Tükenmişlik Sendromu: Duygusal Yorgunluğun Sözleri

Tükenmişlik sözleri, bireyin hem duygusal hem de fiziksel düzeyde kendini aşırı derecede yorgun ve bitkin hissettiği bir durumdur. Bu hali ifade etmek için kullanılan tükenmişlik sözleri, genellikle stresli ve yoğun yaşam temposunda kendimizi kaybolmuş hissettiğimiz anlarda karşımıza çıkar.

Yazımızda ve Tükenmişlik Sendromu Duygusal Yorgunluk Yorgunluk Sözleri Sendrom Stres Yönetimi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Hayatın bazen bizi zorlayıcı ve tüketici yönleri olabilir. Bu, iş hayatında fazla mesai yapmaktan, ailevi sorunları çözmeye çalışmaktan ya da genel yaşam stresinden kaynaklanabilir. Tükenmişlik sözleri, bu zorlukların her birini ifade etme ve bu durumları daha iyi anlama yolunda bir araç olarak karşımıza çıkar.

Bazıları şöyle der: Tükenmişlik, yalnızca bedenin değil, ruhun da enerjisini tüketir. Bu, tükenmişliğin sadece fiziksel bir durum olmadığını, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir yorgunluğu da içerdiğini ifade eder. Tükenmişliğin, kişinin yaşam enerjisini emdiğini, motivasyonunu azalttığını ve genel yaşam kalitesini düşürdüğünü anlatır.

Bir başka tükenmişlik ifadesi de Bir süre her şeyi taşıyabilirsin, sonra bir noktada gücün tükenir şeklindedir. Bu söz, bir kişinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar dayanıklı olduğunu ifade eder ancak bir noktada herkesin enerjisinin tükeneceğini ve bir mola gerektiğini hatırlatır.

Bu sözlerin önemi, bize tükenmişliğin doğal bir durum olduğunu ve hayatın stresleri karşısında bazen yorgun hissetmenin tamamen normal olduğunu hatırlatmaktadır. Ancak, tükenmişliğin kronik hale gelmesi, yani sürekli olarak hissedilmesi, ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Tükenmişlik durumu yaşayan bir kişi, profesyonel yardım almayı düşünmelidir. Psikolojik destek ve uygun stratejiler, bu durumu yönetmekte ve kişinin yaşam kalitesini yeniden yükseltmekte yardımcı olabilir. Sonuç olarak, tükenmişlik sözleri, bizi anlamak, duygularımızı ifade etmek ve tükenmişlik durumunu kabul etmek için bir yol sağlar.

Bazen birinin Kendimi tamamen tükenmiş hissediyorum demesi, bu duyguyu kabul etme ve onunla başa çıkma sürecinin ilk adımı olabilir. Bu tür bir ifade, aynı zamanda çevresindekilere kişinin ne hissettiğini anlatma ve belki de yardım talep etme şekli olabilir.

Bir başka popüler tükenmişlik ifadesi de Yoruldum ve daha fazla mücadele edemem şeklindedir. Bu cümle, tükenmişliğin hem fiziksel hem de duygusal yönlerini anlatır ve kişinin artık mücadele etme gücünün kalmadığını ifade eder.

Bu tür ifadeler, ayrıca toplumun tükenmişlik konusundaki farkındalığını da artırır. Böylece, tükenmişlik sendromunun ne olduğunu, nasıl hissettirdiğini ve nasıl ele alınması gerektiğini daha fazla insan anlar.

Tükenmişlik sözleri, aynı zamanda bireyin kendine bir adım geri çekilme ve dinlenme zamanı vermesi gerektiğini hatırlatır. Kendine zaman ayırmak, stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve yaşam tarzını daha sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlemek, tükenmişlikle başa çıkmada önemli adımlar olabilir.

Sonuç olarak, tükenmişlik sözleri, tükenmişliği anlama, ifade etme ve bu durumla başa çıkma sürecine yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynar. Bu sözler, tükenmişlik sendromu yaşayanların duygularını ve deneyimlerini doğru bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırır. Ayrıca, tükenmişliğin bir hastalık olduğunu ve profesyonel yardım almanın önemli olduğunu hatırlatır. Kendimize ve sağlığımıza dikkat etmeyi, hayatın zorlukları karşısında direnmeyi ve zaman zaman dinlenmeyi unutmamalıyız.

Tükenmişlik
Tükenmişlik Sendromu: Duygusal Yorgunluğun Sözleri

Tükenmişlik Sözleri

Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı, tükenmiş hissediyorum.

İşime olan motivasyonum tamamen kayboldu, tükenmişlik sendromu yaşıyorum.

Hayatımın enerjisini tüketen insanlarla uğraşmaktan yoruldum, artık tükenmiş hissediyorum.

Daha fazla dayanamayacağım, tükenmişlik noktasına geldim.

Kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum, tükenmişlikten kurtulamıyorum.

Hiçbir şey yapmak istemiyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sonsuz bir döngüye girdim, her şey tekrarlıyor ve tükenmiş hissetmekten kurtulamıyorum.

Tükenmişlik hissi beni adeta esir almış durumda.

Başka bir gün daha, tükenmişliğin içinde kaybolmuşum.

Yaşam enerjimi emen şeylerden uzak duramadığım için tükenmişlik hissi sürekli beni takip ediyor.

        Kendimi sürekli tekrar eden rutinlerin içinde kaybolmuş hissediyorum, tükenmişlikten kurtulamıyorum.

Artık her şey için istekli değilim, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli depresif ve umutsuz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Uzun çalışma saatleri ve stresli iş ortamı tükenmişlik hissine neden oluyor.

Sonsuz bir yarışın içinde hissediyorum kendimi, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Sürekli koşturmacanın içinde, artık tükenmişlik noktasına geldim.

Hayattan zevk almaya zaman bulamıyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Kendimi sürekli enerjisiz ve motivasyonsuz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Yaşam kalitem düşmeye başladı, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık kendime zaman ayırmak istiyorum, tükenmişlik hissi beni buna mecbur bırakıyor.

Başkalarının beklentileriyle başa çıkmaktan yoruldum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sonsuz sorumlulukların içinde kayboluyorum, tükenmişlikten kurtulamıyorum.

Kendimi sürekli yalnız hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yalnızlığa itiyor.

Hayatımın kontrolünü kaybetmiş gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyler yapmak zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli aşırı yüklenmiş hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Artık kendimle ilgilenmeye zaman bulamıyorum, tükenmişlik hissi beni tüketiyor.

Hiçbir şeyin anlamı kalmadı gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Kendimi sürekli umutsuz ve çaresiz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Artık kendimi sürekli tekrar eden bir hayatın içinde kaybolmuş hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Dayanacak gücüm kalmadı ile ilgili Sözler

Sonsuz bir boşluğun içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Kendimi sürekli güçsüz ve kırılgan hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Sonsuz bir yorgunluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Hayatımın kontrolünü kaybettiğimi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli strese ve baskıya maruz bırakıyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık kendime zaman ayırmak istiyorum, tükenmişlik sendromu beni buna engel oluyor.

Kendimi sürekli başarısız ve yetersiz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sonsuz bir sıkıntı ve endişe içindeyim, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli kaybedilmiş ve yalnız hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık hiçbir şeyden keyif almıyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Kendimi sürekli huzursuz ve mutsuz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Sonsuz bir yalnızlık içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sürekli bir şeyleri yapmak zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yoruyor.

Kendimi sürekli başkaları için feda ediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık kendime yeterince zaman ayıramadığımı hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sürekli bir baskı altında hissediyorum kendimi, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sonsuz bir umutsuzluk hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Artık hayatımda hiçbir şeyin anlamı kalmadı gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Kendimi sürekli yapacak bir şey ararken buluyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sonsuz bir yorgunluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Hayatımdaki değişimler beni tatmin etmiyor, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli tatminsiz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık hiçbir şeye hevesim kalmadı, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir iş yükü altında hissediyorum kendimi, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Yıpranmış insan Sözleri uzun

Kendimi sürekli duygusal olarak kötü hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sürekli bir baskı altında hissediyorum kendimi, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yalnız hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Artık hiçbir şey yapmak istemiyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Sonsuz bir boşluğun içinde hissediyorum kendimi, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli mutsuz ve huzursuz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımdaki hiçbir şey beni tatmin etmiyor gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli hayattan kopmuş hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık kendime zaman ayırmak istiyorum, tükenmişlik sendromu beni buna engel oluyor.

Sonsuz bir stres ve kaygı içindeyim, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yetersiz ve başarısız hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli mutsuz ve tatminsiz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Artık hiçbir şeyden keyif almıyorum gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sonsuz bir yalnızlık hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli umutsuz ve çaresiz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yiyip bitiriyor.

Hayatımın kontrolünü kaybettiğimi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Artık hiçbir şeye hevesim kalmadı, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir sıkıntı ve endişe içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli umutsuz ve tatminsiz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli yetersiz ve başarısız hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık hiçbir şeyin anlamı kalmadı gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir boşluğun içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yalnız ve kopuk hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri yapmak zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli aşırı yüklenmiş hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık kendime zaman ayırmak istiyorum, tükenmişlik sendromu beni buna engel oluyor.

Tükenmişlik Sözleri kısa

Sonsuz bir stres ve kaygı hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli karamsar hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımdaki değişimler beni tatmin etmiyor, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli motivasyonsuz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık hayatımdaki hiçbir şey beni heyecanlandırmıyor, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir yorgunluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sonsuz bir yorgunluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli stresli hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Artık hiçbir şey yapmak istemiyorum, tükenmişlik hissi beni yiyip bitiriyor.

Sonsuz bir boşluğun içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli yetersiz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli tatminsiz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık hiçbir şeyden keyif almıyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir umutsuzluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli yalnız hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri yetiştirmek zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli yorgun hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Artık kendime zaman ayırmak istiyorum, tükenmişlik sendromu beni buna engel oluyor.

Sonsuz bir sıkıntı ve endişe hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli karamsar hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin anlamı kalmadı gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli aşırı yüklenmiş hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sonsuz bir kaygı hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli başarısız hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin gerçekten önemli olmadığını hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri yapmak zorunda olduğumu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli yalnız ve izole hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık kendimi hiçbir şeye adamak istemiyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Yıpranmış insan Sözleri kısa

Sonsuz bir umutsuzluk içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli mutsuz ve huzursuz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımdaki hiçbir şey beni tatmin etmiyor, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri ertelemek zorunda kalıyorum, tükenmişlik hissi beni yoruyor.

Kendimi sürekli işime odaklanamıyor ve verimli olamıyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Artık hayattan zevk alamıyorum gibi hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sonsuz bir kaygı hissiyle yaşıyorum, tükenmişlik sendromu beni ele geçirdi.

Kendimi sürekli unutkan ve dalgın hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Hayatımın amaçsız olduğunu hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri başarmak zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yoruyor.

Kendimi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Artık hiçbir şeye hevesim kalmadı, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir bıkkınlık hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli karamsar düşüncelerin içinde buluyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin mantıklı olduğunu düşünmüyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri yapmak zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli endişeli hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık hayatımda hiçbir şeyin anlamı kalmadı, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Sonsuz bir yalnızlık hissi içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli güçsüz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Hayatımın her günü bir mücadele gibi geçiyor, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sürekli bir şeyleri başarmak için uğraşıyorum ama başarısız oluyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yalnız ve terk edilmiş hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık hiçbir şeye sabırlı olamıyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Sonsuz bir stres hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli kritik ettiğim için kendime güvenim kalmadı, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımdaki her şey bana yük gibi geliyor, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sürekli bir şeyleri planlamak ve organize etmek zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni yoruyor.

Kendimi sürekli unutulmuş hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni mahvediyor.

Artık hayatta ne yapacağımı bilemiyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sonsuz bir yorgunluk ve bitkinlik hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli yapacak bir şeyler ararken buluyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Hayatımda hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünüyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Sabır ve yorgunluk Sözleri

Sürekli bir şeyler için endişe duyuyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli düşük enerjili ve isteksiz hissediyorum, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Artık hiçbir şeye odaklanamıyorum gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Sonsuz bir sıkıntı ve üzüntü hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli başkalarıyla karşılaştırıyorum ve kendimi yetersiz hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Hayatımdaki değişiklikler beni tatmin etmiyor, tükenmişlik hissi beni yıpratıyor.

Sürekli bir şeyleri kontrol etme ihtiyacı hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Kendimi sürekli yalnız hissediyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Artık hiçbir şeyden keyif almıyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir umutsuzluk hissi içindeyim, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Kendimi sürekli işimle ilgili sorunları çözmeye çalışırken buluyorum, tükenmişlik sendromu beni yoruyor.

Hayatımda hiçbir şeyin önemi kalmadı, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Sürekli bir şeyleri düşünmek zorunda hissi içindeyim, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Kendimi sürekli depresif hissediyorum, tükenmişlik hissi beni mahvediyor.

Artık hayatımda hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi hissediyorum, tükenmişlik sendromu beni yıpratıyor.

Sonsuz bir yalnızlık hissi içinde kayboluyorum, tükenmişlik hissi beni ele geçirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir