Yazmak ile İlgili Sözler

Yazmak ile İlgili Sözler Duyguların birçok ifade edilme şekli bulunmaktadır ve yazmak bu ifade ediş yöntemlerinden birisidir. Bazen bir mutluluğu, sevinci ya da üzüntüyü ifade etmek için kelimeleri kullanmak en iyisidir. Kelimeler ustaca kullanıldığında verilmek istenilen mesaj en iyi şekilde verilebilmektedir. Duygular ifade edildiği kadar sahip olunan bilgilerin aktarılması için de yazı kullanılmaktadır. Düşünürler, alanında uzman kişiler, bilgilerini sentezleyerek özet cümleler haline getirmektedir. Tüm bir hayat görüşlerini bir cümleye sığdırılabilmektedir ve bu çok değerlidir.

Bu makalede ve Yazmak Sözler Yazar Kalem Edebiyat İlham Yaratıcılık Yazı detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Ayrıca yazmayı seven insanlar genellikle kelimeleri ustaca kullanma yeteneğine sahip olmaktadır. Dünya ile irtibat sağlamak için yazmayı bir araç olarak kullanan insanlar vardır ve yazmak onlar için bir tutkuya dönüşmüştür. Bu tutkuyu ifade etmek için birçok farklı özlü söz yazılmıştır. Güzel Sözler kategorisinde yazmak ile ilgili sözler de bulunmaktadır. Tarih içinde önemli kişilerin, düşünürlerin yazmak ile ilgili nokta atışı, özetleyici cümleleri vardır. Bu cümlelerin en iyileri aşağıda derlenmiştir. Yazma tutkusunu ifade eden sözlerden en uygunu seçilip paylaşılabilir.

Yazmak ile İlgili Sözler
Yazmak ile İlgili Sözler

Editörün Seçimi Yazmak ile İlgili En Etkileyici Sözler

 1. “Kelimelerin gücü, dünyayı değiştirebilir.” – William Shakespeare
 2. “Yazmak, düşünceleri tutsak alıp özgürlüğe kavuşturan bir eylemdir.” – Truman Capote
 3. “Yazmak, kalbinizin dökülmeye hazır olduğu kelimeleri bulup onlara hayat vermek demektir.” – Scott Fitzgerald
 4. “Yazmak, iç sesinizi kağıda dökmek ve dünyayı başka bir açıdan görmek anlamına gelir.” – Sylvia Plath
 5. “Kelimelerin büyüsü, insanların hayatlarını etkileyebilir ve değiştirebilir.” – J.K. Rowling
 6. “Kelimeler, iç dünyamızı dışarıya taşıyan güçlü bir silahtır.” – Virginia Woolf
 7. “Yazmak, sessizliğin en güzel çığlığıdır.” – Mark Twain
 8. “Kelimeler, düşünceleri kâğıda dökerek insanları etkilemenin en güçlü yoludur.” – Haruki Murakami
 9. “Kelimeler, hayalleri gerçekliğe dönüştürmenin sihirli anahtarıdır.” – Lewis Carroll
 10. “Yazmak, iç dünyanızdaki fırtınaları dışarıya yansıtarak huzur bulma sanatıdır.” – Franz Kafka
 11. “Kalem, düşüncelerin kanatlarıdır ve onunla uçabilirsiniz.” – Helen Keller
 12. “Yazmak, içindeki ateşi yakmak ve hayatı aydınlatmaktır.” – Jack London
 13. “Kelimeler, kalpleri eritebilir ve insanları bir araya getirebilir.” – Rumi
 14. “Yazmak, hayatın karmaşıklığını anlamak için bir pusula gibidir.” – Anaïs Nin
 15. “Kelimeler, insanların zihinlerinde sonsuz dünyalar yaratabilir.” – Oscar Wilde

Yazmak, yazarların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin yanı sıra, okuyucuları etkileyen ve düşünmeye sevk eden güçlü bir araçtır. Yazarlar, kelimeleri ustaca kullanarak insanların ruhuna dokunur ve onları derinden etkiler. Okuyucular içinse yazılar, hayal gücünü besleyen, düşünmeye ve kendini geliştirmeye teşvik eden önemli bir kaynaktır.

Yazmak ile İlgili Sözler

 • Söz uçar, yazı kalır. Anonim
 • Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır. Horatius
 • Yazmak bir nefis tokluğudur. Küfra
 • Bilgiyi, yazı ile pekiştirin. Hz. Muhammed
 • Yazar olmak istiyorsanız, yazın. Horatius
 • Ruh, yazının icadından beri ölümsüz. Cemil Meriç
 • Söz kulağa, yazı uzağa gider. Türk Atasözü
 • Çok yazan değil, güzel yazan yaşar. Cenap Şahabettin
 • Alim unutmuş, kalem unutmamış. Türk Atasözü
 • Yazmak için yaşadım, yaşamak için yazdım. Samuel Johnson
 • Güzel yazmak, iyi düşünmek demektir. Ö. L. Dickson

Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Andre Gide

Yazmak sanatı, hayatı incelemekle kazanılır. Amiel Suche

Yazmaya başlamadan önce, düşünmeyi öğrenmeli. Nicolas Boileau

Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair. Nazım Hikmet

Yazar, okurun da yapabileceğini okura bırakmalı. Ludwig Wittgenstein

Yazar, söyleyecek bir şeyi olduğuna inanan kişidir. Heinrich Böll

İyi bir düz yazıdan beklenen, ölüm korkusunu gidermesidir. Ernest Jünger

Bir tek kitap yazmak için, yarım kitaplık okuyunuz. Samuel Johnson

Hiçbir kişisel çıkar bulunmadığı zaman; iyi yazılır, iyi düşünülür. Andre Gide

Yalnızlık yazarın acılarına değil, sermayesine dahildir. Ernest Jünger

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amiel Suche

Yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. Samuel Johnson

Dünya adlı gezegende, kapladığım mekanın hakkını, yazmakla veriyorum. John Updike

Bir amaç, ancak onu yazıya geçirildiği zaman, güç kazanır. Steve Chandler

Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar yazmak ise olgunlaştım. Francis Bacon

Bir yazı, bizde ancak kendi malımız olan fikirler, doğurmak şartıyla faydalıdır. Peyami Safa

Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kalemin ucunda gizlidir, onu söz ve yazı, açığa vurur. Ali Fuat Başgil

Kendisi ve çağı hakkında yazan insan, tüm insanlar ve çağlar hakkında yazmış olur. Bernard Shaw

İnsan yazarken sadece anlaşılmak değil, muhakkak ki aynı zamanda anlaşılmamak da ister. Friedrich Nietzsche

Söyleyeceğiniz sözü yazmak, sizi düşünmeye ve düşüncelerinizi tasfiyeye sevk eder. Dale Carnegie

Ünlü bir yazarın eserinde bıraktığı kısımlardan çok, çıkarıp attığı kısımları okumayı isterim. G. C. Lichtenberg

Yazılarından bahseden yazar, sadece çocuklarından bahseden anne kadar sıkıcıdır. Benjamin Disraeli

Orjinal bir yazar, taklit etmeyen biri değil; onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır. François Rene de Chateaubriand

Yazar, geride bıraktığı eseri izah ederse, tarafımızdan unutulmayı garantilemiş olur. Emil M. Cioran

Ben kitap okumam; kitap okumak ihtiyacını duyduğum zaman, öğrenmek istediğim konu hakkında kitap yazarım. Benjamin Disraeli

Aslında kalemimle düşünüyorum ben; çünkü kafam elimin ne yazacağını çoğunlukla hiç bilmiyor. Ludwig Wittgenstein

Ancak yazıya geçmiş düşüncenin değeri vardır; geri kalanlar boş çırpınmalardan, rüzgarın alıp götürdüğü bir saatlik hayallerden, başka bir şey değildir. Emile Zola

Bütün yazarları iki kez okumalı, iyilerini de kötülerini de kimileri tanınacak, kimilerinin de maskesi düşecektir. Kari Kraus

Yazarlar, yazdıklarından sorumludurlar ve bu sorumluluk yazar öldükten sonra devam eder, bir eser meydana getirirken, yazarlara işte bu fikir hakim olmalıdır. Samuel Smiles

Yazma kabiliyetimin bulunmadığını ancak on beş senede keşfettim; ama o zaman da yazmaktan vazgeçemezdim; çünkü artık çok meşhur olmuştum. Robert Benchley

İki tür yazar vardır; yazar olanlar ve yazar olmayanlar, birincilerde içerikle biçim, ruh ve beden gibi bir aradadır; ikincilerde içerikle biçim, beden ve giysi gibi uyar birbirine. Kari Kraus

Aslında yalnızca hüküm veremeyeceğimiz kitaplardan, bir şeyler öğrenebiliriz. Hüküm verdiğimiz bir kitabın yazarının, bizden öğrenecekleri var demektir. Wolfgang Van Goethe

İyi bir yazar, aklına sonradan gelen düşüncelerin fark edilmesinden korkar daima. Okur bu konuda zannedildiğinden daha hoşgörülüdür; ortada olan düşüncelerin de farkına varmaz. Kari Kraus

Bir şey söylediğim zaman, söylenen o şey anında ve kati olarak ehemmiyetini yitiriyor. Bir şey yazdığım zaman da öyle; ama yazılan şey, bazen yeni bir ehemmiyet kazanıyor. Franz Kafka