Teheccüd Namazı Nedir? Kaç Rekâttır ve Nasıl Kılınır? Faziletleri Nelerdir?

Teheccüd namazı, tüm Müslümanlar için tavsiye edilen (ancak zorunlu olmayan) özel bir İslami duadır. Teheccüd, yatsıdan sonra ve sabah namazından önce kılınır. Mümkünse teheccüdün gece yarısı ile sabah namazı arasında, tercihen gecenin son üçte birinde yapılması arzu edilir. Teheccüd zorunlu olmasa da, birçok dindar Müslüman, teheccüdünü bir ibadet olarak günlük rutinlerinin bir parçası haline getirmeye ve Allah’tan kurtuluş ve mağfiret kazanmaya çalışır.

Teheccüd Nasıl Yapılır?

Bu nafi ama önemli namaz, gecenin son üçte birinde ve sabah namazının başlangıcından önce yapılır:

1. Dua için Hazırlık

  • İlk olarak imsak vaktinde 2-2.5 saat önce hazır olun.
  • Gusül veya normal abdestinizi alın.  
  • Teheccüd namazını kılmak için sakin ve temiz bir yer seçin.
  • Namaza oturduğunuzda tam anlamıyla ALLAH’a ve O’nun yüceliğine yönelin. Zihninizden ve kalbinizden gelen tüm her şey giderilmelidir. 

2. Teheccüd Söylemek Namazını Kılmak

Namaza başlarken, birkaç rekât ve sure okumak da dâhil olmak üzere, seçilen şekilde namazın tamamlanacağını akılda tutmak önemlidir. Ayrıca teheccüd namazının maksadı, yani Allah’ın rahmetini aramak mı, Allah’a şükretmek mi, yoksa üstün gücü tesbih etmek mi olduğuna karar verilmelidir.

Teheccüd’e başlamak için önce iki rekât namaz kılınır. Ayakta durup Kuran ayetlerini okumak gerekir. Bunu takiben iki eli de dizlerinin üzerine koyarak Allah’a rükû ederek namaza devam edilir. Ardından, Yüce Allah’a tam bir bağlılık içinde avuç içleriniz, burnunuz ve alınınız yere değecek şekilde yüzünüzü yere çevirin. Bu pozisyonda dirsekler hafifçe kaldırılır ve ayaklar katlanır. Sonra kalkın ve “Allahu Ekber” deyin.

Arzularına göre rekâtlar tekrar edilebilir. Teheccüd namazı için genellikle iki rekât yeterli kabul edilir. Hadislere göre Peygamberi Efendimiz (s.a.v) sık sık 13 rekât namaz kılardı. Burada teheccüd namazının ikişer rekât kılınması gerektiğini de unutmamak gerekir.

Rekâtlardan sonra, teheccüd namazı için kendi seçtiğiniz duaları ekleyebilirsiniz. Dua samimi ve tamamen Allah’a adanmış olmalıdır. Namazı kılarken kusurlarını kabul etmeli ve Yüce Allah’tan rahmet dilemelidir. Hataları tekrarlamamak için samimi bir söz verin ve daha iyi bir insan olmaya çalışın. 

Teheccüd Namazı Nedir? Kaç Rekâttır ve Nasıl Kılınır? Faziletleri Nelerdir?
Teheccüd Namazı Nedir? Kaç Rekâttır ve Nasıl Kılınır? Faziletleri Nelerdir?

Teheccüd Namazının Faziletleri Sırları

Teheccüd namazı bir dizi faziletle ve ödülle ilişkilidir. Teheccüd namazı, uykunun ortasında uyanmayı içerdiğinden, Yüce Allah’tan büyük mükâfatlar sunduğu söylenir. İşte bununla ilgili hadisler ile birlikte sırlarının bazıları.

1. Teheccüd namazı Allah’a yakınlaşmanın en güzel yollarından biridir.

2. Kur’an-ı Kerim ayrıca, teheccüd namazına vakit ayıranların büyük faydalar elde ettiğinden bahseder.

Rahman’ın kulları, yeryüzünde kolaylıkla yürüyen ve cahiller kendilerine sertçe hitap ettikleri zaman selâm söylerler ve gecenin bir kısmını Rablerine secde ederek ihsan edenlerdir. (Kur’an 25:63-64)

3. Teheccüd namazı, içsel güç ve zihinsel huzur verir. Ayrıca günahları ve kötülükleri önleme faziletlerine de sahiptir. Ayrıca İslam geleneğine göre gecenin üçüncü kısmı dua etmek için en uygun zamandır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Müslümanın bir gece vakti vardır ki dünya ve ahiret hayrını istemez, ona verilir ve bu her gece olur.

4. Nafile namazlar arasında en iyisi olarak da bilinen teheccüd yapmanın en büyük sırlarından biri de günlük sorunlara yardımcı olmasıdır. Kişi bu namazı kılarken tamamen Allah’a tevekkül eder ve tüm dünyevi kaygıları bırakır. Bir mümin her şeyi Yüce Allah’a bıraktığında, en üstün güç farklı şekillerde yardım sağlar.

Ve ona tasavvur edemeyeceği kaynaklardan rızık verecektir. Kim Allah’a tevekkül ederse, O ona yeter. Muhakkak ki Allah maksadını gerçekleştirecektir. Doğrusu Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. (Talak Suresi, 65. Bölüm, V3)

5. Teheccüd namazının zorluklar karşısında dahi sabır bahşettiği de söylenmektedir. Teheccüd’ü günlük rutine dâhil etmenin sıkıntılı kalbe huzur getirdiği bilinmektedir.

Allah’ın tüm kullarının duasını almak için meleklerin gökten indiği zamandır. Bu süre zarfında Allah, günahlarına kefaret eden suçluları affeder.

Gecenin üçte biri kaldığında Rab her gece en alt semaya iner ve şöyle der: ‘Bana kim dua edecek de O’na icabet edeyim? Kim Benden ister ki, ona vereyim? Kim benden mağfiret diler ki onu bağışlayayım. (Buhari, Müslim)

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin ilerleyen vakitleridir, o vakitte Allah’ı zikredenlerden olabilirsen öyle yap.(Tirmizi ve Nisa’i)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Teheccüd Namazını Nasıl Kılardı?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de teheccüd namazını muntazaman kılardı. Arkadaşlarını da aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gece yarısı kalkar, temizlenir, Allah’a hamd eder ve Al-i İmran Suresi’nden şu on ayeti okurdu:

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde anlayanlar için ibretler vardır. (Al-i İmran 3:190)

Ardından abdest aldı ve Allah’ı tesbih ederek birkaç ayet okuyarak teheccüd namazına başladı. Aişe’ye göre, Allah Resulü geceleyin Teheccüd için kalktığında, Allah’ın büyüklüğünü on defa tesbih eder, on defa hamd ederdi. 

Sonra “Allah’a hamdolsun” on defa Sonra “Kutsal hükümdara hamdolsun” ve on defa Allah’tan mağfiret dilerdi. derdi “Allah’tan başka ilah yoktur” on defa Sözlerini şöyle bitirirdi: “Allah’ım! Dünya hayatının fitnelerinden ve kıyamet gününün fitnelerinden Sana sığınırım.”

Hz. Muhammed (s.a.v) başlangıçta iki kısa rekat namaz kıldırdı, bu namaz tek başına kılınınca çok daha uzun oldu. Allah’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’deki emrine uyarak  “Geceyi çok az bir süre hariç tutun” (Müzzemmil 73:2)  Teheccüd namazına Allah’a karşı tam bir hürmet, sevgi ve bağlılıkla başlardı. Namaza başlarken kullandığı kelimeler şunlardı:

“Ey Allah’ım! Cebrail’in, Mikail’in ve İsrafil’in Rabbi, gökleri ve yeri yaratan, görüleni ve görülmeyeni bilen, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında sen hüküm vereceksin. Lütfunla beni, ihtilafa düştükleri şeylerde hakka hidayet et. Doğrusu Sen, dilediğini dosdoğru bir yola iletirsin.

“Ben saf bir iman üzerine yüzümü gökleri ve yeri yaratana çeviririm ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah içindir. 

Bu bana emrolunduğu gibidir ve ben teslim olanlardanım. Allah’ım! Kralsın. Senden başka Tanrı yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Kendime zulmettim ve günahlarımı itiraf ediyorum, o halde bütün günahlarımı bağışla, çünkü günahları Senden başka bağışlayan yoktur. 

Beni en iyi davranışa yönlendir. Senden başkası en iyiye hidayet etmez. Beni kötü ahlâktan uzak tut, çünkü bunu benim için Senden başkası yapamaz. İşte buradayım. Çağrınıza kulak veriyorum, Size hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Bütün iyilikler senin elindedir ve hiçbir kötülük Sana ait değildir. Senin İradenle varım ve Sana döneceğim. Sen Kutsanmış ve Yücesin. Senden mağfiret diler ve Sana tevbe ederim.”

Açıktır ki teheccüd farz olmasa da önemli bir duadır. Faydaları çok büyüktür ve onu özveri ve gayretle yerine getiren bir Müslümanın günlük yaşamına barış ve maneviyat getirmeye gerçekten yardımcı olabilir.

79166