Fosil Yakıtların Zararları Nelerdir?

Fosil Yakıtlar

Enerji için ihtiyaç duyduğumuz yakıtlar iki ana grupta değerlendirilebilir. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları ile yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji her zaman çok daha temiz, sağlıklı ve kullanışlıdır. Keza sürdürülebilirliği olan güneş enerjisi gibi alternatifler bu gruptadır. Rüzgar enerjisi yine buna örnektir.

Bu yazıda ve Fosil Yakıtlar Zararları Hava Kirliliği Küresel Isınma Ekosistem Zararı Sağlık Sorunları konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Fosil
Fosil Yakıtların Zararları Nelerdir?

Ancak sürdürülebilirliği belirli bir noktadan sonra mümkün olmayan, sınırlı bir hacme sahip olan enerji türleri yenilenemeyen enerji kaynakları olarak tanımlanır. Ki fosil yakıtlar bunlar arasındadır. Fosil yakıt teknik olarak yerin altından çıkarılan ve temeli karbon olan elementlerden oluşan yakıt türleridir. Örnek olarak kömür, doğalgaz, petrol en çok kullanılan ve alternatifleri üretilmeye çalışılan fosil yakıtlardır.

Daha düşük maliyetlerle daha fazla enerji sağlanabiliyor olsa da fosil yakıtların çevreye, insana, doğaya ve ekonomiye ciddi zararları olabilir. Avantajları kadar dezavantajları olmasında en büyük etken açığa çıkan atıklardır. Bu atıklar doğru şekilde bertaraf edilmediği takdirde atmosferde, doğada, insan sağlığında çok ciddi problemlere yol açabilir. Ki içerisinde bulunduğumuz süreçte küresel ısınma fosil yakıt kullanımının tetiklediği bir durumdur.

Fosil Yakıtların Çevreye Etkileri

 • Hava kirliliğine yol açan bir zehirli gaza sahiptirler. Bu atmosferde bulunan soluduğumuz havanın kalitesi için risk faktörüdür.
 • Fosil yakıtların yalnızca gaz atığı yoktur. Aynı zamanda katı atıklar sebebiyle her yıl çok büyük miktarlarda su kirliliği yaşanmaktadır. Su kirliliği aynı zamanda toprak kirliliği ile de birleşerek daha ciddi bir çevresel yıkıma yol açabilir.
 • Doğal kaynak olarak görülen fosil yakıtlar sürdürülebilir değildir. Bir noktadan sonra tükenecektir.

Fosil Yakıtların Ekonomiye Etkileri

 • Fosil yakıtlar aslında çıkarması masraflı olmakla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok daha uzun vadede daha uygun fiyatlarla temin edilmesinden dolayı tercih edilir. Onlarca yıldır işleyen kömür madenleri buna örnektir. İlk yatırım yüksek olsa da uzun vadede daha uygun bir finansal koşula sahip olurlar.
 • Fosil yakıtlar yanıcı ve yakıcı olabildiğinden ötürü transferleri oldukça büyük risk faktörleri doğurur. Çok ciddi önlemler almak gerekir.
 • Fosil yakıtların çıkarmasından daha masraflı olan kısmı ise işleme kısmıdır. Ham petrolün çıkarılması ve işlenerek kullanıma sunulması örnek gösterilebilir.
 • Fosil yakıtlar enerji sağlasa da en verimli enerji türü değildir. Dolayısıyla daha fazla enerji için daha fazla fosil yakıt tüketimi gerektiğinden masrafları arttırır.
 • Fosil yakıt çıkaran ve işleyen devletler bunu ihracat kalemi olarak görür. İthal enerji kullanan ülkelerde ise ekonomik güçlükler yaşanması doğaldır.

Fosil Yakıtların İnsana Etkileri

 • Çeşitli hastalıkların ortaya çıkması, hastalıkların daha geniş yerlere yayılması için oldukça etkili bir silaha dönüşebilir.
 • Fosil yakıt kullanımı arttıkça bulaş oranları çok daha üst seviyelere çıkar.
 • Fosil yakıtlar yeraltından çıkarılıp işlenmesi gereken enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla hem çıkarılma hem de işlenme aşamasında kazalar meydana gelmesi can kaybına yol açar. Örneğin kömür madeninin çökmesi gibi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir