Peygamber Efendimiz(SAV)’in En Çok Okuduğu Dua Hangisidir?

Ya Mukallibel Kulub zikri aslında her Müslüman’ın gündelik yaşantısına dahil olmuş, herkesin diline pelesenk olmuş bir zikirdir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in de en sevdiği ve dilinden asla eksik etmediği duadır. Onun alemlere rahmet saçan kişiliği ve bize davranışlarını örnek olarak bırakmış olması aslında her açıdan onun izinden gitmemiz için büyük bir fırsattır.

Peygamber efendimiz(SAV)’e göre insanın kalbi en hassas organıdır. Hatta öyle ki bunu tanımlarken bir kuş tüyüne benzetmiştir. O kadar savrulan, kırılgan ve aynı zamanda hassas yapıya sahip olduğunu betimlemiştir. Ki bunu anlamak gündelik hayatımızda yaşadıklarımızla bile mümkündür. Örneğin yaşadığımız bazı olaylar bizi kötü etkilerken bazıları ise mutlu edebilir. Yine bazen çok şevk içerisinde ibadetlerimize yönelebilir, bazen ise bunları bile aksatacak noktaya gelebiliriz.

Herkesin aynı hassasiyetleri yaşamasından ötürü ibadetlerini aksatacak kadar dünyevi telaşlara düşmesi normal şartlarda gözlemlenebilir bir şeydir. Ki bununla alakalı olarak da Hz. Enes peygamber efendimize ‘’Ey Allah’ın resulü, hem sana inandık hem de getirdiği şeriata. Hiç korkmuyor musun’’ demiştir.

Bunun üzerine peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ise ‘’Tabii ki korkuyorum. Hepimizin kalbi Allah (c.c)’ün iki parmağının ucunda durur. İstediği vakit kalplerimizi dilediğine çevirir’’ demiştir. Aslında peygamberimizin en sevdiği dua tam olarak bunu anlatmaktadır. Ya Mukallibel Kulub duasını sıklıkla oyuna peygamber efendimiz(SAV) ”Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik’’ dediğinde bunun anlamı ‘’Allah’ım sen ki kalpleri dilediğin hale çeviren döndürensin. Benim kalbimi de senin hak dininden başka yöne çevirme’’ şeklindedir. Her şeyi gören, bilen ve her şeyi kendi takdirine bağlayan Allah(c.c) kalplerimizi de kendisinin himayesinde tutmuştur.

Peygamberimizin (SAV) Ya Mukallibel Kulub Zikri

Peygamber efendimiz(SAV)’in hayatına her zaman ilgi duyduğumuz için onun davranışlarını, sürekli yaptıklarını ve ilmini kendimize örnek alırız. Rehber olarak onu belleriz. Bu geçmişte de her zaman böyle olmuştur. Ümmü Seleme’ye giderek ‘’Ey Ümmü Seleme, sen ki tüm Müminlerin annesisin. Allah’ın resulü yanında olduğu vakitlerde hangi duayı daha çok okurdu işittin mi’’ diye soran Şehr İbni Havşeb ‘’Ya Mukallibel Kulub’’ cevabını almıştır.

Ümmü Seleme ‘’Resulallah genellikle Ya Mukallibel Kulub duasını ederdi’’ cevabını verdiği için peygamber efendimiz(SAV)’in en sevdiği duanın bu olduğu kabul edilmektedir. Tabii ki diğer tüm duaları ve sureleri de sıklıkla hayatında, gündelik yaşantısında zikrettiği aşikâr.

Ya Mukallibel Kulub Zikrinin Anlamı Nedir?

Ya Mukallibel Kulub zikri peygamber efendimiz(SAV) tarafından sıklıkla okunduğu için anlamı ve manası da merak ediliyor.

Ya Mukallibel Kulub Zikrinin Arapça Latince Okunuşu

 • Yâ Mukallibe’l-kulûb
 • Yâ ‘Allâme’l-guyûb
 • Yâ Ğaffara’z-zünûb
 • Yâ Settâra’l-‘uyûb
 • Yâ Keşşâfe’l-kürûb
 • Yâ Mukallibe’l-kulûb
 • Yâ Müzeyyine’l-kulûb
 • Yâ Münevvira’l-kulûb
 • Yâ Tabîbe’l-kulûb
 • Yâ Habîbe’l-kulûb
 • Yâ Enîse’l-kulûb
 • Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Ya Mukallibel Kulub Zikrinin Türkçe Anlamı

 • Ya Allah, senden isteklerimi bu isimlerin hakkı ile diliyorum.
 • Ya gaypta olsa dahi her şeyi gören ve bilen
 • Ya her günahı bağışlayan ve merhamet eden
 • Ya ayıpların üzerini görünmesini önleyecek örtüyle örten
 • Ya zorluklara göğüs germemizi sağlayan, kolaylaştıran
 • Ya kalpleri dilediği gibi çeviren
 • Ya kalplerin doktoru
 • Ya kalplerimize nur yağdıran
 • Ya kalplerimizin hemderdi olan
 • Ya tüm musibetleri gideren, sıkıntılara çare olan
 • Ya tüm üzüntüleri silip atan
 • Sen ki tüm noksanlardan münezzeh olansın. Bize eman verecek olansın. Bizleri cehennemden kurtaracak olan yalnızca sensin. Senden başka bir ilah da yoktur.

Kalbimiz hayatımızın merkezi olan organımızdır. O durduğunda ölmüş sayılırız. Dolayısıyla kalbin işlevsel açıdan ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkündür. Kalpler yalnızca onun ellerindedir diyen peygamber efendimiz(SAV) ise bunu ayeti kerimelere dayanarak dile getirmektedir. Örneğin Enfal suresinin 24.ayetinde ‘’Allah (c.c) herkesin kalbiyle kendisi arasında bir yerlerdedir’’ buyruluyor. Yani bu demek oluyor ki aslında Allah (c.c) biz kullarına kendimizden bile yakın noktada yer alıyor.

Bu yüzden peygamber efendimiz (SAV)’in dediği gibi iki parmağının arasında tutup istediği gibi kalplerimize şekil vermesi, onları istediği yöne çevirmesi mümkündür. Ali İmran suresinin 8.ayetinde de “Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb’’ kalbimizle ilgili olarak böyle bir ifade vardır. Ayetin Türkçe anlamı ise ‘’Ya Allah’ım, sen ki bizi doğru yolda yürümeye sevk edensin. Bizlerin kalbini doğru yola soktuğun gibi bizi o yolda ilerlemekten ayrı kılma. Bizim kalplerimizi başka yollara eğme. Lütfeden sensin ve senden merhametlisi yoktur. Bizi de rahmetini gösterip bağışla’’ şeklindedir. 

21696