Eksper Nedir? Ne İş Yapar?

Eksper Nedir? Ne İş Yapar? Eksper kelimesi İngilizce kökenli olup ‘’expert’’ sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Eksper kelimesi ise bir işin uzmanı, işi bilen, değerlendiren, yorumlayan, değerini ölçen ve buna göre karar veren kişi anlamına gelir. Eksper mesleğini yapan kişiler; bir şeyin değerini ölçüp, saptayarak bulunan zararın toplamını belirleyebilir.

Kısaca eksper kelimesinin anlamı doğrultusunda belirli bir alanda uzmanlık yapmış, uzmanlaşmış  olan kişilere denir. Ayrıca eksper farklı çalışma alanlarında uzmanlaşır. Sigortacılık, gayrimenkul, bankacılık, denizcilik gibi iş sektörlerinde bu işlerin dinamiklerini bilen ve müşterilere danışmanlık yapabilecek seviyeye ulaşmış kişilere denir.

Eksper denilen kişiler, sorumlu oldukları alanlarda iş sektörü ile yeterli bir seviyeye ulaştıklarında edindikleri bilgi birikimlerini müşteriler ile paylaşır. Herhangi bir risk oluşumundan sonra hasar hesabı için eksper unvanına sahip olan kişilerden yardım alınır. Oto eksperleri bu alana göre yaşanan bir kaza sonucunda araçta oluşmuş hasarları inceler.

Konut eksperleri, DASK hasar kaydı dosyasının oluşturulmasından sonra depremden dolayı zarar görmüş olan ev için sigortayı yaptıran kişiye ödenmesi gereken tazminat ücretini belirler. Gayrimenkul alanında ise konut kredileri ile alakalı bilgi sahibi olup müşterilere gerekli olan bilgilendirmeyi yapabilir. Bu alanlar dışında pek çok alanda bilgi edinen eksperlerin farklı alanlarda görevli olsalar bile genel olarak aynı olabilen görevleri bulunur.

Eksper Nedir, Görevleri Nelerdir?
Eksper Nedir, Görevleri Nelerdir?

Eksper Nedir, Görevleri Nelerdir?

Oluşan hasarların nedenini inceleyerek tespit eder, hasar miktarını hesaplayarak sigortayı yaptıran kişiye ödenmesi gereken tazminatı belirler, hasarın oluşumundan sonra hasar hakkında olumlu veya olumsuz durumlar belirtir, yaşanan konu hakkında detaylıca bir inceleme yapar. Eksperlerin bunlar gibi benzer görevleri bulunur. Yaşanan genel bir hasar sonrasında sigortayı yaptıran kişi sigorta şirketine haber verir.

Başka İçerik:  Türkiye Depremleri

Sigorta poliçesinde bulunan teminat altına alınmış olan risk belirlenerek bir eksper uzmanını görevlendirir. Eksper unvanına sahip olan kişi risk sonrasında poliçe kapsamında belirtilen durumların uygun olup olmadığına bakar. Oluşan hasar miktarını inceleyerek hesaplar ve bu şekilde gerekli olan incelemeyi yapar. Bu incelemeler sonucunda bir rapor hazırlar ve sigorta şirketine gönderir.

Eksper Nasıl Olunur?
Eksper Nasıl Olunur?

Eksper Nasıl Olunur?

Eksper olmanın ilk şartı 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu (MYO) veya 4 yıllık ön lisans mezunu olmaktır.

Çeşitli eksperlik branşları bulunur. Kara araçları, hava, deniz ve demiryolu araçları, mühendislik, yangın, doğal afet, kaza, hırsızlık, kredi ve finans, hukuksal koruma ve destek, sağlık, hastalık ve ferdi yapılmış olan kaza gibi eksperlik branşları vardır.

Eksperlik son zamanlarda popüler ve aranan bir iş alanı haline geldi. Bu mesleği yapmak için bulunmuş olduğunuz iş sektörü hakkında gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Aranan bazı şartlar bulunur ve branşında ya da diğer mesleklerdeki eksperlik için gerekli buldukları şartlar değişiklik gösterir.

Eksper Olma Şartları Nelerdir?

Eksper olma şartları, geçmişte hiç iflas etmemiş olması, Türkiye’ de yerleşik olması, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması şarttır. Eksper olmak isteyen adaylar en az 3 ay süreli olarak eksperlik kursuna katılırlar. Geniş bir şekilde konuları kapsayan kursu, sınavlar ve staj başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.

2 yıllık üniversite mezunu olan kişiler kara araçları konusunda hizmet verebilir. 4 yıllık üniversite mezunu olan kişiler ise diğer sigorta alanlarında hizmet verebilir. Gerekli olan bu şartları sağladığında eksper olmak isteyenler Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan sınavlara başvuru yapmalıdır.

Eksper Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Yapılan sınavların kazanılması halinde,  başvuruyu yapılan alan hakkında eğitim alınır ve 6 aylık staj sürecinden sonra eksperlik  ünvanı kazanılır. Göreve başlayan ekspertiz ücretleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Başka İçerik:  Araç Döşeme Bakımı Nasıl Yapılır?

Belirlenen ücretler ise her takvim yılının başında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı üretici fiyatları endeksinde artış oranına göre arttırılır. Ancak belirtilen bu ücretler arasında eksper için yapılan ulaşım, konaklama gibi giderler bulunmaz. Bu giderler toplam ücrete ilave edilir. Ekspertiz ücretleri ise ilgili olan araç cinsine göre belirlenen fiyatlara göre değişir.

Oto Ekspertizi ve Sigorta Eksperinin Görevi Nedir?

Oto Ekspertizi ve Sigorta Eksperinin Görevi Nedir?

Oto eksperliği en fazla iş alanına sahiptir. Oto eksperi kaza veya farklı durumların sonucunda meydana gelen hasarların nedenini veya hasarın oluşturduğu maliyet gibi çeşitli incelemeleri yaparak tespit eder. Aracın herhangi bir parçasının değişmesi, geçmişte kaza yaşanması, aracın kaza sonrasında toplam maddi hasar boyutunu hesaplar ve yaptığı bu incelemeler doğrultusunda bir rapor hazırlar. Bu rapor gerekli bir durumdur.

Sigorta eksperi ortaya çıkan kayıplar veya hasarların nedenlerini ve miktarını araştırır. Sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce bazı riskler hakkında da bilgi sahibi olur. Sigorta yapılan değerlerin riskli durumlarla karşılaşması halinde ne kadar hasar aldığı hakkında inceleme yapar. Tüm bu edinilen bilgilerin sonucunda bir rapor hazırlar.

Konut Kredisinde Eksperin Görevi Nedir?

Konut Kredisinde Eksperin Görevi Nedir?

Konut eksperinin görevleri gayrimenkul alanında geçerlidir. Konut kredisi başvurularında eksper, satın almak istediğiniz ev, daire veya arsa gibi çeşitli gayrimenkullerin değerlerini belirler. Konut kredisi çekmek isteyen kişi önce herhangi bir bankaya giderek kredi başvurusunu yapar. Banka bu başvurunun gerçekleşmesi için gayrimenkulün incelenmesi için bir konut eksperi görevlendirir.

Eksper ise gayrimenkulün yaşını, imar durumunu, ulaşım durumu ve çeşitleri gibi özellikleri belirten bir rapor hazırlar.  Konut eksperin hazırlamış olduğu bu rapor doğrultusunda banka konut kredisinin tutarını belirler.

66903