Kuran İle İlgili Sözler

Kuran İle İlgili Sözler. İslam dininde kuran belirleyici rol oynar. Bu kitabı okuyan ve içerisinden her türlü bilgiye ulaşan çok sayıda insan var. Evde bireysel olarak, mevlitlerde, kandillerde, mezarlarda, bayramlarda, mukabelelerde ve daha pek çok yerde kuran okuruz. Okuduğumuz bu Kur’an-ı Kerim kitabında hem kendimiz faydalanırız hem de çevremizdekiler faydalanır. Dolayısıyla Kur’an ile ilgili Sözler söylediğimiz zaman da çevremizdekileri bu alana teşvik etmiş oluruz. Bu kitap Müslümanlar için farklı bir yere sahiptir. Okuyan ve kendine düşen payı alabilen her insan doğru yoldadır. Aynı zamanda bu kitabın içinde çeşitli dualar da yer alıyor.

Bu duaları ederken de bir nevi dini sözler de söylemiş oluruz. Din içerikli bu sözler kuran içerisinde yer alır ve biz insanlara aktarılır. Bu duaları ve sözleri hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için söyleriz. Bu dualar içinde ibadetlerin nasıl yapılması gerektiği, bir Müslümanın nasıl olması gerektiği ve neleri feda etmesi gerektiği yazıyor. Bu kitabı ve duaları okuyan her insan neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi anlıyor.

Kuran İle İlgili Sözler
Kuran İle İlgili Sözler

İşte Editörün Seçimi Kuran ile İlgili En Güzel Sözler:

 1. “Kuran, Allah’ın kelamıdır ve insanlık için kılavuz kitaptır.”
 2. “Kuran, doğru yolu gösteren bir nur ve insanlara rehberlik eden bir kitaptır.”
 3. “Kuran, kalplere huzur veren, akılları aydınlatan ve ruhlara şifa olan bir kitaptır.”
 4. “Kuran, insanlara adaleti, merhameti, sabrı ve sevgiyi öğreten bir kitaptır.”
 5. “Kuran, hayatımızın rehberi ve örnek alınması gereken ahlaki değerleri içeren bir kitaptır.”
 6. “Kuran, bilgimizi genişleten, anlayışımızı derinleştiren ve yaşamımızı anlamlı kılan bir kaynaktır.”
 7. “Kuran, insanları cahiliyyeden (bilgisizlikten) aydınlatan, yanlış inançlardan arındıran bir kitaptır.”
 8. “Kuran, insanlara sorumluluklarını hatırlatan ve onları doğru yola yönlendiren bir kitaptır.”
 9. “Kuran, hayatımızın her alanında rehberlik eden bir kitap olarak güncelliğini korur.”
 10. “Kuran, Allah’ın sonsuz bilgeliğinin ve merhametinin insanlara ulaştığı bir kaynaktır.”

Bu sözler, Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğunu, insanlık için kılavuz kitap olduğunu ve doğru yolu gösterdiğini ifade eder. Kuran’ın kalplere huzur verdiği, akılları aydınlattığı ve ruhlara şifa olduğu vurgulanır. Kuran’ın adaleti, merhameti, sabrı ve sevgiyi öğreten, ahlaki değerleri içeren bir kaynak olduğu ifade edilir. Kuran’ın bilgiyi genişlettiği, anlayışı derinleştirdiği ve yaşamı anlamlı kıldığı belirtilir. Kuran’ın insanları cahiliyyeden aydınlattığı, yanlış inançlardan arındırdığı ve sorumluluklarını hatırlattığı ifade edilir. Aynı zamanda Kuran’ın güncelliğini koruyan ve Allah’ın bilgeliğinin ve merhametinin ulaştığı bir kaynak olduğu vurgulanır.

Kuran İle İlgili Sözler

 • Kur’an okuyan bunamaz. El-Manevi
 • Tefekkürsüz Kur’an okumada hayır yoktur. Hz. Ali
 • Kalbin şifası Kur’an okumaktır. Hz. Ali
 • Kur’an insan nevine son bir haberdir. Muhammed İkbal
 • Kur’an ile insan, ikiz kardeştir. Hz.Muhammed
 • Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace
 • Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. Edebali
 • Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. İmâmıGazalî
 • Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni

Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer

Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali

Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. Knematirul

İnsan için Kur’andan daha ulvî bir mîzan yoktur. A.ŞerefGüzelyazıcı

Kur’an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır. Halil b. Ma’dan

Cihan sessiz bir Kur’an, Kur’an da sessiz bir Cihândır. A.ŞerefGüzelyazıcı

İslamiyetin istinatgâhı Kur’andır. Ve Kur’an müslümanınberâtı ve necâtıdır. M. X. Moreyl

Nice Kur’an okuyucuları vardır ki Kur’an onlara lanet eder. Hadis-i Şerif

Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. Hz.Muhammed

Sanma ki; önünde, seçenekler çok, Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok! Cengiz Numanoğlu

Ümmetimin en şereflileri ve ileri gelenleri, Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlardır. İbn-i Abbas

Boş zamanlarında daima Kur’an oku. Çünkü insanlığa ilk defa oku diyen O’ dur. Ali Türkmen

Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an Onsuz artık canavardan da beterdir insan. A. Ulvi Kurucu

İçinde Kur’an okunan ev, gök ehline pırıl pırıl ışık saçar; nasıl ki yıldızlar ışık saçarsa. Beyhaki

Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi dost ve yaranına şefaatçi olarak gelir. Sahih-i Müslim

Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir. Sünen-i Tirmizî

Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir. Hz. Resul-i Ekrem

Kur’ân’ın sözü kaldı, özünü yasakladık, Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık. Cengiz Numanoğlu

Resulullah buyuruyor ki: Biliniz ki gerçekten sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerimdir.

Ben Kur’an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. OttoVonBismack

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, Kur’an’dır. Ne Nebi, Ne Melek, ne de başkası. Hz.Muhammed

Kur’an sıhhatli kalpler için gıdâ; hasta kalpler şifâ dolu bir hakikât ve hayat eczânesidir. A.ŞerefGüzelyazıcı

Modern ilmin on dört asır geriden takip ettiği Kur’an, ben şehadet ederim ki Allah’ın kelamıdır. Kaptan Coustea

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar; Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar. Cengiz Numanoğlu

Kim Kur’ân’ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar. Hz.Muhammed

Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu sırlı hakikatleri tavazzuh ediyor ortaya çıkıyor. Said Nursî

Hattatlar yazdılar Kur’an hayran olur her okuyan. Kıyamete kadar duran kitabımdır benim Kur’an. Demir Hafız Mehmed

Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim; Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim. Cengiz Numanoğlu

Kur’an’ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. Şatibi

Ben sağ kaldıkça, Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed’in S.A.V. yolunun toprağıyım. Mevlâna

Kur’an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. Ahmed Hulûsi

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır; Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır. Cengiz Numanoğlu

Kur’an-ın Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. OttoVonBismack

Dünya müslümanları, Kur’ân’la yüzleşmeden, Hiç kimse aramasın, hüsrana başka neden…Cengiz Numanoğlu

21368