Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu! Faziletleri, Sırları ve Anlamı

Ayetel Kürsi’nin, Rasûlullah (SAV)’den “Bu, Allah’ın Kitabındaki en büyük ayet” olarak rivayet edildiği bilinir. Ubeyy İbn Ka’b’dan aktarılan bir rivayete göre, Allah’ın Resulü ona “Allah’ın Kitabında hangi ayetin daha büyük olduğunu” sordu. Ubeyy İbn Ka’b “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” dedi. Bu cevabı birkaç kez tekrarladıktan sonra, Ayetel Kürsi’nin en büyük ayet olduğunu belirtti. Peygamber Efendimiz (SAV) bu yanıt üzerine, “İlminize selam olsun, Ebul-Münzir” diyerek onu takdir etti ve ekledi: “Nefsimi elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, Ayetel Kürsi’nin bir dili ve iki dudağı vardır. O, arşın dibindeki hükümranı Allah’ı tesbih eder.”

Ayetel Kürsi Nasıl ve Ne Zaman İndi?

Ayetel Kürsi, Kur’an’ın Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Kur’an’ın tamamı, Hz. Muhammed’e peygambersi süresince 23 yıl boyunca parça parça indirildi. Ancak, Ayetel Kürsi’nin tam olarak ne zaman indiğine dair kesin bir tarih veya süre belirtilmemiştir.

Kur’an’daki ayetlerin çoğu, belirli bir olay ya da durumla ilişkilendirilmiştir. Bu durumlar genellikle bir soru, bir olay ya da belirli bir durumun gerektirdiği bir rehberlik olabilir. Ancak, Ayetel Kürsi’nin indirilme sebebi veya zamanı konusunda net bir bilgi ya da hadis yoktur.

Ayetel Kürsi’nin, Kur’an’ın Mekki ya da Medeni surelerinden hangisine ait olduğu da belirgin değildir. Ancak, Bakara Suresi’nin Medine döneminde indirildiği genel olarak kabul edilir. Bu durumda, Ayetel Kürsi’nin de Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra indirildiği varsayılabilir.

Ayetel Kürsi, İslam’da en faziletli ve önemli ayetlerden biri olarak kabul edilir ve Allah’ın birliğini, bilgisini, yaşamı, iradesini, kudretini ve hükümranlığını ifade eder. Bu nedenle, müminler genellikle namazdan sonra, gece yatmadan önce ve günlük hayatta sıkça Ayetel Kürsi’yi okurlar.

Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu! Faziletleri, Sırları ve Anlamı

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
 2. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
 3. lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
 4. men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
 5. ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
 6. ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
 7. ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

 1. Allah ki O’ndan başka ilah yoktur, diridir,  kendi kendine yetendir. 
 2. O’na ne bir yorgunluk gelir, ne de uyku. 
 3. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. 
 4. O’nun izni olmadıkça O’nun katında kim şefaat edebilir?
 5. O, önlerinde olanı da, onlardan sonra olanı da bilir. 
 6. Onlar, O’nun dilediğinden başka, O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar.
 7. Kürsü gökleri ve yeri kaplar ve onların muhafazası O’nu yormaz. Ve O, En Yücedir,  En Büyüktür. 
Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı
Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı

Ayetel Kürsü Faziletleri Sırları

Ayetel Kürsi’nin faziletiyle ilgili birçok hadis vardır. Aşağıda bu Hadislerden bazıları verilmiştir:

 • Seyyiduna Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in şöyle dediğini bildiriyor:
 • Her şeyin bir zirvesi vardır ve Kuran’ın zirvesi Bakara Suresidir, Kuran’daki tüm ayetlerin lideri olan bir ayet içerir. (Sünen-Tirmizi)
 • El-Mustadrak’ın bir rivayetinde, ‘Bir evde okunduğu zaman şeytan oradan kaçar, o ayet Ayetel Kürsi’dir. 
 • Kim her namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okursa, onunla cennet arasındaki tek engel ölümdür.
 • Onu uyumadan önce okuyanın Allah’ın gönderdiği ettiği bir Melek tarafından korunacağını bildirmiştir. 
 • Hanenizdeki kazancı ve bereketi artırır,
 • Nazarlara gelmenizi engeller, 
 • Seyahat sırasında yaşanabilecek kazalardan, şerlerden korur,
 • Kötü niyetli büyücülerine şerrinden korur. 

Ayetel Kürsi Tefsiri

 • Ayetin ilk cümlesinde: Allah’tan başka ilah olmadığına ve O’nun tüm yaratıkların Yüce Rabbi olduğu anlamına gelir. Ayrıca O’ndan başka ibadete değer hiçbir şey yoktur. Diri, ebedi, Allah’ın kendinden Var olduğu, O’nun hiç ölmeyen, herkese ve her şeye rızık veren anlamına gelir. O’nun emri ve iradesi olmadan hiçbir şey var olamaz.
 • Allah, uyuklama ve uyku hallerinin hepsinden münezzehtir. O, üstündür ve her nefsin kazandığından haberdardır. Kusursuz sıfatlarından biri de uykudan ve uykudan asla etkilenmemesidir. Onun gücü kesinlikle kusursuzdur.
 • Bu, herkesin Allah’ın kudreti ve otoritesi altında bir kulu olduğunu gösterir. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’a aittir. O, nihai otoritedir.
 • Kıyamet gününde O’nun izni olmadıkça, O’nun Katında hiç kimse şefaat edemez. Allah, kendi katında, izin vermedikçe hiçbir şefaatin işe yaramayacağını bildirmiştir.
 • Bu, O’nun tüm yaratılışın Kusursuz Bilgisine atıfta bulunur; geçmiş, şimdi ve gelecek dâhil. Bu, Allah’ın tüm âlemleri kuşatan ilminin bir delilidir.
 • Allah’ın izin verdiği dışında hiç kimse bir ilim elde edemez. Evrendeki her zerrenin her şeyi kuşatan bilgisi, Allah’tan başkasına ait olmayan eşsiz bir sıfattır.
 • Kürsi, Allah’ın Arşını temsil eder. Bu muhteşem ayet, Allah’ın varlığını, egemenliğini, gücünü ve gökleri ve yeri kaplayan ilmini açıklamaktadır.
 • Allah’ın, göklerde ve yerde olanları ve Allah’ın hükümranlığında olanları korumakta ve yönetmekte hiçbir sıkıntısı yoktur.
 • Allah en yüce ve en büyüktür. O en yücedir, en büyüktür. O’ndan başka ibadete layık ilah ve O’ndan başka rab yoktur.

Ayetel Kürsi Neden ve Nerelerde Okunur?

Ayetel Kürsi’yi neden okumalıyız sorusunun yanıtını faziletlerinden görebilirsiniz. Bunun dışında, kılınan bütün farz namazlarının ardından bu sureyi söyleyen mümin, sonraki namaza dek Yaradan Rabbi’nin güvencesi altına girmiş olur. 

Ayetel Kürsi namaz sırasında da okunabilir. Ama isteyen bir Müslüman namaz bitiminin ardından tesbihten evvel de okuyabilir. Normal zamanlarda da bazı sureler ile birleştirerek okumanın da faziletli geçtiği söylenebilir. (Felak-Nas-İhlas)

54477