Yolculuğa Çıkmadan Evvel Okunabilecek Dualar! Peygamberimiz(SAV) Uzun Yol Öncesi Yaptıkları

Yolculuğa çıkmak tarih boyunca her zaman gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan insani eylemler arasındadır. Bir yere ulaşmak, bir yeri keşfetmek ya da iş gibi farklı sebeplerden ötürü sürekli olarak yola çıkma gereksinimi duyabiliriz. Bu gibi durumlarda ise ne gibi önlemler alınabileceği ile ilgili sıkça sorular geliyor.

Öncelikli olarak dünyevi hayatımızda bize bahşedilmiş tüm güvenlik önlemlerini almalı, sonrasında ise manevi olarak Allah’a yönelmeliyiz. Örneğin emniyet kemerini takmak, aracın bakımını yaptırmak ve düzenli olarak kontrolü aksatmamak gibi beşeri önlemler herkesin kendi sorumluluğundadır. Bunları aksatarak Allah’a sığınmanın da bir anlamı yoktur.

Zira insan önce kendi tedbirini almalı, sonrasında manevi bir zırha bürünmenin hesabını yapmalıdır. Allah(c.c) her zaman koruyucu ve kollayıcıdır. Bunu da gerek ayeti kerimelere baktığımızda gerekse peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) hadislerini okuduğumuzda anlayabiliyoruz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) sefere çıkmak üzere olan Hz. Cübeyr’i gördüğünde sahabeye ‘’Bir sefere çıkarken diğerlerinden daha güzel, daha iyi ve azığı bol olan olmanın yolu beşten geçer. Kafirün, Felak, Nas, Nasr, ve İhlas surelerini besmeleyle başlayarak oku ve bitirdiğinde de besmele çek’’ buyurmuştur.

Hangi Gün Yola Çıkmak Peygamber Sünnetidir?

Peygamber sünneti olarak nitelendirilen ve yola çıkılması en uygun gün olarak bize lanse edilen günün Perşembe olduğunu söylemek doğrudur. Bunu Buhari’ye baktığımızda Ka’b İbni Malik rivayetinde ‘’Hz. Muhammed(SAV) zaten her zaman Perşembe günleri yola koyulmayı seçerdi’’ buyurduğunu görüyoruz. Bunu ise Tebük gazvesi esnasında rivayet ediyor.

Yine kaynağı Buhari olan bir başka hadis-i şerifte Perşembe günü dışında peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) yola neredeyse hiç çıkmazdı ifadesine rastlayabiliyoruz. Ayrıca peygamberimizin hadis-i şeriflerinde ‘’Ümmetim için sabahın ilk vakitlerini bereketli eyle ya rabbim’’ diye dua ettiği de biliniyor. Dolayısıyla yola çıkılabilecek en uygun zamanı Perşembe sabahı olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır.

Yolda İken Okunabilecek Dualar

Yolculuk esnasında okunabilecek dualar arasında ise birkaç farklı alternatiften söz edilebilir.

Yolculukta Okunacak Dua

‘’Allah’ım sana tevekkül ederim. Sen işimi kolaylaştır ve azalt. Bir tek senden yardım dilenirim. Çıktığım seferin zorluklarını azalt ki hayırlı rızka ulaşayım. Tüm musibetlerden beni koru ve inşirah ver. Kendimi, ailemi, tüm malımı ve mülkümü, dinimi, akrabalarımı ve onlara verdiğin bütün hayatı ve tümünün ahiretini sana emanet bırakıyorum. Tüm musibet ve kötülüklerden bizleri muhafaza eyle ya rabbim. Hem beni hem de benle beraber olanları koru. Hepimizi hedefimize ulaştır. Yalnızca sana sarıldım ve sadece sana tövbe ederim. Takva azık olsun, günahlarıma mağfiret eyleyip beni yalnızca hayırlı olana götür.’’

Bir yolculuğa çıkıldığı vakit her kim ki ‘’Allah’ım yalnızca sana iman ettim. Sana sarıldım ve tevekküllerim sanadır. Güçte kuvvette yalnızca sana mahsustur’’ diye dua ederse o kişinin şerri yok olur ve hayra yönelir.

Arabaya Bindikten Sonra Okunacak Dua

‘’Gitmemiz de durmamızda senin isminledir. Şüphe yok ki Allah’ım sen en çok bağışlayan, en çok merhamet edensin’’

Peygamber Efendimizin Yolculuk Duası

Şimdiye kadar okuduğumuz dualar, ayetler ve sureler bize her zaman olduğu gibi dünyevi hayatımızda huzur ihsan eylemiştir. Aynı zamanda emniyetimizi de bu dualar aracılığıyla Allah (c.c) sağlamıştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) tarafından da pek çok kez bu konuya parmak basılmıştır. Örneğin İbni Ömer rivayetine göre peygamber efendimiz ne zaman bir binek hayvanının üzerine binse üç kez tekbir getirirdi.

Tekbir getirdikten sonra ise ‘’Bize bunu verene tesbih ederim ki O olmasaydı bizim gücümüz asla böyle bir şeye yetmezdi. Şüphe yok ki biz yine O’na döneceğiz’’ diye dua ederdi. Yine Peygamberimiz( SAV) ‘’Ya rabbim, senden hayır ve takva, daha çok amel işleyebilmek adına hoşnutluk isteriz. Yolculuğumuzu kolayla ve hemen varacağımız yere ulaşmayı nasip eyle Allah’ım. Bu sefer boyunca bizi koruyan sen iken aynı zamanda arkada bıraktığımız ailemizi koruyan da sensin. Zorluklardan, musibetlerden, döndüğümüzde ailemizde, malımızda mülkümüzde kötülük görmemek için yalnızca sana el açarım’’ şeklinde dua ederdi.

Bir yolculuğu bitirdiği esnada ise Hz. Muhammed (SAV) ‘’Biz ki yolculuğu bitirmiş kişileriz. Tövbe eden de kulluk eden de biziz. Rabbimize hamd olsun ki bu yoldayız’’ diyordu.

24933