Sovtaj Ne Demektir? Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj Ne Demektir? Nasıl Hesaplanır? Türkçe’ de sovtaj kelimesi sözlük anlamına göre “kurtarma” anlamına gelir. Hasarlı bir malın hasar görmeyen kısmının gelir haline dönüştürülmesi ve tazminat ödemesinden düşürülmesi durumuna sovtaj denir.

Sigortacılık sektöründeki tanımı ise hasar gören bir malın; hasar almayan bölümünün sigortacı tarafından alınarak gelir haline getirilmesine veya hasarlı malın değer taşıyan bölümünün sigortalıya bırakılarak, sigorta şirketinin bu değeri tazminat ödemesinden düşmesi haline verilen isimdir.

Sovtaj kelimesine kasko poliçelerinde sıklıkla karşılaşılır. Sigorta şirketleri perte çıkmış olan hasarlı bir aracın bir bölümünü kendisi veya vekalet yoluyla satışını yaparak tazminat ödemesinin bir kısmını bu yolla karşılayabilirler. Ayrıca kullanılamaz bir hale gelmiş olan araçların yeniden dönüşüme kazandırılmasıyla sigorta şirketlerinin elde ettiği zararların bir kısmını karşılamasıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayan bir uygulamadır. Genellikle kişiler pert araç ve hurda araç arasındaki farkı bilemez. Pert aracın trafik tescil kaydı silinmez. Ama hurda aracın ise trafik tescil kaydının silinmesi zorunlu bir durumdur.

Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Aracın kaza yapmasından sonra araçla ilgili eksper raporu istenir. Eğer eksper raporunda aracın kullanılamaz yazısı bulunuyorsa ve bu durumdayken araç raporlanırsa sigorta aracın rayiç bedelini sigortayı yaptıran kişiye öder. Yapılan bu işlem soncunda ise kazalı araç sigortacıya kalır ve artık aracın kullanım hakkı ve satış hakkı sigorta şirketine ait olur.

Sovtaj Sigorta Şirketlerine Hangi Avantajları Sağlar?

Sigorta şirketinin; kazalı aracın sigortayı yaptıran kişiye sigorta tazminat bedeli ödemesi yapıldıktan sonra kazalı araç şirketin mülkiyetine geçer. Kaza yapan sigortalı kişi, sigorta sözleşmesinde belirtilen kayıplarını maddi şekilde alabilir.

Başka İçerik:  Motosiklet Zorunlu Trafik Sigortası Neden Önemli

Sigorta şirketleri sovtaj bedeli sayesinde hasarlı maldan gelir elde eder. Böylece geri dönüşüme de büyük bir katkıda bulunmuş olurlar. Hasarlı aracın yeniden dönüşüme girmesi sayesinde hem sigorta şirketleri zararlarının büyük bir kısmını karşılar hem de ülkenin ekonomisine de yarar sağlamış olur.

Sovtajın Bedelinin Hukuki Boyutu Nedir?

Sigortayı yaptıran kişi aracının hasar görmesi halinde sigorta şirketinden hasarın tazminatını talep edebilme hakkına sahip olur. Ancak bu durumda sigorta şirketi hukuki açıdan söz sahibi olur. Sigortayı yaptıran kişi araç hasarının ödemesini aldıktan sonra artık araçla arasında bir ilişki kalmaz. Çünkü hasarlı araç artık sigorta şirketinin mülkiyetine geçmiştir ve sovtajın bedeli olarak alacağı miktarı sigorta şirketi belirleyebilme hakkına sahip olur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki maddelere göre sigorta şirketinin zararı tazmin etmesi yani ödemesinden sonra hukuki çerçevede olacak şekilde zararlı mallardan tasarruf edebilir.

Ancak sigortacılıkta sovtaj ile elde edilen gelirlerin mevzuat hükümleri uyarınca BSMV’ ye tabi tutulması gereklidir. Sigorta şirketinin zararlı araçtan kazandığı gelir ile sovtajın bedeli, eksperde yapılacak olan analizden sonra belirlenir. Bedelinin hazırlanmasında sonra yasal süreç başlar.

Sovtaja Ne Zaman Başvurulur?

Aracın kaza yapmasından sonra hasara uğraması durumunda sovtaj devreye girer. Hasar gören aracı ya da pert hale gelen sigortalı araçların hasara uğrayan bölümünü sigorta şirketi kendisi veya vekil tayin ederek aracı satışa çıkarır. Sigorta tazminatı masraflarının bir kısmı karşılanır ve aracın sahibine toplam tazminat bedeli ödenir.

Sovtaj Süreci Nasıl İşler?

Sovtaj Süreci Nasıl İşler?

Kazalı aracın sovtaj bedelinin belirlenmesinde önce pert olan halinin ekonomik olup olmadığına karar verilmesi gereklidir. Eğer aracın pert hali ekonomik olarak görülüyorsa malın satışı için sigortayı yaptıran araç sahibinden onay alınır. Daha sonra aracın piyasa değerleri incelenerek belirlenir. Bu süreçte aracınızın hurdasını almak istediğinizde size ödenecek olan sovtajınbedeli alacağınız tazminattan düşürülür. Daha sonra ilgili sigorta şirketi size ödeme yapar.

Başka İçerik:  Zamsız Trafik Sigortası Fiyatları 2022

Sigortayı yaptıran kişi pert olan aracının satışını istediği takdirde araçla ilgili tüm haklarını sigorta şirketine devretmesi gerekir. Böylece sigorta şirketi aracın satılmasını gerçekleştirir. Daha sonra sigorta şirketi elde ettiği bu gelirle sigortayı yaptıran kişiye ödemesi gereken tazminat bedelini öder. Sovtaj süreci sigortayı yaptıran kişinin kararına göre gerçekleşen bir süreçtir.

Sovtaj Neden Uygulanır?

Sovtaj Neden Uygulanır?

Sovtaj uygulanması kaza halinde pert duruma gelmiş olan araçları tamamen ortadan kaldırılmasını önleyerek büyük faydalar sağlayabilir. Sovtaj kazalı araçların hasarlı olmayan bir bölümünü sigorta şirketi satın alarak, bir kısmını kullanılabilir hale getirebilir. Bu uygulama ile pert hale gelmiş olan araçlardan sigorta şirketi gelir kazanır ve araçlar bu sayede tamamen ortadan kalkmamış olur. Sovtaj uygulamasıyla kazalı araç geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlar. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap