İslam Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

İslam hukuku

İslam hukuku kaynakları bakımından Kuran-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin hadislerini temel alan hukuk olarak kabul edilmektedir. İslam hukuku insana verilen değerin en üst seviyede olduğunu kabul eden bir anlayışa sahiptir. Buna göre İslam hukukunun temel ilkeleri nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Yazımızda ve İslam Hukuku Temel İlkeler Şeriat Fıkıh Kuran Hadis Sünnet İç konusunda detaylar bulabilirsiniz.

İslam
İslam Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

İslam hukuku temelini İslam kaynaklarından alan bir hukuk biçimidir. İslam hukukunda bazı özellikler bulunarak daha iyi yaşam ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Buna göre oluşturulan ilkeleri şöyle sıralamak mümkündür.

 • Sıkıntıları ortadan kaldırma, zorlukları kolaylaştırma ilkesi
 • Sorumlulukların azlığı ilkesi
 • Hükümlerde tedrîcîlik ilkesi
 • İnsanların yararının gözetilmesi ilkesi
 • Adaleti gerçekleştirme ilkesi

İslam hukuku insanların daha iyi şartlarda ve güvenilir ortamlarda yaşamalarını ve huzurlu olarak yaşamalarını sürdürmeleri için belirli kurallar tayin etmiştir. Bu kurallara uymakla aynı zamanda İslamı yaşamak paralel olmakta ve birbirini desteklemektedir.

İslamın insanlığa indiriliş gayesiyle aynı istikamette olan İslami hukuk kuralları daha çok insan yaşayışında emredici kurallar olarak haramlar ve yasakların kesin olarak belirlenmesini de sağlamaktadır. Böylelikle sosyal yaşamda bilinen kurallar aynı zamanda dini kurallar olarak da kabul görmektedir.

İslam dininde ana kaynaklar olarak kabul edilen Kur’an ve sünnettir. Buna göre İslam Hukuku’nun temel ilkeleri de bu kaynaklara dayanmakta ve burada geçen emir ve yasaklarla şekillendirilmektedir.

İslam hukukunda uyulması gereken ve uygulanması gereken konular hakkında fetva veren kurum ve ilim fıkıh ilimdir. Bu alanda Fıkıh ilmiyle uğraşan kişi olan fakih, bir konuda hükme varırken veya hüküm çıkarırken Kur’an ve sünnet ışığında esaslara dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu esaslar şunlardır;

 • Tekliflerde kolaylık
 • Helallerde genişlik (Haramlarda sınırlılık)
 • Adaletin gözetilmesi
 • Cezalarda bireysellik
 • Suç ve ceza arasında denge
 • Kamu yararının gözetilmesi

Tüm bu esasların İslam hukuku dışında olan hukuk kuralları içinde de yer aldığı görülmektedir. Burada esas olan yasaklara haram denilmesidir.

szljdvLT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir