Thomson Atom Modeli ve Varsayımları Nelerdir?

Thomson atom modeli 1879 yılında yapılmış bir deneyle ortaya çıkmış ve bazı varsayımlarla beraber elektronun keşfedilmesini sağlamıştır. J.J Thomson tarafından gerçekleştirilen deneyde cam tüpler içerisine gaz konulmuş ve bu gazlara elektrik akımı verilmiştir. Deneyin sonucunda ise cam tüplerin içerisinde J.J Thopmson çeşitli ışımalar görmüştür.

Bu makalede ve Thomson Atom Modeli Varsayımlar Atom Model Elektron Pozitif yük Negatif yük Atom teor detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bu ışımalar neticesinde de negatif yüklü taneciklerin olduğunu keşfetmiş ve elektronlara rastlamıştır. Tabii ki nötr taneciklerin olması üzerine J.J Thomson atomun yapısında pozitif yüklü olan taneciklerin olması gerektiğini de es geçmemiştir.

Uzunca yıllar üzümlü kek modeli olarak literatüre geçen bu düşünce J.J Thomson’ın pozitif küreler içerisindeki negatif tanecikler tanımına dayanmaktadır. Kek bir bütün olarak pozitif yüklü küreyi sembolize ederken, içerisindeki üzümler de negatif yüklü tanecikleri temsil etmektedir.

J.J Thomson tarafından 1879 yılında gerçekleştirilen bu deneyle beraber söz konusu olan varsayımlar şunlar olmuştur.

  • Atom yapısında negatif taneciklere rastlanmıştır.
  • Atomların küre şeklindeki yarıçaplarının boyutu ortalama 8-10 santimetre civarıdır.
  • Atom nötrdür ve bundan dolayı pozitif kürenin içerisinde dağınık vaziyette negatif tanecikler barındırır.

Deneyle beraber J.J Thomson pozitif yüklü küreyi gözlemleyemediği için pek çok fikir ayrılığına sebep olmuştur. Özellikle negatif yüke sahip tanecikler varsa pozitif yüklü tanecikler neden atomun kalan hacmini kesiksiz olarak dolduruyor sorusuna yanıt verememiştir. Çünkü deneyin gözlemi buna müsait değildir. Ortak çalıştığı E.Rutherford ise alfa tanecikleri saçılması olarak adlandırdığı deneyle J.J Thomson’ın cevapsız bıraktığı tüm sorulara yanıt bulmak için kolları sıvamıştır.

0vwhOSHx

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir