Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar

Bitkiler ve hayvanlar farklı hücre yapılarına sahiptir. Bunu gözlemlemek isteyenlerin yalnızca ışık mikroskobu kullanması bile yeterli olabilir. En bariz farkların başında ise hücre zarlarının yapısı gelir. Bitkilerin hücre zarlarında selüloz varken hayvan hücreleri selüloz içermez. Bitki hücrelerinin temel özelliklerine bakıldığında şunlarla karşılaşılabilir.
• Bitki hücrelerinin zar yapısında selüloz bulunur.
• Selüloz hücreye şekil verdiği gibi aynı zamanda dayanıklılığını arttırır.
• Hücrenin çeperi yüksek düzeyde ostmotik basınca karşı koyabilme potansiyeline sahiptir ve bu vakuolleşen protopastların basınca karşı koyabilmesiyle mümkün olur.
• Hücre zarı ile Tugor arasında bariz bir denge vardır.
• Tugor ile dengeli oluşu hücrenin patlamasını engeller.

Farklı yapıları olduğu gibi aynı zamanda bitki ve hayvan hücrelerinde ortak organeller görülmesi mümkündür. Hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde çift tabana membrana rastlanabilir. Çift tabakalı membran çekirdekte ve mitokondrilerde görülür.

Bitki hücresinde ek olarak plastid membranı bulunur. Hayvan hücresinde rastlanmayan fakat bitki hücresinde bulunabilecek diğer organel için büyük kofula bakılabilir. Büyük koful merkezi vakuol olarak adlandırılır. Hayvan hücrelerinde ise bitkilerde bulunmayan sentriyoller vardır.

Hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde gözlenebilenler ise tek tabakadan oluşan membran ile endoplazmik retikulum, küçük vakuoller, diktiyozom ve lizozomdur.

Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Benzerlikler


• Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler.
• Hücre zarı bulunur.
• Sitolazma bulunur.
• Çekirdek bulunur.
• Koful bulunur.
• Mitokondri bulunur.
• Ribozom bulunur.
• Endoplazmik retikulum bulunur.
• Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.

Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar


Bitki Hücresi


• Hücre zarında hücre duvarı yer almamaktadır.
• Bitki hücrelerinin şekli köşegendir.
• Hücrelerin içerisinde sentrozom yer almaz.
• Lizozom bulunmaz.
• Koful yapısı büyüktür ve buna karşın azdır.

Hayvan Hücresi


• Hücre zarını saran hücre duvarına sahiptir.
• Hücrenin şekli yuvarlaktır.
• Hücrede sektrozom bulunur.
• Hücrede lizozom bulunur.
• Koful yapıları küçük olmasına karşın çok fazladır.

Hayvan Hücresinin Özellikleri


• Ribozom
Canlı tüm hücrelerin içerisinde yer alan bir organel olup protein sentezinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.
• Golgi Aygıtı
Aynı zamanda Golgi cisimciği olarak da adlandırılan, salgı üretimini sağlayan organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde paketlemeyi sağlar.
• Mitokondri
Bitkilerde ve hayvanlarda gözlemlenebilen mitokondri enerji ihtiyacını karşılar. Oksijen ile solunum yapılırken enerjinin ortaya çıkarılmasında mitokondri görevlidir.
• Endoplazmik Retikulum
Kısaca ER olarak tanımlanan endoplazmik retikulum ise hem bitki hem de hayvan hücrelerinde iletimi sağlar. Madde iletimini yapan organeldir.
• Koful
Hayvan hücrelerinde küçük olmasına rağmen çok sayıda olan, bitki hücrelerinde ise büyük ve daha az sayıda bulunan kofullar gıdayı, suyu ve atığı depolamak için kullanılırlar.
• Lizozom
Hayvan hücreleri incelendiğinde hücre içerisinde söz konusu olan sindirimden görevli organel lizozomdur. Buna karşılık bitkilerde ilkel evrede görülse bile sonrasında gözlemlenmez.
• Sentrozom
Hücre bölünmesini sağlayan organeldir ve hayvan hücrelerinde bulunmaktadır. İlkel bitki hücrelerinde olsa bile gelişmiş bitkilerde rastlanmaz.

34954