Başkasına Dua Etmenin Sevabı ve Dua Almanın Sevabı Nedir?

Bir Müslüman hayatı boyunca Allah’a dua etmeye doymamalıdır. Aynı zamanda yalnızca kendisine dua etmesi gibi bir zorunluluktan da söz edilemez. Zira Müslümanlık demek paylaşmak, iyiyi yaymak ve cömertlik demektir. Dolayısıyla herkes bir başkası için de dua edebilecek kadar geniş kalpli olmalıdır. Hatta bununla alakalı da pek çok hadis-i şerif görmek mümkündür. Yani kendinize edeceğiniz dualar kadar bir başkasının gıyabına edeceğiniz dualar da sizin için Salih ameller arasına girebilir.

Tüm dünyaya örnek olan ve kişiliğiyle herkesin takdirini kazanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e dua etmek ve dua almak ile ilgili ‘’Her kim ki Allah’ı anarak herhangi bir konuda dua ediyorsa, eğer ki isteği kabul olmasa bile duasına karşılık olarak sevap kazanır’’ buyuruyor. Bir başkası adına dua etmenin de bu bağlamda Salih amellerimiz arasına gireceği anlaşılıyor. Ki aynı zamanda Kuran-ı Kerim’de de Haşr suresi 59/10 ayetinde ‘’Rabbim, bizleri ve bizden önce gelmiş geçmiş imanlı tüm kardeşlerimizi bağışla’’ buyruluyor.

Kendimize dua ederken aynı zamanda başkaları için de dua etmenin ne kadar sahih bir davranış olduğunu hem Kuran’a bakarak hem de hadislere bakarak anlayabiliyoruz. Dua etmek her zaman için tüm kaynaklarda ibadetin özünü temsil eder. Böyle tanımlanan bir ibadet türünü ise namazın ardından, oruçluyken ya da boş bir vaktinizde dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

Hayır Duası Almanın Sevabı Nedir?

Hayır duası almak bir Müslüman için asli görevleri arasında sayılabilir. Günlük yaşantımızda yaptığımız bir davranış ya da birisine ettiğimiz yardım bize böyle dönebilir. Ki aynı zamanda bizim de hayır duamızı alan kullar bir o kadar şanslıdır. Allah’ın rızası için hayır duasında bulunan herkes hem duasının kabulünü hem de meleklerin duasını kazanır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) konuyla ilgili olarak hadis-i şerifinde ‘’Kim yanında dahi olmayan tanımadığı bir din kardeşine dua ederse, melekler de aynı duayı onun için eder’’ buyuruyor. Yine hayır duasının faziletleri için Ebu Hureyra rivayetinde peygamberimiz ‘’Herkesten hayır duası iste ve bunu bolca yap. Çünkü kimin duası kabul olacak, hangi dua merhametin kapılarını aralayacak hiçbir kul bilemez’’ buyuruyor.

Bilhassa temizliğiyle, örnek davranışlarıyla ve Salih amelleriyle öne çıkan kişilerin amin dediği dualar almak, yaşlılardan hayır duası kazanmak bir Müslüman’ın merhametle tanışmasına vesile olabilir. Rabbin her zaman bağışlayıcı olduğunu hatırlamalı ve bunun için her zaman hayır duası dilenmeliyiz.

Bununla ilgili en net kaynaklardan birisi de Nevevi olarak biliniyor. Nevevi’ye göre geçmişte insanlar kendileri için dua etmek yerine başka Müslümanlar için dua ederlerdi. Bu sayede dualarının bir misli kadarını da melekler onlar için ederler ve kendilerine dönmelerini sağlardı.

Bu konuda da peygamber efendimizin ‘’Kendisi için Allah’tan istediğini bir başka Müslüman için istemiyorsa, o kişi kâmil bir imana sahip değildir’’ hadisine vurgu yapmak gerekiyor. Ayeti kerimede de Furkan 25/77’de ‘’Sizin duanız olmadan Rabbim size ne için değer versin, merhamet göstersin’’ buyruluyor. Bakara 2/186’ncı ayette de ‘’Kullarım bana dua ederlerse şüphesiz ki onlara en yakın olan ben olurum, onlara her zaman karşılık veririm’’ buyruluyor.

Dua Eden Mi Yoksa Dua Alan Mı Şanslı?

Pek çok kaynakta buna dair bilgilere rastlanıyor olsa da aslında dua edenin ve dua alanın kazancı her zaman Allah katında ve O’nun nezdinde geçerlidir. Bir rivayete göre küçük bir kız çocuğu annesine ‘’Ben başkaları için dua ediyorum ama ya onlar benim için dua etmezse’’ diye sorar. Bunun üzerine annesinin yanıtı ise ‘’Başkasına dua edecek nefse sahip olmak en az dua almak kadar sevaptır’’ olmuştur.

Ayrıca annenin kıza öğütlediği diğer ifadeler şu şekildedir.

  • Bir başkası için ettiğin her duada omzundaki melekler aynısın senin için diler.
  • Başkasına dua etmek merhameti güçlendirir. Allah da en merhametli olandır. Sen merhamet ettikçe Allah da sana merhamet gösterir.
  • Her kim ki senin duanla bir hayra vesile oldu, onun yaptığı hayrın sevabı aynı zamanda sana da gelir.
  • Başkasına dua etmek vermek demektir. Vermek her zaman için iyidir ve sana fayda getirir.

Yani bir Müslüman’ın başkası için dua etmesi aslında bir noktada kendisi için dua etmesi kadar faziletlidir. Bu karşı tarafı hayırlara vesile ederse aynı hayra ortak olunur. Aynı zamanda karşı taraftan dua alınamasa bile meleklerin aynı duayı tekrarlaması duayı eden kişiye fayda sağlar ve sevap kazandırır.

41112