Sanat İle İlgili Sözler

Sanat İle İlgili Sözler Sanat yaratıcılığın ve hayal gücünün bir simgesi olarak anılır. Sanat insanların dünyada göremedikleri ya da henüz keşfedemedikleri güzellikleri farklı bakış açılardan görmelerine olanak sağlar. Sıradan olan bir durumun daha ince noktalarını anlamayı sağlar. Bu nedenle sanat ile ilgili sözler düşüncelerin güzelleşmesini ve farklı yönlerden anlaşılmasına yardımcı olur. Sanat güzel sözler ve duygular arasında bir bağın kurulmasını sağlar. Güzel duyguların dışa vurulmasını, çevre ile ilgili olup bitenlere karşı duyarlı olmayı, dert, hüzün, mutluluk, umut gibi çeşitli duyguların dışarıya farklı şekillerde aktarılmasını sağlar.

Bu yazıda ve Sanat Sözler Sanatçı Sözleri Ünlü Sanat Sözleri Sanat ve Yaratıcılık Sanat hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hayatın renkleri sanat ile oluşur. Oluşan bu hayat içerisinde canlı, anlamlı, keşfedilmeyen ve değerli kısımlar yer alır. Değişimin hız kazanmasını sağlayarak pek çok yeni detay keşfedilmesini sağlar. Düşüncelerin estetik bir biçimde ifade edilmesini, kötü durumlar olsa bile içerisinde barındırmış olduğu iyi durumların fark edilmesi açısından önemlidir. Sanat, kişilerin kendi hayal güçlerinin yansımasını, üretkenliği, estetik yönleri, hayallere ulaşmayı, toplumun yeniliklere kucak açmasını ve güzel kalan her şeyi göstermeye çalışır. Bunun yanında, insanın kendisine, diğer insanlara ve çevresine değer katmasını sağlar.

Sanat İle İlgili Sözler
Sanat İle İlgili Sözler

Editörün Seçimi Sanat ile İlgili Büyüleyici Sözler

 1. “Sanat, hayatı anlamlandırmanın ve ifade etmenin en güçlü yoludur.” – Unknown
 2. “Sanat, iç dünyamızın dışarıya yansımasıdır.” – Leo Tolstoy
 3. “Sanat, gözlerle görülemeyeni, kalple hissedebilmektir.” – Ansel Adams
 4. “Sanat, sessiz bir şekilde haykırıştır.” – Simonides
 5. “Sanat, düşünceleri duygularla ifade etmenin en kuvvetli yoludur.” – Lawrence Gowing
 6. “Sanat, göze görünen güzelliklerin ötesini keşfetmenin anahtarıdır.” – Alfred North Whitehead
 7. “Sanat, hayatın çoğu zaman anlayamadığımız güzelliklerini yakalamanın yolu ve dili.” – Anselm Kiefer
 8. “Sanat, iç dünyanın dışarıya yansıyan yaratıcı bir ifadesidir.” – Marcel Duchamp
 9. “Sanat, zihninizin ufkunu genişletmenin ve hayal gücünüzü sınırların ötesine taşımanın bir yoludur.” – Ralph Waldo Emerson
 10. “Sanat, insanlığın kalbine dokunan, izleyenleri etkileyen büyülü bir yolculuktur.” – Wassily Kandinsky

Sanat, insanların iç dünyalarını ifade etme ve iletişim kurma şeklidir. Sanatın gücü, insanları duygusal olarak etkilemenin yanı sıra düşüncelerini ve fikirlerini başkalarına anlatmanın güçlü bir yoludur.

Sanat İle İlgili Sözler

 • Sanat uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills
 • Sanat gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus
 • Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis
 • Sanat hem coşma hem yadsıma işidir. Albert Camus
 • Bilim ve sanat uzun ömür kısadır. Hipokrates
 • Sanat tespit etmez olacak olanı sezer. AugustEverding
 • Sanat bizi Allah’a götüren köprüdür. GeorgEbers
 • Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

İlim külliyi Tarih cüziyi Sanat da mümkünü bildirir. Aristotales

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert Camus

Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole France

Sanat tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon

Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee

Sanat ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy

Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. RomainRolland

Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John HeinrichFussli

Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk

Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite

Sanat özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. FriedrichSchiller

Sanat tecrübe de değildir türev de o bilinmezle irtibat kurar. WilliBaumeister

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. LordAubery

Sanat insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John HeinrichFussli

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. AvnerZiss

Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

Sanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. Atatürk

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

Çocukken herkes bir sanatkardır zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso

Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

Sanatlar yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

Sanat gençliğe terbiye yaşlılığa avuntu yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. FriedrichSchiller

Sanat düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için uhrevi milli dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Lev Tolstoy

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak öz varlığı ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

Hayat hızlı sanat yavaş fırsat seyrek tecrübe aldatıcı yargı taraflıdır. John HeinrichFussli

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Güzel sanatlar insanın elinin kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan göğüs gerilen sanat insanı ezmek sömürmek için kullanılırsa bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy

Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek başka bir şey değil. Franz Kafka

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. FredericAmiel

Bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş kafalar boşalmıştır. Büyük Frederich

Bir eserin bütün insanlık için yararlı olması için iyi ve kötüyü ayırması güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak belli bir sınıf için değil büyük kitleler için yarar sağladığı zaman sözü edilebilir bir değere ulaşır. Lev Tolstoy

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk

Sanat davranışımızı karakterimizi adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli kendi kendimizi tanımamızın kendi kendimizi kontrol etmemizin diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli bizi adiliğe zulme adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. Bernard Shaw

Büyük Rus ressamı Brullof bir defa talebesinden birinin eserini tashih etmişti talebe bu tashih yüzünden büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve Siz bir tek noktaya dokundunuz fakat eser ne kadar değişti? demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar. Brullof