Namaz Sonrasında Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber Zikirleri Ne Anlama Geliyor?

Zikretmek sözlük anlamı olarak hatırlamak olarak çevrilebilir. Dolayısıyla her Müslüman’ın Allah’ı zikretmesi sonsuz bir sevaba dönüşür. İslam dininde Allah’ı unutmak zaten mümkün değildir fakat bunu dile getirmek, kalbimizden ve aklımızdan geçirmek her zaman yararımıza olacaktır. İçten ve samimi edilmiş her dua gibi zikretmek de Allah katında mükâfatını alacaktır.

Allah o kadar geniş gönüllü bir yaratıcıdır ki tüm yarattıklarına bir görev ihsan eylemiştir. Ve biz aslında farkına varmasak bile onlar da her gün zikirlerini aksatmadan yerine getirirler. Bizler ibadet eden insanlar olarak 5 vakit namazı farz olarak kılarız. Bu namazın ardından ise tesbihat esnasında bazı zikirleri tekrar ederiz. En akılda kalan, en kısa fakat Allah’a yaklaşmayı da en hızlı kılan zikirler Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Sübhanallah olarak dillere pelesenk olmuştur.

Görünür ki Allah’ın yarattığı güneş bile her gün zikrini yerine getirir. Onun görevi doğmak ve insanları ısıtarak onlara ihtiyaç duydukları enerjiyi ve dönüşümü sağlamaktır. Bulutlar her gün hareket ederler, ihtiyaç olan yerlere rahmet akıtırlar ve yağmura dönüşürler. Hayvanlar, doğa, insan ve canlı cansız tüm varlıklar bu eşsiz ahenk içerisinde zikrini tamamlar. Biz ise namazdan sonra Allah’ı yad edip zikrimizi çekmekle mükellefiz. Tabii ki bu zikirleri namaz dışında da gündelik hayatımızın her anında tekrarlamakta bir beis yoktur. 

Namaz Sonrasında Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber Zikirleri Ne Anlama Geliyor?
Namaz Sonrasında Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber Zikirleri Ne Anlama Geliyor?

Namaz Sonrası Çekilen Zikirlerin Anlamları Nedir?

En çok çekilen zikirler arasında Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Sübhanallah bulunmaktadır. Akılda kalıcılığı çok yüksek olması ve kısa oluşundan dolayı tesbihata uygun oluşu bunun en büyük sebebidir. Aynı zamanda anlam yönünden de manasıyla Müslümanların kalbini fethederler. Anlamlarına baktığımızda şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz.

Allah-u Ekber Anlamı:

Tekbir’in karşılığı olan Allah-u Ekber aynı zamanda ezanın ve kametin de ilk cümlesini oluşturur. Anlamı ‘’Allah en büyüktür’’ şeklindedir ve onun yüceliğinin tasviridir. 

Elhamdülillah Anlamı 

Allah’a karşı şükretmek için kullanılan bir söz öbeğidir. ‘’Allah’a şükürler olsun’’ veya ‘’Şükür Allah’a aittir’’ anlamlarına gelir. Aynı zamanda ‘’Hamd Allah’ındır’’ demektir. 

Sübhanallah Anlamı

Allah’ın kusurdan ve noksanlıktan uzak olduğunu ifade eden bir cümledir. ‘’Allah noksanlardan münezzehtir’’ anlamını taşır. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve her şeye gücünün yeteceğini söylemek için kullanılır. 

Bu üç zikrin temel nokta olarak anılmasının bir sebebi de peygamber efendimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hadis-i şerifidir. Bir gün topluca oturulan bir namaz sonrasında tesbihat ile ilgili sohbet edildiği esnada peygamber efendimiz ‘’Size bir sır vereceğim ve böylece sizden çok daha fazla ibadet etmiş olanların bile önüne geçeceksiniz. 

Kim ki namazını bitirdikten sonra tesbihat esnasında 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez ise Allah-u Ekber derse 99 kez zikretmiş olur. Bu 99 zikrin 100.olanını da ‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr’ ile tamamlarsanız tüm günahlarınızdan ilelebet arınırsınız’’ buyurmuştur. 

Bu yüzden namazın ardından Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber zikirleri Müslümanlar tarafından en çok tercih edilen tesbihatler arasında yer almaktadır. Bunları ayrı ayrı kullanabilir ve gün içerisinde de çekebilirsiniz. 

99741