İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Hangi İletişim Araçları Kullanılmıştır?

İnsanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek için geçmişten günümüze birçok iletişim araçlarını kullanmışlardır. Bu iletişim araçları nelerdir ve özellikleri hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Bu yazıda ve İletişim Araçları Geçmişten Günümüze İletişim İletişim Araçlarının Evrimi Tarihte Kullanılan hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnsan sosyal bir varlık olduğu için diğer insanlarla iletişim halinde olması ve iletişim ihtiyacı hissetmesi oldukça doğal bir gerekliliktir. İletişim için birçok yöntem ve metot bulunmaktadır. İlk çağlardan günümüze kadar birçok uygarlık ve medeniyette iletişim için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İlk çağlarda birbirleriyle olan iletişimini sağlamak isteyen kişiler ateş yakma, alet çalma, üfleme, ses çıkarma, bir yere yazarak iz bırakma, resim çizerek işaret bırakma, kuşlar ile haberleşme gibi faaliyetlerle iletişim sağlamışlardır. 

İletişim
İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Hangi İletişim Araçları Kullanılmıştır?

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar arası haberleşme de bundan etkilenmiş telgraf, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar, internet, cep telefonu gibi iletişim araçları kullanılmaya başlamıştır. Böylece iletişim araçları geliştikçe iletişim daha hızlı olmaya başlamıştır. Bununla beraber insanların iletişime bağımlılığı da iletişim araçları ile beraber artmaya başlamıştır. 

Son yıllarda internetin gelişmesi ve internete erişimin kolay olması ile beraber tüm dünya ile aynı anda iletişim sağlayabilmek mümkün olmaktadır. Böylece hayatta yaşanan gelişmeler ve haberlere olma hızıyla ulaşılabildiği gibi kısa zamanda dönüşler elde etmek ve insanların iletişimsel olarak gruplara ayrılmasına da neden olmuştur. 

Zamanla iletişim bir güç haline gelmiş ve geçmişte iletişim araçları yalnızca haberleşme için kullanılırken günümüzde teknolojik bir güç olarak kullanılmaya başlanmış ve insanların algılarının yönlendirilmesi ile ticari faaliyetler ve reklamlar ile önemli bir güç ortamı oluşmuştur. 

İletişim araçlarını geçmişle kıyaslamak için en genel şekilde vurgulamak gerekirse geçmişte bir kişi ile iletişim imkanı mümkünken günümüzde dünya ile aynı anda iletişime geçmek ve sınırları aşan bir şekilde haberleşmek mümkün olmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir