rüyada ağrı çekmek görmek ne anlama gelir

Ağrı Rüyada çekilen ağrı, günahlara ve pişmanlığa eşittir. Her ağrının kendine göre bir yorumu vardır. Diş ağrısı, akrabayla sorun yaşamaya, boyun ağrısı geçimsizliğe, sadık olmamaya, omuz ağrısı helal olmayan kazanca ve doğru olmayan işlere, karın ağrısı günah için mal harcamaya ve sonrasında doğan pişmanlığa, göbek ağrısı eşe karşı yapılan pişmanlığa, kalp ağrısı inançtaki zayıflığa işarettir.( Bu örnekler devam ettirebilir. Ağrı çeşidine göre tabire bakınız. Mesela; kalp ağrısı gibi.) Rüyada çekilen ağrı, sağlığa, huzura ve güvene işarettir. Rüyadaki ağrının son bulması, beklenmedik bir yerden gelecek yardıma delildir. Rüyada ağrı çeken bir canlıya yardımcı olmaksa başlanılan işteki başarıya işarettir. Bu rüya aynı zamanda kalp kırıklığına da işarettir. Rüyanın sahibi sevgilisi tarafından hayal kırıklığına uğratabilir. Kişinin hayatına, kendi çıkarları için onu kullanacak biri girebilir yahut da kişi hafif bir hastalığa yakalanabilir. Yorumların çoğunu göz önüne aldığımızda rüyada çekilen ağrının hoş ve görülenin aksine sağlık olarak yorumlandığını görürüz. Fakat yine de her ağrı çeşidinin ayrı bir yoruma tabi tutulduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Rüyada görülen ağrı türüne göre tabir seçerek daha geniş çaplı bilgi alabilirsiniz. 95082