Ebrar İsminin Anlamı

Ebrar İsminin Anlamı

Ebrar İsminin Ünlüleri Bebek bekleyen ailelerin isim telaşına girdikleri ve bebeklerine hangi ismi verecekleri konusunda uzun araştırmalar yaptıkları görülür. Bu bağlamda ‘’Ebrar İsminin anlamı nedir?’’ sorusu pek çok kişi tarafından sorulur. Ebrar ismi iyi huylu ve dürüst anlamına gelir. Ayrıca bu ismin iyi ve salih kul anlamına geldiği de bilinenler arasındadır. Kulağa hoş gelen bu anlamlardan dolayı pek çok kişi yeni doğacak olan bebeklerine Ebrar ismini vermek ister.

Yeni doğan bebeklerine Ebrar ismini vermek isteyen aileler ‘’Ebrar ismi Kuranda geçiyor mu’’ sorusunun cevabını merak edebilirler. Ebrar ismi, Kuran-ı Kerim’in İnfitar Suresi’nde Erar olarak geçer. İlgili surenin 13. ayetinde Ebrar kimselerin cennet ile mükafatlandırılacağına değinilmiştir. Bu nedenle Ebrar isminin Kuran-ı Kerim’de geçtiği söylenebilir. Aynı zamanda yalnızca Türk toplumlarında değil, Arap toplumlarında da Ebrar ismine büyük önem verilir.

Günümüzde pek çok isimden yola çıkarak karakter analizi yapmak mümkün. Uzmanlar, Ebrar isminin anlamı bakımından bu isme sahip olan kişilerin hayal güçlerinin geliştiğini ve özellikle müzik alanında başarılı olduklarını söylüyorlar. Ayrıca Ebrar ismine sahip olan kişiler lider özelliklerini taşıyarak kendi fikirlerine aşırı düşkün olabiliyorlar. Tüm bu analizler, geçmişten günümüze kadar gelen bilgi birikimi ve gözlemler sonucunda uzmanlar tarafından yapılabiliyor.

Şimdi gelelim Ebrar isminin ülkemizdeki popülerlik oranına. Ülkemizde Ebrar ismine sahip olan kişilerin sayısı son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. 2022 verilerine bakacak olursak, Ebrar ismi Türkiye genelinde en çok kullanılan 334. isimdir. Kız isimleri arasında ise 171. sırada yer alır. Türkiye’de toplamda 51.533 kişinin Ebrar ismine sahip olduğu bilinir. Bu kişilerin %25’i ise İstanbul ilinde yaşar.

Sizlerin de bildiği üzere isimler için harf analizi de yapılabilir. Ebrar isminin harf analizine bakacak olursak; E harfinin mücadelecilik, B harfinin kuvvetli önseziler, R harfinin tereddüt, A harfinin ise Atılgan ve enerjik anlamlarına geldiği bilinir. Yani Ebrar ismine sahip olan kişilerin mücadeleci bir ruha sahip oldukları, tereddütlü yapılarının yanı sıra kuvvetli önsezilerinin bulunduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu kişiler enerjik yapıları sayesinde gittikleri her ortama neşe götürürler.

Türkiye’de Ebrar isminde fazla kimse bulunmadığı için Ebrar ismine sahip ünlüler ile alakalı yalnızca başarılı sporcu Ebrar Karakurt’u örnek gösterebiliyoruz. Ancak televizyon ve reklam oyuncusu olan çocuk yıldız Ebrar Alya Demirbilek de bu örnekler arasına alınabilir.

Uzman görüşlerine göre Ebrar isminin analizi yapıldığında bu isme sahip olan kişilerin neşeli, enerjik, özgüvenli, cömert ve dürüst oldukları söylenebilir. Ancak bu kişilerin tutucu, etkiye açık, hassas ve alıngan olma gibi birtakım olumsuz yönleri de bulunur. Fiziksel anlamda düşünecek olursak, Ebrar ismine sahip olan kişiler düzgün bir görünüşe sahiptir. Bu kişilerde uzun ve dolgun yüz yapısının yanı sıra ince ve uzun boyun yapısı görülür.

ebrar-isminin-anlami-1889
Ebrar İsminin Anlamı

Ebrar ile benzerlik gösteren diğer isimlere gelecek olursak; Erva, Afra, İkra, Vera, Ebrak ve Ebru örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Emre, Eren, Emir, Enver ve Ender isimleri de Ebrar ile benzerlik gösterir. Eğer yeni doğacak olan bebeğinize iki isim vermek istiyorsanız, bu örnekleri gözden geçirerek kararınızı verebilirsiniz.

Ebrar isminin gelenek ve göreneklerimizde ayrı bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuran-ı Kerim’de önemli bir yer edinen bu isim, geçmişten günümüze kadar pek çok yeni doğan bebeklere verilmiştir. Kutsal bir isim olması ve birbirinden güzel anlamlara gelmesi, bu ismin bebeklere verilmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesidir.

Ebrar isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 5 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Ay Kadar Parlak Kadın
  • 2 – Hayır Sahipleri.
  • 3 – İyiler, Dindarlar, Özü Sözü Doğru Olanlar. Şeş Ebrar: Altı Hayır Sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
  • 4 – İyilik seven, hayır seven, itaatkâr, iyi ve salih kullar.
  • 5 – Abrar isminin farklı bir biçimi. [Bakınız: Abrar]

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Ebrar ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Ebrar ismini kullanan 51.533 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Ebrar ismini kullanan 10.088 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Ebrar ismini kullanan 3.360 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Ebrar ismini kullanan 1.326 kişi bulunmaktadır.

Ebrar isminin Türkiye sıralaması

Ebrar en çok kullanılan 334. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 171. isimdir.

Ebrar ismini kullananların sayısı, son bir yılda 4.976 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Ebrar isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen kız isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Ebrar isminin Harf Analizi

Kişiye Ebrar ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Ebrar İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Ebrar ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Ebrar isminin anlamını gözden geçirin!

Ebrar İsminin Numerolojisi

Ebrar isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

E: altı
B: iki
R: yirmi bir
A: bir
R: yirmi bir
TOPLAM: 51

21720