Osmanlı Devletinde Lale Devrinde Gerçekleştirilen Yenilikler 

Avusturya ile Osmanlı arasında imzalanan Pasarofça Antlaşması 1718 yılında Lale Devrinin başlamasını sağlarken, 1730 yılında başlayan Patrona Halil isyanı da bu devrin sona ermesini sağlamıştır. Lale Devrine baktığımızda Osmanlı devletinde pek çok değişikliğin olduğu, bu değişikliklerden en önemlisinin ise zihniyet değişikliği olduğunu görüyoruz. Zevk ve sefa devri olarak da bilinene Lale Devri, aslında adını o dönemde yetiştirilen lalelerden almaktadır. Fakat bu devrin adı sonralardan Lale devri olarak anılmaya başlanmıştır. Ahmet Refik’in Lale Devri adlı kitabından sonra bu dönem zevk ve sefa dönemi olarak anılmaktan çıkmıştır. Bu dönemin padişahı 3. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olarak bilinmektedir. 

Bu makalede ve Osmanlı Devleti Lale Devri Yenilikler Osmanlı’da reformlar Lale Devri’nde değişimler Os hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmanlı
Osmanlı Devletinde Lale Devrinde Gerçekleştirilen Yenilikler 

Lale Devrindeki Yenilikler 

 • Paris, Viyana, Londra gibi başkentlere geçici elçilikler gönderilerek batıdaki gelişmeler incelenmiştir. 
 • İbrahim Müferrika ve Said Efendi matbaayı Osmanlıya bu devirde getirmişlerdir. 
 • Çiçek aşısı ilk kez bu dönemde yapılmıştır. 
 • Yangınları söndürmek için yeniçerilerden oluşan tulumbacılar itfaiye ocağı kurulmuştur.
 • Çini atölyeleri açılmıştır. 
 • Kâğıt fabrikası açılmış ve üretime başlanmıştır. 
 • Levni dönemin en büyük nakkaş ustası olarak tarihe geçmiştir. 
 • Çeviri konseyi kurularak Türk tarihinde ilk çeviriler gerçekleştirilmiştir. 
 • Askeri, eğitim, sosyal alan gibi konularda batıda gerçekleşen yenilikler örnek alınmıştır.
 • Kumaş fabrikası kurulmuştur. 
 • Mimari de ilk kez barok, rokkoko eserler görülmüştür. 
 • Hattatların işsiz kalmaması için dini eserler basılmamıştır. 

Bu döneme genel olarak bakıldığında Osmanlı devletinin daha çok batıya özendiği ve yaptığı yenilikleri de batıdan etkilenerek gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle zevk ve sefa devri olarak geçen bu devirde çok fazla yenilik ve ıslahat yapılmamış, diğer dönemlere kıyaslama yapıldığında bu dönemin Osmanlı devri için yenilikler dönemi olduğu söylenemez. Lale Devrinde daha çok sanata eğilim verilmiş ve bu yönde yenilikler yapılmıştır. Sultan 3. Ahmet Topkapı Sarayı ve Yeni Camii’ye birer kütüphane yaptırmış, Ayasofya’da Bab-ı Humayu’un karşısına Sultan Üçüncü Ahmet çeşmesi ve Deryayi Sim isimli su bendini inşa ettirmiştir. Dönemin sonlarına doğru ise halkın fakirlik çekerken devlet büyüklerinin zevk ve sefa içerisinde yaşaması isyana sebep olmuş ve bu devri sonlandırmıştır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir