DASK Sigortası Heyelan ve Çığı Kapsar mı?

DASK Sigortası Heyelan ve Çığı Kapsar mı?  Deprem ve deprem gibi doğal afet durumları önlemi alınmadığında son derece yıkıcı etkilere sahip ve mal kaybına neden olduğu gibi can kayıplarına da neden olabilmektedir. Ülkemiz deprem kuşağında yer alan bir ülkedir ve Türkiye’de tüm deprem kuşağında bulunan ülkeler gibi deprem ile baş etmeye çalışmaktadır.

Deprem, kendi başına bir zarar kaynağı olduğu gibi depremin neden olduğu doğal afetlerde bulunmaktadır. Depremin neden olabileceği tehlikeler arasında tsunami, heyelan ve çığ gibi doğal afetler yer almaktadır. Zorunlu deprem sigortası olan DASK sayesinde ise depremin ardından meydana gelebilecek yangın, çığ ya da heyelan gibi felaketlerde tapuya kayıtlı özel mülkleri, ticarethaneleri, büro ve benzeri binaları güvence altına almak mümkündür.

 Deprem, yer altında meydana gelen beklenmedik enerjinin yer kabuğuna yansıması olarak açınmakta ve içerisinde yaşanan evler ile iş yeri gibi binalar, her ne kadar sağlam yapılmış olsa dahi depremden zarar görme ihtimali bulunmaktadır. DASK ise bu noktada devreye girmekte ve DASK sigortası sayesinde insanlar en azından değerli mallarından biri olan evlerini ve binalarını güvence ve koruma altına almış olmaktadırlar.

DASK sigortasıkapsamı dahilinde ana duvarlar, çatılar, bacalar, temeller, asansörler, bahçe duvarları, tavanlar ve tabanlar, ortak duvarlar, sahanlıklar, merdivenler ve koridorlar ile yapıyı tamamlayan diğer bölümler yer almaktadır. Bu bölümler dışında kalan diğer bölümler ise DASK sigortasının koruması dışında kalmaktadır.

DASK Sigortası ile Önleminizi Önceden Alın

Teknolojik ilerlemeler ve insanlığın gelişimine karşın doğal afetler yine de yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Deprem ise en sık rastlanan doğal afetlerden biridir ve dünya genelinde pek çok bölgede mal ve can kayıplarına neden olan deprem engellenememektedir. Depremin yanı sıra beraberinde tetiklemiş olduğu çığ, tsunami ve heyelan gibi doğal afetlerin tamamen ortadan kaldırılması ve engellenmesi mümkün değildir.

Başka İçerik:  Konut Sigortası Teminatları Nedir Neleri Kapsamaz

 Düzenin bir parçası olan doğal afetlerin, meydana gelmesi de tamamen doğaldır. Ancak insanların, olası hasar durumlarını göz önünde bulundurarak bu doğrultuda önlem alabilmeleri mümkündür. Can ve mal kaybına sebep olan deprem için insanlar, sigorta yolu ile başa çıkabilmekte ve bu sayede psikolojik açıdan son derece zorlu olan bu süreçte bir nebze olsun daha rahat atlatabilmek mümkün olmaktadır.

 Zorunlu deprem sigortasında sigortalanacak şeylerin sınırı da bulunmaktadır. Yalnızca zarar gören binalar ile ilgilenen DASK, bina içerisinde zarar gören eşyalar ile ilgilenmemektedir. Bu doğrultuda bina haricinde ev içerisinde bulunan eşyalarını da sigortalatmak isteyen kişiler ise konut sigortası yaptırabilirler. Her sene yılda bir kez yapılan DASK, poliçesinin bitiş tarihini otuz günü aşmayacak şekilde her yıl yenilenmesi gereklidir.

Heyelandan DASK ile Korunmak

Zorunlu deprem sigortası yani DASK sigortasının kapsamı içerisinde depremin ardından meydana gelen heyelanın neden olabileceği zararlar da yer almaktadır. Yağmur ile birlikte ortaya çıkan ve büyük kütleye sahip toprak parçalarının yer değiştirmesi olarak tanımlanan heyelan, özellikle eğilimli yerlerde yer alan binaların kullanılamayacak duruma gelmesine sebep olabilmektedir.

 Belirli işlemler ile kişilerin zararlarını tazmin eden DASK, bu sayede heyelanın sebep olabileceği maddi zararların bir kısmından sigortalıyı korumuş olur.

Çığdan DASK Sigortası ile Korunmak

Heyelanın yanı sıra depremin neden olabileceği doğal afetlerden biri de çığdır. Çığ tehlikesinin bulunduğu zamanlarda yer hareketlerinin yanı sıra ufak bir sesin açığa çıkması bile yüzlerce hatta binlerce kişinin ölmesine ya da pek çok evin karlar altında kalmasına sebep olabilmektedir.

 Bu doğrultuda evini kaybeden kişiler ise ekonomik açıdan zor durumda kalabilirler. Ancak DASK sigortası ile gereken işlemlerin uygulanması halinde kişilerin söz konusu bu ekonomik zorunluluktan çıkması mümkündür.

Başka İçerik:  DASK İşlemleri Tamamlanmadan Ev Kiralanır mı

DASK Poliçesi İçin Gerekli Bilgiler

Doğal afet sigortası yaptırmak isteyen kişilerin, öncelikle DASK sigortası için başvuruda bulunması ve gereken bilgileri de sigorta şirketi ile paylaşması gerekmektedir. Ayrıca DASK sigortası ödemesinin işlemlerini de gerçekleştirmesi gereklidir.

 Dask poliçesi oluşturmak için gereken bilgiler arasında tapu bilgileri, vergi kimlik numarası, inşaat yılı, hasarın olup olmadığının bilgisi, telefon ve adres bilgisi, toplam kat sayısı, sigortalanacak binanın adres bilgisi, dairenin kullanım şekli ve dairenin metre kare değeri gibi bilgiler yer almaktadır.

DASK Teminatı Dışında Kalan Haller

DASK Teminatı Dışında Kalan Haller

Doğal afet sigortası yönetmeliğince DASK teminat kapsamı dışında kalan birçok hâl bulunmaktadır. DASK teminat kapsamı dışında kalan haller arasında taşınır mal ile eşyalar, kira mahrumiyeti, işyeri masrafları, manevi tazminatlara ilişkin talepler, kâr kaybı, deprem ya da deprem kaynaklı oluşan infilak ya da yangın gibi haller yer almaktadır.

 Doğal afet sigortasında teminatlar, mesken olarak kullanılmakta olan binayı da kapsam içerisine almamaktadır. DASK yönetmeliğine göre kamu kurumu niteliğinde olan binalar, projesi olmayan binalar, yetkili kurumlar tarafından yıkılmasına karar verilen binalar, bakımsız ve harap binalar ve projeyi ya da ilgili mevzuatı ihlal edecek şekilde inşa edilmiş olan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalanamamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap