Cennet Müjdesi Verilen 10 Sahabe İsimleri Nedir? Aşere-i Mübeşşere Ne Anlama Gelir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v), yaşamında sadece 10 kişiye cennete gireceklerini söylemiştir. Bu 10 sahabenin isilendirilmesi ‘Aşere-i mübeşşere’ anlamına gelir. Peki, kim bu en şanslı 10 sahabe? Hangi özellikler ile cenneti hak ettiler? Cennetlik olduğu söylenen dört kadının ismi nedir? Günahsız olarak adlandırılan hayvanlar için cennet-cehennem var mı? 

ALLAH’ın Resulü (s.a.v) henüz ALLAH katına çıkmadan evvel cenneti hak etmiş “Aşere-i Mübeşşere” sahabelerini duyurmuştur. Bir hadisi şerifte bu mükemmel haber verilmiştir. “Aşere-i Mübeşşere” isminin yanında ayrıca “el-mubeşşirun bi’l-cenneh” de denmektedir. Onlar ne kadar şanslı ki ahiret vakti geldiğinde ebediyen sevinçli olunacak cennette ALLAH’ın Resulü’yle birlikte bulunabileceklerdir. 

Cennete gidecek 10 sahabinin rivayeti Said İbnu Zeyd anlatıyor: ”Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, , Sa’d İbnu Malik, Abdurrahman İbnu Avf, 

Said İbnu Zeyd (r.a) rivayetine göre Efendimiz, hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ”Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa’d İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah, Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah cennetliktir. Her isminden sonra cennetliktir dendiği rivayet edilmiştir. 9 tane olduktan sonra etrafı bir sessizlik kaplamış ve o an orada olanlar ”Onuncu kim” diye sual etmişlerdir. Said İbnu Zeyd!” dendikten sonra Zeyd sözlere ek olarak: Rabbime ant içerim ki! O kişilerden herhangi birinin ALLAH’ın Resulü’yle beraber yüzleri az bir toz zerresi kadar bulaşana dek durması, sizlerin yaşamınız sürece işlemesinden de hayırlıdır. Hatta o yaşam Hz. Nuh’tan daha çok olsa da böyledir. Bu sahabelerin özellikleri neler? Neden cennetle müjdelendiler?

Cennete Girecek 10 Sahabenin Özellikleri Nelerdir?

Aşere-i Mübeşşere, müminler tarafından merak ediliyor ama en çok hangi özellikler sayesinde cennete girmeyi hak ettikleri merak konusu oluyor. 

 1. İlk olarak Aşere-i Mübeşşere içerisinde dahil olan bütün sahabeler ilk olarak Müslümanlığı seçmiş kişilerdir ve yayılması için önemli çalışmalar yapmışlardır. 
 2. 10 sahabe de Kureyş kabilesindendir ve onların soyları Resulullah (s.a.v) ile bütünleşmektedir. 
 3. İslamiyet için aşırı elzem olan 2 savaşa da dahil olmuşlardır. (Bedir- Bey‘atürrıdvân’a)  
 4. Yaradan Rabbimize ve O’nun Elçisine duydukları sevgiye direkt olarak ALLAH’ın Resulü kendisi söylemiştir. 
Cennet Müjdesi Verilen 10 Sahabe İsimleri Nedir? Aşere-i Mübeşşere Ne Anlama Gelir?
Cennet Müjdesi Verilen 10 Sahabe İsimleri Nedir? Aşere-i Mübeşşere Ne Anlama Gelir?

Cennete Girmesi Kesin Olan 10 Sahabe

 1. Hz. Ebubekir r.a
 2. Hz. Ömer r.a
 3. Hz. Osman r.a
 4. Hz. Ali r.a
 5. Abdurrahman Bin Avf r.a 
 6. Sad Bin Ebi Vakkas r.a
 7. Ebu Ubeyde Bin Cerrah r.a 
 8. Talha Bin Ubeydullah r.a
 9. Hz. Zubeyr b. Avvam r.a
 10. Said Bin Zeyd r.a

Cennete Girmesinin Kesinleştiği 4 Kadın Sahabenin İsimleri Nedir?

Cennete girecek 10 Sahabenin hepsi erkekti ama başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v): Bir gün ALLAH’ın Resulü elinde çubukla dört tane düz çizgi çekiyor. Sahabenin birisi merak ediyor ve: “Bu nedir ALLAH’ın Resulü?” suali üzerine Resulullah (s.a.v) şu yanıtı veriyor: Bu dört doğru çizgi cennetteki 4 kadın sultanı simgeler. Onları isimleri ki şöyledir: Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Haticetül Kübra ve Hz. Fatıma’dır. 

Cennetle Müjdelenen 4 Kadının Hayatı

Hz. Haticetül Kübra: Hz. Hatice olarak biliriz ki o bütün müminler annesidir, zira Peygamberlerin eşleri bu sıfatla anılır. ALLAH’ın Resulü ile evlenmeden evvelde Hz. Hatice Annemiz güzel karakteri, iyi huyu ile çevresince sevilen biriydi. Resulullah (s.a.v)’in aynı zamanda kuzenidir. Zira Onunla evlenmeden evvel çok zengindi ve bütün elindekini eziyet edilenleri kurtarmak için harcamıştı. Böyle güzel yürekli birinin de cennetin sultanların içinde yer alması doğaldır. 

Hz. Meryem: Hz. İsa Peygamberin annesidir. Davud soyunda gelmiştir. Mucizevi şekilde hamile kalmış ve Hz. İsa’yı dünyaya getirmiştir. Babasız olarak yaratılmış olması ALLAH’ın neyi isterse yapabileceğinin de göstergesidir. Cennete girecek 4 kadından biridir. 

Hz. Asiye: Belki de bu ismi çok sık duymadınız. Zira Hz. Asiye Firavunun eşi olarak geçmektedir. Birçok tarihi kaynak isim vermez ama ALLAH’ın Resulü onu ismiyle anmıştır. Zira kendisi Hz. Musa’nın ölümünü engellemiş ve Firavun sarayında büyümesine destek olmuştur. Hz. Asiye bu kötülüklerden ve cennette bir ev için ALLAH’a dua etmiş ve cennetteki dört sultandan biri olmuştur. 

Hz. Fatıma: Resulullah (s.a.v)’in dört kızından sonuncusudur. Babasına yani ALLAH’ın Resulüne ilk imanda bulunanlardandır. Öyle ki Babasının her şeyini koştururdu. Elbette ki bütün çocuklarını çok sever, eşit severdi ama Hz. Fatıma için Babasının Annesi (Ümmü Ebiha) gibi çok mükemmel şekilde hitap ederdi. 

Hayvanları için Cennet Cehennem Kavramı Var mı? Mahşer Gününde Hayvanlar Ne Olacak?

Şüphesiz dünyadaki, evrendeki her şeyi Rabbimiz yarattı. 2 ayaklı, 4 ayaklı, kökleri olanlar da bize emanet. Bunun üzerine ALLAH’ın Resulüne kaçınılmaz günde hayvanlara ne olacak diye bir yöneltildi. 

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v): Sur’a ikinci defa üflenip herkes dirilip mahşerde bir araya gelecektir. Bütün hayvanlar da buna dâhildir. Rabbimiz öyle adildir ki hiçbiri şaşmayacaktır. Zira boynuzu olmayan bir koyun ile o koyunun canını acıtan boynuzlu koyundan bile hak alınacaktır. Ardından Rabbimiz yarattığı hayvanlara toprak olmasını emreder. O vakit geldiğinde, bu duruma şahit olanlar, özellikle kafirler, verecekleri hesaptan öyle korkarlar ki keşke toprak olan hayvan yerinde olabilseydim diyeceklerdir. 

Hangi Hayvanlar Cennete Girmeye Hak Kazanacaktır?

Hayvanlar toprak olacak ama bazıları var ki hizmetlerinden ötürü cennete girmeyi hak etmişlerdir. Sahipleriyle birlikte cennete girecek hayvanlar: 

 • Sâlih (a.s)’in devesi,
 • İbrahim (a.s)’in buzağısı,
 • İsmail (a.s)’in koçu,
 • Musa (a.s)’in ineği,
 • Yunus (a.s)’in balığı,
 • Üzeyr (a.s)’in eşeği,
 • Süleyman (a.s)’in karıncası,
 • Belkıs’ın kuşu Hüdhüd,
 • Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmîr,
 • Hz. Muhammed (s.a.v)’in devesi.
Not : kullanılan resimler “kullanmak zorunda” kaldığımız için temsilidir.
36041