Su Kıtlığına ve Kuraklığa Karşı Okunması Gereken Dua

Dünyanın içerisinde bulunduğu mevcut durum pek çok felaketin eşiğinde olduğumuzu açıkça göstermektedir. Bunlardan birisi ise kuraklık olarak öne çıkıyor. Su kıtlığı yaşanan pek çok nokta olmasının yanında bu kıtlığın çok daha yaygınlaşacağı tahminler arasındadır. Dolayısıyla yağmur duası tam bu noktada en önemli etkenlerden birisine dönüşebiliyor.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed tarafından da sünnet olarak belirtilmiş olan yağmur duası için üç günlük bir süreç tavsiye ediliyor. Bu süreç boyunca 2 rekat namaz kılındıktan sonra yağmur duasının okunması gerekiyor. 3 günün ardından ise Allah kullarının dualarını kabul ederek yağmur yağdırıyor.

Bununla alakalı olarak en bilinir rivayet Hz. Aişe tarafından yayılmıştır. Zira kendisinin ‘’Yağmur yağmadığından dem vurup Allah’a dua etmiyorsunuz, o kendisine dua edenleri geri çevirmez ve geri çevirmeyeceğini de defalarca belirtmiştir’’ şeklinde ifade ettiğini görüyoruz. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in Şura suresinde 28.ayette bulunan ‘’O, umutların kesildiği anda dünyaya yağmuru indirir ve tüm bereketini dünyaya saçar. O veli ve hamid olandır’’ ifadelerine dikkat çekilmelidir. 

Yağmur Duası

Yağmur Duasının Arapça Latince Okunuşu

Yağmur duası Türkçe okunuşu ile Arapça zikredilebilir. Anlam ve mana açısından derin bir yapısı vardır ve Allah’ın mucizelerinden birisini sembolize eder.

 ‘’Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘acilen ğayra râisin nâfı’an ğayre dârrin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

Yağmur Duasının Türkçe Meali Anlamı

Yağmur duasının anlamı ise ‘’Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O hamd, rahim, rahman olan herkesin sorgulanacağı hesap gününün tek malikidir. O dilediğini yapar ve istediği hemen oluverir. O zengindir, biz kulları ise fakir. Bu kulların muhtaçlığımız bitene kadar bize yağmur indir ve indirdiğin yağmurun bereketini bize güç ve kuvvet eyle’’ olarak çevrilmiştir.

Yağmur İle İlgili Kuran-ı Kerim Ayetleri

Kuran-ı Kerim’de yağmur ile ilgili pek çok ayete rastlamak mümkün. Özellikle Allah’ın insanlar için ne kadar elzem bir ihtiyaç olduğunu bildiği yağmura yönelik bu kadar çok ayet indirmesi rastlantı değil. Yağmur duasının içten ve samimi olarak yapıldığında etkin sonuçlar vermesi, kurak toprakları ıslatması ve verimliliği arttırması Allah’ın hikmetlerindendir.

  • Nur Suresi 43.Ayet

‘’Görmez misin ki Allah bulutları dilediği gibi kontrol eder. Onları birbirleriyle birleştirir, alt üst eder ve aralarından yağmur sızmasını sağlar. Bu yağmuru yeryüzünde dilediği yere isabet ettirir. İstemediği yerlere ise yağdırmaz. İçi dolu olan bu dağları gökyüzünde kontrol eden O’dur. Yağmuru yağdıran, şimşeğin parlaklığıyla gözleri kamaştıran kendisidir.’’

  • Hud Suresi 52.Ayet

‘’Ey inananlar rabbinizden her zaman bağışlanmayı dileyin. Bunu dilerken tevbe etmeyi ihmal etmeyin. O üstünüze yağmurlar yağdıracak, sağanaklarla bereketini size sunacak olandır. Gücünüze güç katacak, size kuvvet verecek olan yağmurlar için dua edin ve günahkar olarak yüzünüzü dönmeyin.’’

  • Rum Suresi 49.Ayet

‘’Onlar bu yağmurdan önce üzerlerine yağmur yağacağına dair umutlarını tamamen yitirmişlerdi’’

70850