İcmali Ve Tafsili İman Ne Demektir?

İcmali ve tafsili iman ne demektir ve icmali ve tafsili kelimelerinin anlamı nedir sorularının yanında icmali Ve tafsili imanın farkları nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

İslam da iman ve inanmak en öncelikli olan konudur. İman olmadıkça yapılan ibadet ve itaatlerin bir önemi olmadığı gibi Müslüman olarak da kabul edilmemektedir. Bu nedenle iman belirli safhalarda incelenmekte ve derinleşmektedir. 

Yazımızda ve İcmali İman Tafsili İman İman İslam İmanın Şartları İcmali ve Tafsili İman Farkı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bir kişi Müslüman olduğunda Şahadet kelimesini söylemesi ve Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmesi icmali bir iman Allah’ın varlığına ve birliğine ve inanılması gereken tüm esaslara ayrı ayrı inanması da tafsili iman olarak incelenmektedir. 

İcmali
İcmali Ve Tafsili İman Ne Demektir?

Tafsili İman Ve İcmali İman Nedir? 

İman ve inanılacak hususlar icmali yani toptan inanma ve tafsili her bir hususa ayrı ayrı inanma konusunda iki bölümde incelenmektedir. 

İcmâlî İman ne demek?

İcmali iman daha genelleyerek inanma demektir. Buna göre iman toptan inanmadır. İcmali imanda kelime-i tevhid ve kelime-i şahadet ile özetlemek mümkündür. 

Tafsîlî İman ne anlama gelir?

 Tafsili yani ayrıntılı iman ve inanmada ise iman edilecek hususlardan her biri açık ve geniş şekilde iman edilir ve ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman gerçekleşmektedir. 

İmanın şartları arasında kelime Tevhid ve kelimei şahadet getirerek iman etmek ve imanı tazelemek gerekmektedir. Bunlar Allah’a inanmayı dil ile ikrar etmeye konu olmaktadır. İmanın ilk derecesi olarak şehadet kelimelerini inanarak söylemek gerekmektedir. 

Kişi Tevhid ve şahadet kelimelerini söylediğinde ve hem kalp ile hem de dil ile ikrar ettiğinde iman etmiş sayılmaktadır. Buna göre imanın ve Allah’a inanmanın gereği olan tüm şartları da kabul etmesi onun icmali yani toptan inandığının göstergesi ve kabulü olmaktadır. 

Tafsili imanda ise iman için gerekli tüm hususların ayrı ayrı yani tafsili olarak ele alınarak iman edilmesi demektir. Bu iman ise en geniş iman olarak kabul edilmektedir. Böyle bir imanda Allah’ın iman esaslarına ayrıntılarıyla ele almak ve öyle inanmak daha etkili ve manevi olarak derece almaya vesile bir iman olmasını sağlamaktadır. 

İmanın en geniş şekli olarak kabul edilen tafsili iman üç şekilde incelenmektedir. Üç derece olarak nitelendirilmekte ve bu dereceler birbirini tamamlayan ve imanı kamil olma vasfına ermeyi sağlayan dereceler olarak kabul edilmektedir. 

Birinci derecede imanı en önemli hususları olan Allah’a (c.c), Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın (c.c) peygamberi olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak inanmak yer almaktadır. 

İkinci derecede inanın şartları ve hususları sırasıyla Allah’a (c.c), Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin, mükâfat ve azabın varlığına, kaza ve kadere inanmak ve bunları tafsili olarak inanmak gerekmektedir. 

Üçüncü derecede ise; Hz. Peygamberin elçiliği ve peygamberliği ile insanlığa ulaşan hadislere ve sünnetlere iman etmenin yanında her ibadet için gerekli olan farzları, vacipleri ve sünnetleri de öğrenerek tek tek iman etmek gerekmektedir. Tafsilî imanın en geniş derecesinde üçüncü derece iman hususları yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir