kişiler olan bir kişi de namaz kılmak ister ve elinden geldiğince namazını bırakmaz. Ancak bunun tam tersi söz konusu da olabilir. Dolayısıyla da olumlu ya da olumsuz her şey önce yakın çevreden başlar. Siz de sevdiklerinize dini sözler göndererek sevdiklerinizin olumlu tutum ve davranışlar sergilemesine vesile olabilirsiniz.

Ezan İle İlgili Sözler
Ezan İle İlgili Sözler

Editörün Seçimi Ezan ile İlgili Sözler:

 1. “Ezan, Allah’ın çağrısıdır. O, bize namazla buluşma vaktini hatırlatır.”
 2. “Ezanın sesi, gönüllerdeki huzurun habercisidir.”
 3. “Ezan, birlik ve beraberliğin sembolüdür. O, Müslümanları namaz için bir araya getirir.”
 4. “Ezan, Allah’a yönelişimizin, O’na olan bağlılığımızın ifadesidir.”
 5. “Ezan, müminlerin kalplerinde sevgi ve saygı uyandırır.”
 6. “Ezan, bizlere dünya işlerinden sıyrılıp Allah’a yönelme fırsatı sunar.”
 7. “Ezan, insanları hayatın koşuşturmasından alıp Allah’ın huzuruna götürür.”
 8. “Ezan, sabahın ve akşamın huzur dolu melodisidir.”
 9. “Ezan, Allah’a kulluğumuzu hatırlatır, bize manevi bir disiplin kazandırır.”
 10. “Ezanın sesi, inancımızın sembolüdür. O, Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştirir.”

Bu sözler, ezanın Allah’ın çağrısı olduğunu ve bize namazla buluşma vaktini hatırlattığını ifade eder. Ezanın sesinin gönüllerde huzurun habercisi olduğu, birlik ve beraberliğin sembolü olduğu ve Müslümanları namaz için bir araya getirdiği vurgulanır. Ezanın Allah’a yönelişimizin ve O’na olan bağlılığımızın ifadesi olduğu belirtilir. Ezanın müminlerin kalplerinde sevgi ve saygı uyandırdığı ifade edilir. Ezanın dünya işlerinden sıyrılıp Allah’a yönelme fırsatı sunduğu, insanları hayatın koşuşturmasından alıp Allah’ın huzuruna götürdüğü vurgulanır. Ezanın sabahın ve akşamın huzur dolu melodisi olduğu ifade edilir. Ezanın bize manevi bir disiplin kazandırdığı ve Allah’a kulluğumuzu hatırlattığı belirtilir. Aynı zamanda ezanın inancımızın sembolü olduğu ve Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştirdiği ifade edilir.

Ezan İle İlgili Sözler

 • İnsanı rahatIatan bir ses varsa, o da ezan sesi oImaIı.
 • Geceyi uykusuz geçirip fecre doğru daIan hastaIar ezanIa taze can buImaIı.
 • Ne şiirIer ne de şarkıIar. Sana en çok ezanIar yakışıyor, İstanbuI.
 • BînamazIar doğruImaIı, ibadet etmeseIer biIe ezanı zevkIe, haz aIarak dinIemeIi.
 • Ezan İsIâm’ın sesIi bayrağıdır.
 • Ben yıIdız kayarken diIek tutmam. Ezan okunurken dua ederim.
 • Ömür ezanIa namaz arası kadardır.
 • Huzur buImak istiyorsanız, ezan iIe diriIin, namaz iIe yaşayın.
 • GüzeI okunan ezan kaIpIerdeki pasIarı giderir.

GüzeI okunan ezandan sadece mü’minIer değiI, HıristiyanIar, YahudiIer ve ateistIer biIe etkiIenir.

MinareIer, eğri dünyanın en doğruIarıdır. Hasan GüI

Bu ezanIar ki şahadetIeri dinin temeIi, ebedi yurdumun üstünde benim inIemeIi. Mehmet Akif Ersoy

Mü’minIer ezanIa kaIkıp namaza hazırIanmaIı.

Emr-i büIendsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değiI sadana cihan-ı Muhammedi. Yahya KemaI BeyatIı

Ezan insanı başka ufukIara, başka aIemIere götürür.

Bir ezan sesiyIe uzandığı yerden doğruIup, kendine çekidüzen veren insanIar vardır. KaIbin seIameti için, edep Iazımdır.

Tam kimsem yok derken, ezan okundu. Utandım.

Bu ezan insanoğIunu öyIe ya da böyIe dize getirecek getirmesine ama; AIIah ister ki rızanIa geIesin, seIan iIe değiI. Kahraman Araz

Ezan ruhIarı ihtizaza (titreşime) getirir.

CeIIadına aşık oImuşsa bir miIIet, ister ezan ister çan dinIet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi iIIet, müstehaktır ona her türIü ziIIet. Ömer Hayyam

Ezan kaIpIeri ürpertir, gözIeri nemIendirir.

Ezan basiretIeri bağIanmışIarın gözIerini açar, kuIakIarı tıkanmışIara Iahut aIeminden geIen nidaIarı, dâvetIeri, müjde ve uyarıIarı işittirir.

GüzeI okunan ezan gafIeti dağıtır.

69813