DASK Sigortası ile Avantaj Elde Etme

DASK Sigortası ile Avantaj Elde Etme Doğal afet ve depremlere karşı konut ve diğer yapıların koruma altına alınmasını sağlamak amacı ile geliştirilen DASK sigortası günümüzdeyapıların bütünü için mecburi olarak kullanılması gereken sigorta türlerinden biri konumuna gelmiştir.

Deprem bölgesi olarak nitelendirilen ve aktif depremlerin aygın bir biçimde tekrarlandığı bir bölge üzerinde bulunan Türkiye, deprem konusunda yapılar için gereken önlemeleri almalıdır.  Kısa yazılışı DASK olan terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu şeklindedir. DASK’ın belli başlı görevi, devletin özel sigorta firmaları ile işbirliği yaparak oluşturmuş olduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemek olarak açıklanabilir.

DASK poliçesi, deprem sebebi ile oluşan hasarları karşılar. Bunlara deprem kaynaklı; yangın, yer kayması, infilak ve tsunami de eklenir. DASK poliçesinde konutun teminat değeri her sene düzenli bir biçimde açıklanan metrekare birim fiyatına göre hesaplamaya tabi tutulur. Konutların maksimum teminat değeri veya risk meydana getirmiş olduğu takdirde alınacak en yüksek tazminat bedeli tavan değer ile kısıtlandırılır.

Primlerin hesaplanması ise her sene DASK tarafından ilan edilen bölgesel katsayılara bağlı biçimde yapılır. Zorunlu deprem sigortası, depremden veya deprem esnasında kaynaklanabilecek farklı olaylardan kaynaklı olarak evde gerçekleşen zararı karşılayan bir sigorta türüdür.

DASK Poliçesi Koşulları

DASK Poliçesi Koşulları

Türkiye’de tüm emlak sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu, mecburi deprem sigortası olarak da nitelendirilen DASK poliçesi, diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı işleve sahiptir. Zorunlu deprem sigortası olarak bilinen DASK sisteminin esas amacı, sahip olunan binada deprem nedeni ile gerçekleşen maddi hasarları garanti altına almaktır.

Başka İçerik:  Ev Satarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

DASK poliçesi devlet tarafından yapılması zorunlu kılınan bir sigorta çeşididir ve bu bağlamda her yıl yenilenmesi zorunludur. Gayrimenkulünü kiraya vermek, doğal gaz, su ve elektrik bağlatmak amacı doğrultusunda düzenli yaptırılması ve primlerin ödenmesi gerekir. DASK poliçesi yalnızca binada oluşan hasarları karşılar. Bu nedenle eşyaların ve bina içerisindeki diğer unsurların hasar riskini üstlenmez.

DASK Poliçesi Kapsamı

DASK poliçesinde tüm limitler, protokol imzalanırken belirlenir ve poliçeyi sunan taraf, bu limitler dâhilinde kişiler için güvence sağlar. Hasarı nakit şekilde karşılayan bu poliçe, bütünüyle veya kısmen hasar görmüş olan binaları garanti altına alarak yaşanan kayıpları giderir. Zorunlu deprem sigortasının kapsamı dâhilinde binanın temeli, duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, bahçe duvarları, tavan, asansör, merdiven, zemin, baca ve çatı gibi bölümler de yer alır. DASK poliçesinin fiyatının belirlenmesinde konutun yapısal fonksiyonları, yüz ölçümü ve konumu etkili olur.

DASK Sigortası Fiyatlarında Yaşanan Farklılıklar

Konut sahiplerinin ve kiracıların ayrı bir şekilde yaptırması gereken DASK sigortası fiyatları da insanların arzu ettikleri paket kapsamına ve konutların genel fonksiyonlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Özellikle de son zamanlarda geliştirilen kanunla ile beraber, ev alan veya kiraya çıkan bireyler, işlemlerini tamamlayabilmek adına DASK sigortası yaptırmaları mecburi hale gelmiştir.

Yıllık belirli prim ödemelerinin yapılmasıyla gerçekleştirilmiş olan DASK poliçeleri, konut sahiplerinin ve konutlar içerisinde yaşayacak olan kişilerin karşılaşacakları tüm maddi hasarları bünyesinde barındırır. DASK sigortası için birtakım teşvikler meydana getirildiği için, bir hayli düşük prim tutarlarından yararlanılarak konut ve yapılar adına senelik sigorta güvencelerinin oluşturulması sağlanabilir.

DASK Sigortası Nasıl Gerçekleştirilir?

Özellikle DASK sigortası nasıl yapılır sorusunu yönelten kişiler, DASK sigortasını talep ederek bütün gayrimenkullerini koruma altına almak isterler. Bu kapsamda DASK sigorta poliçeleri ile belirlenmiş olan belirlenen paketlere erişim sağlamak amacıyla birtakım adımların takip edilmesi önemlidir.

Başka İçerik:  Otomatik Araçların Sigortalanma İşlemlerine Dikkat

Özellikle deprem bölgelerinde tercih edilmesi mecburi bir konuma ulaşan DASK sigortaları, poliçe gereği binalarda oluşan zararları karşılayacak bir biçimde dizayn edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen deprem oranlarında yükselişlerin meydana gelmesi, deprem ve doğal afet kapsamında destek sağlamakta olan DASK sigortalarına olan taleplerin artmasını sağlamıştır. Bu anlamda DASK sigortası yaptırma sürecinin doğru bir şekilde yapılması gerekir.

DASK Sigortası Yaptırılma Süreci

DASK Sigortası Yaptırılma Süreci

Konutların ve tüm binaların fonksiyonları göz önüne alınarak, DASK sigortası paketlerinin kapsamları belirlenir. DASK sigortası yaptırma talebinde bulunan bireyler, internet sitesi üzerinden kolay ve güvenli olarak sigorta işlemlerini yapabilirler. DASK sigorta müracaat işlemleri için gerekli görülen belgeler ve sigorta için belirlenen ana kriterler mevcuttur. DASK sigortası yaptırılacak yapı veya konutlara dair tapuların yer alması gerekir.

Kiracı olan insanların DASK talebi oluşturması için güncel kira sözleşmesinin bulunması şartı koşulmuştur. DASK sigortası kapsamında, deprem ve depreme bağlı şekilde oluşan çeşitli afetler sonucunda, sigortalanmış olan gayrimenkullerin maddi hasara uğraması dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Doğal afet ve deprem kaynaklı meydana gelmeyen maddi hasarlar, DASK kapsamında ele alınmaz.

İnternet Üzerinden DASK Yaptırılması

Web üzerinden gerçekleştirilmiş olan online dask sigortası fiziki bir biçimde gerçekleştirilmiş olan DASK sigortaları kadar güvenli bir şekilde nitelendirilir. DASK sigortası yapma işlemleri web üzerinden online ve hızlı olarak yapılır. DASK sigorta ödenekleri için hazırlanan paketler bünyesinde, sigortalıların gereksinimlerini karşılayacak pek çok poliçe belirlenmiştir.

DASK poliçeleri için planlanıp hazırlanan sigorta paketleri, alanında uzmanlaşmış sigorta firmaları tarafından kullanıma sunulur. Bu anlamda DASK sigortası online biçimde gerçekleştirilmesi talep edildiği zaman, sigorta firmalarının teminatı altında bulunan güvenli siteler tercih edilmelidir. Kişilerin sahip oldukları konutların fonksiyonlarına bağlı şekilde, kişiler adına özel DASK paketleri geliştirilir.

Başka İçerik:  Konut Sigortası Yaptırmak İçin Sebepler?

DASK Sigortası İle İlgili Önemli Bilgiler

DASK Sigortası İle İlgili Önemli Bilgiler

Sigorta şirketleri tarafından özel olarak hazırlanan DASK poliçeleri bünyesinde, en uygun ve uyumlu sigorta türlerinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca DASK sigortası yapma işlemi için hazırlanan paketler, çeşitli şekillerde ücretlendirilir ve paket içeriğine de bağlı şekilde, DASK primleri farklılık yaratır. Sigorta kapsamında talep edilen ayrıcalıklara bağlı şekilde çeşitli şekillerde DASK poliçesi fiyatları prim değerine sahip olacaktır.

DASK sigortası kapsamında ele alınan afet türleri; yangın, toprak kayması, infilak, tsunami, sel baskınları, su taşkını, heyelan şeklinde sayılabilir. DASK başvuru bilgileri ise;  T.C. Kimlik belgesi ve T.C. Kimlik numarası, cep telefonu numarası, ikametgâh bilgileri, tapu bilgileri, yapıların kullanım bilgileri, yapıların inşa edilme tarihi, yapıya dair metrekare bilgiler şeklindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap