Cuma Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Cuma Suresi Kur’an-ı Kerim’in 28.cüzünde bulunmaktadır. Her sure, dua sevaptır ama Cuma’nınki bir başkadır. Faziletleri de diğerlerine göre çoktur. En değerli sureler arasında yer alam Cuma suresinin Arapça okunuşu, meali ve faziletlerini sizler için derledik. 

Cuma Suresi Ne Zaman, Nerede ve Nasıl İndi?

Cuma Suresi, Medine zamanında indirilmiş ve 11 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 62. Suresidir ve adı 9.ayetinde bulunan elCumu’a kelimesinden gelmektedir. 

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) Bir Cuma günü hutbe okuduğu esnada, Şam’dan bir kafile geri dönmüştü. Hutbe sırasında kafileyi görenler hemen ayaklanıp oraya gittiler, sadece 12 kişi gitmemişti. Bu olaydan sonra Cuma suresi indirildi. 

Bunu destekleyen başka bir rivayette de düğün görenler de hutbe dinlemeyi bırakıp yönlenmişlerdir. Rivayet o dur ki orada kalan 12 kişi de ticaret yapan kervana doğru yol alsaydı vadiye ateşler sular seller gibi akacaktı. 

Cuma Suresi Arapça ve Latince Okunuşu

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali
Cuma Suresinin Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Cuma Suresi Anlamı Meali

1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, eksiksi, her şeye ve her şeye gücü yeten ALLAH’ı tesbih eder.

2. Çünkü O, ümmilere kendi içlerinden bir Peygamber gönderen, onlara ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğretendir. Şüphesiz onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.

3. Peygamberi henüz kendilerine katılmamış diğer müminlere de gönderdi. O azizdir, bilgedir.

4. Bu, ALLAH’ın bir lütfudur. Dileyene istediği kadar verir. ALLAH en büyük lütuf sahibidir.

5. Kendilerine Tevrat emanet edilip de sonra onu yüklenmeyenlerin durumu, ciltler dolusu kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenlerin örneği ne kötüdür. ALLAH, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

6. De ki: Ey Yahudiler! Tüm insanların değil, yalnızca Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, o zaman ölümü dileyin bir bakalım!

7. Ama daha önce yaptıklarından dolayı ölümü asla istemezler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

8. De ki: Kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka sizi bulacaktır. Sonra görüneni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz.  O, yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.

9. Ey iman edenler! Cuma günü ezan okunduğu zaman, ALLAH’u Teâla’yı anmaya koşun ve ticareti bırakın. Eğer gerçekten bilseydiniz bu sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlını isteyin. Allah’ı çok anın; Umarım kurtuluşu bulursun.

11. Ey Muhammed! Bir alışverişi veya bir eğlenceyi gördüklerinde hemen ona koştular ve seni ayakta (hutbede) bıraktılar. De ki: Allah’ın yanında olan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır ve ALLAH rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Cuma Suresi Faziletleri ve Sırları

  • İbn Abbas dedi ki: Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cuma namazında hem Cuma hem de Münafikun surelerini okurdu. 
  • Ebû Hüreyre her zaman birinci rekâtta Cuma suresini, cuma günleri ise cuma namazının ikinci rekatında Münafıkûn sûresini okurdu. Bunun üzerine İbn Abbas, Ebu Hureyre’ye şöyle dedi: Ali’nin Kufe’de Cuma namazlarında her zaman okuduğu aynı iki sureyi okuyorsun. Ebu Hureyre dedi ki: Peygamber Efendimiz (sav)’i cuma namazında bu sureleri okurken duydum.
  • Kim bu Sureyi Cuma günü 11 defa okursa. O büyük ölçüde ödüllendirilecektir. ALLAH (cc) ondan memnun olacaktır. Ve amel defterinde 10  kat daha fazla hayır yazar. Bu Sure, iki halk arasındaki nefreti ortadan kaldırmak için de çok etkilidir.
  • Bir çiftin kavgaları ve anlaşmazlığı varsa. Bu nedenle, iki kişiden biri, Cuma günü sabah Namazından sonra bu Sureyi 3 kez okumalıdır. ALLAH’a (cc) dua edin, ayrıca suya üfleyin ve hem kendiniz hem de eşinize içirin. İnşaAllah bu surenin bereketi ile nefret ortadan kalkar. Aralarında sevgi bağı oluşacak ve 7 Cuma gününe kadar sürecek.
  • Bir kişi hiçbir işi zamanında, anında yapamıyorsa, o halde İkindi Namazından sonra bu sureyi 40 gün boyunca 1 defa okumalıdır. İnşaAllah, ALLAH’ın (cc) lütfuyla artık o kişi her şeyi zamanında yapabilecek. 
  • İş hayatında başarı için bu Sureyi 40 gün boyunca Teheccüd Namazında (yatsı namazından sonra) 3 defa oku. İnşaAllah, ALLAH’ın (cc) lütfuyla işiniz devam edecek. Para kazanmak daha kolay bir hale gelecek.
  • Sevgili İmam Cafer Sadık, Cuma Suresi sık sık okunursa, okuyanı şeytan yoldan çıkaramaz ve günahları da affolunur.
  • Bir başka rivayette de Cuma Suresi’ni her gün okuyan kişinin her türlü tehlikeli ve korkutucu şeyden kurtulacağı söyleniyor.
  • Bu sureyi her gün veya gece okuyanlar, kendisini korkutan şeyden kurtulur ve dertleri de ortadan kalkar. 
Cuma Suresi Faziletleri ve Sırları
Cuma Suresi Faziletleri ve Sırları

Cuma Suresi Tefsiri

Cuma Suresi sadece Cuma Namazı ile bağdaştırılmamalıdır. Surede genel olarak Yahudilerin Kitap ve Peygamber tasavvurları ile bu dünya ile diğer dünya, alışveriş – eğlence ve ibadet arasındaki dengeyi koruyamama yanlışlığına yönelik eleştirilerin genellikle arka planda değerlendirilmiş olmasıdır. 

Cuma Surenin ilk tefsirine baktığımızda, Tevrat’ı biliyorlar, kabul ediyorlar, inanıyorlar ama bir türlü ibadetlerini yapmıyorlar.  ALLAH’a inandıklarını, yakınlıklarını dile getiriyorlar ama O’na kavuşmaya gelince işler değişiyor. 

Cuma suresinin 9-10-11. Ayetinde ALLAH’a ve Resulüne inanıp, iman sahibi olmalarına karşın, dünyadaki para kazanma, alışveriş yapma ve boşa zaman geçirme gibi işler olunca nefislerine hakim olamamalarından bahsediliyor.

İlk 8 ve son 3 ayet birbiri ile alakasız gibi görünse de aslında ana fikre bakıldığı zaman öyle değildir. Yahudilerin söyledikleri ile yaptıkları birbirine uymuyorken bir Cuma hutbesinde mescidi bırakıp gidenler de imanlı olmalarına rağmen onu bırakıp eğlenceye, ticarete yönelmişlerdir. İşte ortak nokta budur. 

37785